Samling

20120913 09:27:04
7. mødedag, onsdag den 12. marts 2003, kl. 13:00-18:00.

Revision 3 af 11. marts 2003Punkt 12.  (fortsat)
Udenrigspolitisk redegørelse.
(Landsstyreformanden)  
(Fortsat behandling af punktet der blev drøftet tirsdag den 11. marts 2003) 

Punkt 17.
Politisk Økonomisk redegørelse 2003.
(Landsstyremedlemmet for Finanser)


 

 

Punkt 11.
Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
(Landsstyreformanden)
(1. behandling) 

Punkt 25. 
Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt. 
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri¿ og Fangst og Landbrug)
(1. behandling)


 

 

Punkt 102.
Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at det bliver muligt for fiskere i Upernavik området at modtage ESU¿finansiering til anskaffelse af joller og snescootere.
(Ole Thorleifsen)
(1. behandling) (2. behandling EM 2003)

Ullut ataatsimiiffiusut arfineq aappaat, pingasunngorneq 12. marts 2003, nal. 13:00-18:00.

11. marts 2003-mi iluarsisaq 3Imm./Punkt 12.   (Nanginnera - fortsat)
Nunanut allanut tunngasumik nassuiaat.
Udenrigspolitisk redegørelse.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)(Immikkoortup marlunngornermi 11. marts 2003-mi oqaluuserineqarnerata nanginnera)
(Fortsat behandling af punktet der blev drøftet tirsdag den 11. marts 2003)
Imm./Punkt 17.
2003‑mi aningaasaqarniarnikkut ingerlatsineq pillugu nassuiaat.
Politisk Økonomisk redegørelse 2003.
(Aningaasarsiornermut Naalakkersuisoq / Landsstyremedlemmet for Finanser)


Imm./Punkt 11.
Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussani kommuninilu tjenestemandit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)
(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 25.
Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.
(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlemmet for Fiskeri‑ og Fangst og Landbrug)
(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 102.
Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 10‑mi, 12. november 2001‑imeersumi allannguutissanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Taamaaliornikkut Upernaviup eqqaani aalisartut umiatsiaaqqanik snescooterinillu ESU aqqutigalugu aningaasaliiffigineqartunik pissarsinissamut periarfissinneqarsinnaaqqullugit.
Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at det bliver muligt for fiskere i Upernavik området at modtage ESU‑finansiering til anskaffelse af joller og snescootere.
(Ole Thorleifsen)
(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)