Samling

20120913 09:27:04
12. mødedag, fredag den 21. marts 2003, kl. 13:00-18:00.

Punkt 47.

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbej­de med vore stammefrænder.

(Per Rosing-Petersen)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 63.

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge etablering af en ny sundhedsstation i Niaqornaarsuk optaget på Finansloven for 2004.

(Otto Jeremiassen)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 49.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio. kr. Derudover skal der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene til formålet. Af hensyn til landets økonomi bør det ske over en periode på tre år.

(Per Berthelsen)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003)Punkt 50.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne vil komme til at modtage et todelt tilskud. Det ene tilskud skal være et grundtilskud på 360.000 kr., så der bliver mulighed for at ansætte en partisekretær, samt et bolignummer til at huse vedkommende. Det andet tilskud er det nuværende tilskud på 100.000 kr. pr. medlem, som skal reduceres til 75.000 kr.

(Per Berthelsen)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 51.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et grundtilskud på 200.000 kr. samt 50 kr. pr. stemme fra sidste valg. For de nye partiers vedkommende skal deres indsamlede underskrifter tælle med som "normale" stemmer - dog maksimalt de antal underskrifter, der kræves for et parti for at blive opstillingsberettigede. Hver enkeltkandi­dat skal modtage 25.000 kr. i valgkampstøtte.

(Per Berthelsen)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003)
Punkt 69.

Forslag til landstingsbeslutning om at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.

(Aqqaluk Lynge)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 72.

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.

(Aqqaluk Lynge)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 99.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.

(Agathe Fontain)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 100.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækken­de ældrekonsulent i centraladministrationen.

(Enos Lyberth)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003) 

Punkt 101.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension således, at ældrepensionen forhøjes med mindst 1000,- kr. pr. måned samt at ældrepensionen for fremtiden bliver pristalsreguleret.

(Enos Lyberth)

(1. behandling) (2. behandling EM 2003)

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq aappaat, tallimanngorneq 21. marts 2003, nal. 13:00-18:00.

Imm./Punkt 47.


Naggueqatitsinnik suleqateqalernissaq siunertaralugu Inatsisartut Siulittaasoqarfiata Inuit (issittormiut) siunnersuisoqatigiiffiannik Inatsisartutigoortumik pilersitsinissamik peqqu­neqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbej­de med vore stammefrænder.


(Per Rosing‑Petersen)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)


Imm./Punkt 63.


Niaqornaarsummi nutaamik napparsimmaveeraliornissap 2004‑mi aningaasanut inatsisis­samut ilanngunneqarnissaanik sulissutiginninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqar­nissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge etablering af en ny sundhedsstation i Niaqornaarsuk optaget på Finansloven for 2004.


(Otto Jeremiassen)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)


Imm./Punkt 49.


Qatserisartut ilinniartitaanerisa pitsaassusia inatsimmi piumasaqaatigineqartumut nallersuuteqqullugu Naalakkersuisut siunnersuusioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiif­figisassaattut siunnersuut. Nassuiaat naapertorlugu maannakkorpiaq aningaasanik 8 mio.  kr.-it amerlaqataannik pisariaqartitsisoqarpoq. Taakku saniatigut siunertamut ukiunut missiliuusiorfiusunut suli 2,5 mio. kr.-inik aningaasaliisoqassaaq. Nunatta aningaasaqarni­arnera pissutigalugu tamanna ukiut pingasut ingerlaneranni pisariaqarpoq.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio. kr. Derudover skal der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene til formålet. Af hensyn til landets økonomi bør det ske over en periode på tre år.


(Per Berthelsen)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)
Imm./Punkt 50.


Partiit tapiissutinik marloqiusanngorlugit immikkoortitanik pissarsisinneqartalersinnaaq­qullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1‑imi, 31. maj 2001‑imeersumi ' 2‑p allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunnersuusioqquneqqarnissaat pillugu Inatsi­sartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Tapiissutit aappaat tunngaviusumik tapiissu­taassaaq 360.000,00 kr.‑ninik aningaasartalik, taamaasilluni partiit allattaannik atorfinit­sitsinissamut periarfissaqalerluni, kiisalu pineqartumut najugassaqartitsisoqarsinnaalerlu­ni. Tapiissutillu aappaat ullumikkut ilaasortamut ataatsimut 100.000,00 kr.‑niusoq, 75.000,00 kr.‑ninut appartinneqassasoq.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af ' 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne vil komme til at modtage et todelt tilskud. Det ene tilskud skal være et grundtilskud på 360.000 kr., så der bliver mulighed for at ansætte en partisekretær, samt et bolignummer til at huse vedkommende. Det andet tilskud er det nuværende tilskud på 100.000 kr. pr. medlem, som skal reduceres til 75.000 kr.


(Per Berthelsen)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)Imm./Punkt 51.


Partiit qinigassanngortitsisinnaasut tamarmik qinersilernermi tunngaviusumik tapiissuti­nik 200.000,00 kr.‑inik kiisalu qinersinermit kingullermi taasinermut ataatsimut 50 kr.‑inik pissarsisinneqartalersinnaaqqullugit Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaanni nr. 1‑imi, 31. maj 2001‑imeersumi ' 6‑ip allanngortinneqarnissaanik Inatsisartunit siunner­suusioqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Partiinut nutaanut tunngatillugu taakkua atsiornerit katersugaat taasinertut "nalinginnaasutut" naatsorsuunneqartassapput ‑ taamaattorli partiit qinigassanngortitsisinnaanissaannut atsiornerit piumasaqaataasut annerpaamik amerlaqatigisinnaallugit. Kisimiillutik qinigas­sanngortittut tamarmik qineqqusaarnermut tapiissutinik 25.000,00 kr.‑inik pissarsisassap­put.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af ' 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et grundtilskud på 200.000 kr. samt 50 kr. pr. stemme fra sidste valg. For de nye partiers vedkommende skal deres indsamlede underskrifter tælle med som "normale" stemmer ‑ dog maksimalt de antal underskrifter, der kræves for et parti for at blive opstillingsberettigede. Hver enkeltkandi­dat skal modtage 25.000 kr. i valgkampstøtte.


(Per Berthelsen)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)Imm./Punkt 69.


Kalaallit Nunaanni inuit kinaassutsimut uppernarsaammik allagartaqalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigi­sassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.


(Aqqaluk Lynge)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)


Imm./Punkt 72.


Aamaruutissarsiorfikup Qullissat takujuminarsarneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniu­teqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.


(Aqqaluk Lynge)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)Imm./Punkt 99.


Inuusuttunut aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnissamik kissaateqartu­nut ilinniartitaanermik pilersitsinissaq suliniutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqar­nissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.


(Agathe Fontain)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)


Imm./Punkt 100.


Namminersornerullutik Oqartussat qitiusumik allaffeqarfianni utoqqarnut siunnersorti­mik atorfinitsitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækken­de ældrekonsulent i centraladministrationen.


(Enos Lyberth)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)


Imm./Punkt 101.


Utoqqalinersiat qaammammut minnerpaamik 1.000 kr.‑inik qaffanneqarsinnaaqqullugit utoqqalinersiallu siunissami akit qaffakkiartuaarnerat malillugu iluarsiivigineqartalersin naaqqullugit pisortanit pensioniasiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata nr. 10‑p, 30. oktober 1998‑imeersup allannguutissaanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqar­nissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension således, at ældrepensionen forhøjes med mindst 1000,‑ kr. pr. måned samt at ældrepensionen for fremtiden bliver pristalsreguleret.


(Enos Lyberth)


(Siullermeernera / 1. behandling) (aappassaaneernera UKA 2003-mi / 2. behandling EM 2003)