Samling

20120913 09:27:18
8. mødedag, fredag den 19. april 2002, kl. 10:00.

 

 

(Fortryk)
 

Punkt 64.

Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.

(Simon Olsen)

(1. behandling)    -   (2. behandling EM 2002)


Punkt 38.

Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.

(Mads Peter Grønvold)

(1. behandling)   -   (2. behandling EM 2002)

 

Punkt 53.

Forslag om ændring af Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Olga Poulsen)

(1. behandling)

 

Punkt 54.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udvirke, at studerende og andre, der opholder sig uden for sin hjemkommune, i forbindelse med valghandlinger portofrit kan afgive brevstemme.

(Olga Poulsen)

(1. behandling)   -   (2. behandling EM 2002)

 

Punkt 52.

Spørgsmål til Landsstyret om status for arbejdet vedrørende anvendelse af det grønlandske sprog og udgivelse af en opdateret ordbog.

(Lars Karl Jensen)

Punkt 60.

Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, § 5 således at det fremover muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne.

(Per Rosing¿Petersen)

(1. behandling)   -   (2. behandling EM 2002)


Punkt 59.

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget beslutter at pålægge Landsstyret at udarbejde forslag til, at en del af det offentliges finansiering af boligbyggeri, tværtimod traditionen, bruges til etablering af et finansieringsinstitut, der skal have til formål gradvist at nedbringe forventningen om at det offentlige står som bygherrer ved boligbyggeri, og at mulighederne bliver mere ligeligt fordelt mellem flere mennesker og familier samt lige muligheder for alle kommuner.

(Per Rosing-Petersen)

(1. behandling)  -  (2. behandling EM 2002)

Ullut ataatsimiiffiusut arfineq-pingajuat, tallimanngorneq 19. 2002, nal. 10:00.

 

 

(Naqeqqaagaq)


 

Imm. 64.

Inatsisartuni ilaasortaajutigaluni Naalakkersuisuni ilaasortaasarnerup taamaatinneqarnissaa siunertaralugu Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Simon Olsen)

(Siullermeernera)    -   (Aappassaaneernera UKA 2002)

 

Imm. 38.

Inatsisartuni sulinermut atatillugu naalakkersuinermik suliaqarnermi aningaasatigut tapiissutigineqartartut pitsanngorsaavigineqarnissaat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

(Siullermeernera)   -   (Aappassaaneernera UKA 2002)

 

Imm. 53.

Kommunalbestyrelsit aamma nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu siunnersuut.

(Olga Poulsen)

(Siullermeernera)

 

Imm. 54.

Ilinniagaqartut allallu kommunip angerlarsimaffigisamik avataaniittut qinersinernut atatillugu allakkat nassiunnerannut akiliuteqaratik allakkatigut qinersisinnaatitaanissaannik sulissuteqarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Olga Poulsen)

(Siullermeernera)   -   (Aappassaaneernera UKA 2002)

 

Imm. 52.

Kalaallit oqaasiisa atugaaneri pillugit suliap killiffia aammalu oqaasilerissutinik nutartikkanik saqqummiinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Lars Karl Jensen)

Imm. 60.

Kalaallit kuisinneqarnerminni atertaartinneqarnerminnilu kalaallisut taaguuserlugit siunissami atserneqartalersinnaanerat periarfissinniarlugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 549¿mi, § 5¿ip allanngortinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Per Rosing¿Petersen)

(Siullermeernera)   -   (Aappassaaneernera UKA 2002)

Imm. 59.

Pisortat inissialiortiterneranni aningaasaliissutaasartut ilaasa qangatut pisarunnaarlutik, inissialiortiternermi pisortat sanatitsissutut inissisimanissaannik isumalluuteqarnerup annikinnerulersinneqarnissaa siunertaralugu, kiisalu nunami tamarmi innuttat namminerisamik ineqalernissamut pitsaanerusumik assigiiaarnerusumillu aningaasaliinissamut periarfissaqalernissaat anguniarlugu, kommunillu tamarmik naligiinnerusumik periarfissikkumallugit, Naalakkersuisut aningaasaliisarfimmik pilersitsinissamik siunnersuusioqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Per Rosing-Petersen)

(Siullermeernera)   -  (Aappassaaneernera UKA 2002)