Samling

20120913 09:27:18
17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10:00.

 

 

(Fortryk)

 

Punkt 22.

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

(2.behandling)


Punkt 11.

Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001.

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

(1.behandling)-( 2.behandlingEM2002)


Punkt 5.

Forslag til landstingsbeslutning om ændring af projektforudsætningerne for FL-konto 87.72.10 - Personaleboliger i Nuuk.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

(1. behandling)

 

Punkt 28.

Forslag til landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

(2. behandling)

 

Punkt 6.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)


Punkt 8.

Beslutningsforslag om omstrukturering af Great Greenland.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)


Punkt 97.

Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden.

(Mads Peter Grønvold)

(1.behandling)-( 2.behandlingEM2002)


Punkt 82.

Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.

(Asii Chemnitz Narup)

(1. behandling)   -   (2. behandling EM 2002)


Punkt 21.

Forslag til landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes lejeboliger til ejerboliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

(2.behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq arfersaneq aappaat, tallimanngorneq 10. maj 2002, nal. 10:00.

 

 

(Naqeqqaagaq)

 

Imm 22.

Inatsisartut 2001¿imi ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

Imm. 11. 

Landskarsip 2001¿imi naatsorsuutaasa akuersissutigineqarnissaat pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)-(AappassaaneerneraUKA2002)

 

Imm. 5.

Aningaasanut inatsimmi kontumut 87.72.10-mut, Nuummi sulisunut inissiat, suliassat tunngavigisaata allanngortinneqarnerat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 

Imm. 28.

Ulluunerani paaqqinnittarfiit, ulluunerani angerlarsimaffiit, paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

Imm. 6.

Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

Imm. 8.

Great Greenlandip aaqqissuuteqqinneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

Imm. 97.

Ukiuunerani suliffissaqartitsisarnerup siuarsarneqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Mads Peter Grønvold)

(Siullermeernera)-(AappassaaneerneraUKA2002)

 

Imm. 82.

Utertunut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaa pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Asii Chemnitz Narup)

(Siullermeernera)   -   (Aappassaaneernera UKA 2002)

 

Imm. 21.

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataasa attartortittakkat nammineq pigisassanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarn. Pilersuinermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)