Samling

20120913 09:23:45
24. mødedag, onsdag den 10. juni 2009, kl. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt.

18:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indgå forhandlinger med rejseselskaber om uddannelsesfrirejser.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh.: 5/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/93)


 

Punkt.

19:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingsforordning om alderspension, med henblik på at fjerne biindtægtsgrænsen.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh.: 17/10-2008

2. beh: 10/6

(EM08/94)


 

Punkt.

20:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der sikrer, at senildementes forhold og rettigheder styrkes.  

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 8/10-2008

2. beh: 10/6

(EM08/103)

 

 

Punkt.

21:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde regler, der forbedrer kørestolsbrugeres mulighed for at få adgang til forretninger, kontorer og offentlige institutioner.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 7/10-2008

2. beh: 10/6

(EM08/110)

 

 

Punkt.

22:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Revisionsudvalgets sekretariat erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Landstingets Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til Landstingsrevisorerne.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

1. beh.: 11/11

2. beh: 10/6

(M08/113)


 

Punkt.

23:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland. 

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

1. beh.: 12/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/118)

 

 

Punkt.

24:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en Landstingsforordning, som på vilkår tilsvarende BSU-ordningen giver mindrebemidlede familier mulighed for at erhverve egen bolig.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh.: 5/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/122)


 

Punkt.

25:

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering at sikre, at de vestnordiske fiskeriministre en gang årligt på et fælles møde som fast programpunkt diskuterer vestnordisk fiskeri og fangst i forhold til den Europæiske Union. Vestnordisk Råd anmoder ministrene om, at en årlig redegørelse for denne diskussion tilgår Vestnordisk Råd i forbindelse med Rådets årsmøde, således, at Vestnordisk Råd kontinuerligt holdes opdateret om de vestnordiske regeringers synspunkter på sager af fælles interesse i forhold til EU.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

1. beh.: 11/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/130)

 

 

Punkt.

26:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning á la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab i forbindelse med patienters behandling udenfor landet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 24/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/131)


 

Punkt.

27:

Forslag til landstingsbeslutning om at der skal ydes en bevilling til dokumentation af vore forfædres viden om lægeurter i vort land, samt om tilberedelse af specielle fødevareprodukter i vor langstrakte kyst, som er ved at gå i tabt.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 18/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/132)


 

Punkt.

28:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at førtidspensionister, som på grund af deres handicap ikke kan arbejde på fuld tid samt alderspensionister, som føler at de stadig er arbejdsdygtige, får mulighed for arbejde på arbejdspladser, hvor der kan arbejdes på deltid.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 19/11-2008

2. beh: 10/6

 

 

(EM08/133)

 

 

Punkt.

29:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover bliver aktuel forventet skattepligtig indkomst, og derudover, at den nedre indkomstgrænse hæves fra de nuværende 180.000 kr.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 26/11

2. beh: 10/6

(EM08/134)


 

Punkt.

30:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 12/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/135)


 

Punkt.

31:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandindvinding af grundvand.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

1. beh.: 7/10-2008

2. beh: 10/6

(EM08/137)


 

Punkt.

32:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret arbejder for, at Grønland ratificerer Stockholm-konventionen.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Løsgænger)

1. beh.: 11/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/138)

 

 

Punkt.

33:

Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre og den islandske regering til at aftale, at landene opretter officielle konsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer også Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsstyre til at oprette repræsentationskontorer i hinandens lande. Landene opfordres til i videst muligt omfang at benytte fælles kontorfaciliteter ved oprettelsen af disse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

1. beh.: 12/11-2008

2. beh: 10/6

 

(EM08/142)


 

Punkt.

34:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af merit uddannelse inden for læreruddannelsen.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

1. beh.: 8/10-2008

2. beh: 10/6

(EM08/143)

 

 

Punkt.

35:

Vestnordisk Råd støtter bæredygtig udnyttelse af alle levende naturressourcer heriblandt fugle, fisk og pattedyr.

Vestnordisk Råd opfordrer derfor Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering til, at tage initiativer som har til formål, at styrke koordineringen mellem de vestnordiske lande med henblik på at fremme aftaler, som sikrer en bæredygtig udnyttelse af de vestnordiske bestande af fugle, fisk og pattedyr. Vestnordisk Råd finder, at der er en sammenhæng mellem de biologiske naturressourcers udvikling og den globale klimaændring. Vestnordisk Råd noterer sig derfor med tilfredshed, at der gennem de senere år er iværksat nye initiativer indenfor klimaforskningen i alle de vestnordiske lande. Rådet skal i denne forbindelse opfordre til, at regeringerne sikrer, at der til stadighed foregår en udveksling af studerende og undervisere mellem de vestnordiske forskningsmiljøer.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat/Delegationsformand)

1. beh.: 11/11-2008

2. beh: 10/6

 

 

 

(EM08/144)

 

 

Punkt.

36:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette et videnscenter på ældreområdet.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh.: 26/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/145)

 

 

Punkt.

37:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret i samarbejde med Tele Greenland pålægges at reducere de studerendes udgifter til internettet.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

1. beh.: 12/11-2008

2. beh: 10/6

(EM08/146)

 

 

Punkt.

38:

Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre, at de står for afholdelse af en Vestnordisk dag den sidste fredag i august og fejrer dagen hvert år i alle de vestnordiske lande fra og med 2010. Vestnordisk Råd opfordrer landenes myndigheder til at tilrettelægge dagen i samarbejde med Vestnordisk Råd, vestnordiske generalkonsulater og konsulater, hovedstæder, turistråd og kulturinstitutioner i de enkelte lande samt lederne af de nordiske huse.

(Ruth Heilmann, Delegationsformand)

1. beh.: 12/11-2008

2. beh: 10/6

 

 

(EM08/147)

 

Ullut ataatsimiiffiusut 24-at, pingasunngorneq 10. juni 2009, nal. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immikkoortoq

18:

Ilinniagaqartut angalasarnerinut atatillugu angalatitsiveqatigiinnut isumaqatigiissuteqarsinnaaneq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissutiginninnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 5/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/93)


 

Immikkoortoq

19:

Utoqqaat pisortanit pensionisiallit saniatigut isertitsisinnaanerisa killeerutsinneqarnissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut siunnersuusioqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 17/10-2008

Aappass. 10/6

(EM08/94)


 

Immikkoortoq

20:

Puigortarneq pillugu pinaveersaartitsinermik suliniuteqarnissaq kiisalu puigortunngorsimasunut atugassarititaasut piginnaatitaaffiisalu nukittorsarneqarnissaannik qulakkeerisuusunik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 8/10-2008

Aappass. 10/6

(EM08/103)

 

 

Immikkoortoq

21:

Pisiniarfinnut, allaffinnut pisortallu suliffeqarfiutaannut kaassuartakkanik atuisut ajornannginerusumik isernissamut periarfissaannik pitsanngorsaataasussanik maleruagassanik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 7/10-2008

Aappass. 10/6

(EM08/110)


 

Immikkoortoq

22:

Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliap allattoqarfia Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisoqarfimmit Nuna tamakkerlugu Kukkunersiuisumit aqunneqartumit taarserneqarnissaa pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, soorlu Naalagaafeqatigiinnerup iluani allami, tassa  Savalimmiuni Nuna tamakkerlugu kukkunersiuisoqartoq Danmarkimilu naalagaaffik kukkunersiuisoqarluni. Ilanngullugu Inatsisartut Kukkunersiuinermut Ataatsimiititaliaani ilaasortat siunissami qinersivik pineqartoq tamaat atuuttussanngorlugit  toqqarneqartassasut, ataatsimiititaliarlu taaguutaa ¿Inatsisartut Kukkunersiuisui¿-nngorlugu siunnersuutigineqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Siull. 11/11

Aappass.  10/6

(EM08/113)


 

Immikkoortoq

23:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pisortatigoortumik Kalaallit Nunaanni piitsuussutsimut killiliisoqarnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Siull. 12/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/118)

 

 

Immikkoortoq

24:

BSU-mik aaqqissuussinermi atugassarititaasut assinginik atugassaqartillugit ilaqutariit pissakinnerusut namminneq initaarnissaannik periarfissiisumik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull. 5/11-2008

Aappass.  10/6

(EM08/122)

 

 

Immikkoortoq

25:

EU-mut atatillugu nunat avannarliit killiit aalisarnerisa pisaqartarnerisalu nunani avannarlerni killerni aalisarnermut naalakkersuisuinit ataatsimoorussamik ukiumut ataasiartumik ataatsimiinnermi pilersaarummi immikkoortutut aalajangersimasutut oqallisigineqartarnissaat qulakkeeqqullugu Savalimmiuni, Kalaallit Nunaanni Islandimilu naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattussavai. Suliani EU-mut atatillugu ataatsimoorullugit soqutigineqartuni nunani avannarlerni killerni naalakkersuisut isumaat pillugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat ingerlaavartumik malinnaasinnaaqqullugu siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik ataatsimiinnerannut atatillugu oqallinnernut taakkununnga ukiumoortumik nalunaarut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannut tunniunneqartassasoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naalakkersuisut qinnutigaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

Siull. 11/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/130)

 

 

Immikkoortoq

26:

Napparsimasoqartillugu napparsimasullu nunagisani qimallugu kattorsartikkiartussatillugu ilaqutaasunit ilaqartinneqartarnissaa aningaasassaqartinniarlugu Kalaallit Nunatsinni sygesikring-imut assingusumik aaqqissuussisoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 24/11-2008

Aappass.  10/6

(EM08/131)


 

Immikkoortoq

27:

Nunatta naasuinik siulitta nakorsaasiarisartagaannik ilisimasat aammalu nunatsinni sineriassuarmi nerisassioriaatsit immikkuullarittut ilaat tammaannalersut allattorneqarnissaanut aningaasaliisoqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 18/11-2008

Aappass.  10/6

(EM08/132)


 

Immikkoortoq

28:

Naalakkersuisut peqquneqassassasut pisortat suliffeqarfiutaani siusinaartumik innarluuteqalersimanertik pissutigalugu ilivittumik suliffeqarsinnaajunnaarsimasut kiisalu utoqqalinersiuteqalersimasut sulili sulisinnaasutut misigisimasut ullup ilaannaani suliffiulersinnaasunik inissaqartitsisoqarnissaa siunertaralugu suliaqaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 19/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/133)

 

 

Immikkoortoq

29:

Ineqarnermut tapiissutit pillugit maleruaqqusat atuuttut allanngortinneqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami ukiumut isertitassatut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqartaleqqullugit taassumalu saniatigut tapiissutisisarnissamut isertitatigut 180.000 kr-imik ammut killissarititaasoq aamma qaffanneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 26/11

Aappass. 10/6

(EM08/134)


 

Immikkoortoq

30:

Nunatsinni piitsuussutsip qanoq ililluni sutigullu killeqartilersinnaanerata pisortatigoortumik aalajangersaasoqarnissaa siunertaralugu qulaajaasoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannik siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 12/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/135)


 

Immikkoortoq

31:

Nunap iluanit imermik qalluineq atorlugu imermik pilersuisinnaanerup aqqutissiuunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siull. 7/10-2008

Aappass.  10/6

(EM08/137)


 

Immikkoortoq

32:

Stockholm-konvention Kalaallit Nunaannut atortussanngortinneqarnissaanut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartunut aaliangiussassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Attaviitsoq)

Siull. 11/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/138)

 

 

Immikkoortoq

33:

Savalimmiut Islandilu illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartunik aallartitaqarfinnik pilersitsinikuupput. Nunat illuatungimik nunaanni naalagaaffiit aallartitaqarfiattut qaffasissuseqartumik pisortatigoortumik aallartitaqarfimmik pilersitsinissamik isumaqatigiissuteqarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata Kalaallit Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisunut kaammattuutigaa. Taamatullu illuatungimik nunaanni sinniisoqarfittut allaffeqarfinnik pilersitseqqullugit Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammartorneqarput. Taakku pilersinneqarnissaanni ataatsimoorussamik allaffiit sapinngisamik annertunerpaamik atorneqartarnissaat nunanut kaammattuutigineqarpoq.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

Siull. 12/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/142)

 

 

Immikkoortoq

34:

Sivikillisaaffigineqarluni ilinniartitsisunngorniartalersinnaanerup eqqunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siull. 8/10-2008

Aappass. 10/6

(EM08/143)


 

Immikkoortoq

35:

Pinngortitami pisuussutit uumassusillit taakku ilagalugit timmissat, aalisakkat miluumasullu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atorneqartarnissaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata tapersersorpaa.

Taamaattumik nunat avannarliit killiit akornanni isumaqatigiissutit siuarsarneqarnissaat siunertaralugu ataqatigiissaarinerup nukittorsarneqarnissaa tunaartaralugu nunani avannarlerni killerni timmissanik, aalisakkanik miluumasunillu nungusaataanngitsumik illersorneqarsinnaasumik piujuartitsinissamik tunngaveqarluni atuinissamik qulakkeerisuusunik suliniutinik aallartitseqqullugit Savalimmiuni Kalaalillu Nunaanni aammalu Islandimi naalakkersuisut Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiannit kaammattorneqarput. Uumasoqassutsikkut pinngortitamik pisuussutit ineriartornerisa aamma nunarsuarmi silap allanngoriartornerata akornanni ataqatigiissoqartoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat isumaqarpoq. Taamaattumik ukiuni kingullerni nunani avannarlerni killerni tamani silap ilisimatusarfigineqarnerani suliniutinik nutaanik aallartitsisoqartarsimanera Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata naammagisimaarlugu maluginiarpaa. Tassunga atatillugu nunani avannarlerni ilisimatusarnermik suliaqartut akornanni ilinniartunik ilinniartitsisunillu ataavartumik paarlaasseqatigiittoqartarnera naalakkersuisut qulakkiissagaat siunnersuisoqatigiiffimmit kaammattuutigineqassaaq.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

Siull. 11/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/144)

 

 

Immikkoortoq

36:

Utoqqaat pillugit ilisimasanik katersiffissamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 26/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/145)

 

 

Immikkoortoq

37:

Ilinniagaqartut internetimik atuinerminni akikillisaavigineqarnissaat anguniarlugu Tele peqatigalugu suliniuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ole Thorleifsen, Siumut)

Siull. 12/11-2008

Aappass.  10/6

(EM08/146)

 

 

Immikkoortoq

38:

2010 aallarnerfigalugu nunani avannarlerni killerni tamani ukiut tamaasa qaammatip augustip naanerani tallimanngornermi kingullermi Nunat Avannarliit Killiit ulluata Islandimi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunit ingerlanneqartarnissaata isumagineqartalernissaa Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata innersuussutigissavaa. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat, nunani avannarlerni killerni pingaarnertut aallartitaqarfiit aamma aallartitaqarfiit atorfilittaqarfiusut, illoqarfiit pingaarnersaat, takornariaqarnermik siunnersuisoqatigiit aammalu nunani ataasiakkaani kulturikkut ingerlatsiviit kiisalu nunani avannarlerni illuutini pisortat suleqatigalugit nunami oqartussaasut ullormik pilersaarusiornertik ingerlattassagaat Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata kaammattuutigissavaa.

(Ruth Heilmann, aallartitat siulittaasuat)

Siull. 12/11-2008

Aappass. 10/6

(EM08/147)