Samling

20120913 09:23:45
22. mødedag, fredag den 5. juni 2009, kl. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt.

72:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte et arbejde, der skal resultere i en national kræftplan senest i 2011.

( Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6


 

Punkt.

55:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer samt ændring til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser, således at det ikke længere skal være indkomstgrundlaget der er afgørende for besiddelse af erhvervsjagtbevis, men et krav om at mindst halvdelen af et indkomstår bliver brugt til erhvervsfangst.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 15/5

2. beh: 5/6

 

 

Punkt.

68:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn. 

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6

 

 

Punkt.

85:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre afgifterne for indførsel af køretøjer, så det bliver afgiftsfrit at indføre motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.

(Landstingsmedlem, Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6

 

 

Punkt.

6:

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret om at tage initiativ til at tilpasse og implementere boligsikringen for at formindske byrden for lejere med Lavindkomst der forsørger én eller flere børn, samt uddannelsessøgende og pensionister.

(Landstingsgruppen Siumut)

1. beh.: 14/3-2008

2. beh: 5/6

(FM08/59-EM08/14)

 

 

Punkt.

7:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indgå forhandlinger med Kommunerne med henblik på at forbedre boligsikringsvilkår for førtids- og alderspensionister.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh.: 14/3-2008

2. beh: 5/6

(FM08/65-EM08/20)

 

 

Punkt.

8:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimalt tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh.: 6/5-2008

2. beh: 5/6

 

(FM08/66-EM08/21)

 

 

Punkt.

9:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

1. beh: 5/11-2008

2. beh: 5/6

(FM08/85-EM08/34)

 

 

Punkt.

10:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at anmode Justitsministeren om at fremsætte forslag om indførelse af en bestemmelse i kriminalloven, som sikrer, at sager om seksuelt misbrug af børn ikke kan forældes.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

1. beh.: 15/5-2008

2. beh: 5/6

(FM08/86-EM08/35)

 

 

Punkt.

11:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen fra skoleårets start 2009, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

1. beh.: 14/10-2008

2. beh: 5/6

 

(FM08/97-EM08/41)

 

Ullut ataatsimiiffiusut 22-at, tallimanngorneq 5. juni 2009, nal. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immikkoortoq

72:

Naalakkersuisut suliamik nuna tamakkerlugu kræfti pillugu pilersaarummik kingusinnerpaamik 2011-mi kinguneqartussamik aallartitseqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull.  15/5

Aappass. 5/6


 

Immikkoortoq

55:

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pigineqarsinnaanerinut ukiumut isertitat aalajangiisuujunnaartinneqarnissaat, ukiumulli minnerpaamik ukiup affaata piniarnermut atorneqarsimanissaanik piumasaqaateqartoqalernissaa siunertaralugu Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 29. oktober 1999-imeersup allanngortinneqarnissaanik tamatumalu malitsigisaanik inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 20, 27. november 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Siull. 15/5

Aappass. 5/6

 

 

Immikkoortoq

68:

Inuusuttut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut 19-iniit 23-inut ukioqalersimasut annertusakkamik paarineqarallarsinnaanissaminnut inatsimmik tunngavilikkamik neqeroorfigineqarsinnaanissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 15/5

Aappass. 5/6

 

 

Immikkoortoq

85:

Qamutit motorillit eqqunneqartarneranni akitsuutit allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalillutik qamutit motorillit ikummatissanik atuisuunngitsut akitsuuteqarunnaarsinneqarlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq / Landstingsmedlem, Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Siull.  15/5

Aappass.  5/6

 

 

Immikkoortoq

6:

Najugaqartut akissaatikitsut meeqqamik ataatsimik arlalinnilluunniit pilersugaqartut, aamma ilinniagaqartut utoqqalinersiuteqartullu oqilisaanniarlugit boligsikringimik tapiiffineqarsinnaanerup nutaamik nalilersorneqarnissaa atortuulersinneqarnissaalu anguniarlugit Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull. 14/3-2008

Aappass.  5/6

(FM08/59-EM08/14)

 

 

Immikkoortoq

7:

Inissiani attartortittakkani tapiissutisisinnaanermut siusinaartumik aammalu utoqqalinermik pissuteqartumik pensionisialinnut ineqarnermut tapiissutisisinnaanermut periarfissat pitsanngorsarneqarnissaat siunertaralugu nunatsinni Kommuninut isumaqatigiinniarnermik Naalakkersuisut aallaartitseqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 14/3-2008

Aappass.  5/6

 

 

(FM08/65-EM08/20)

 

 

Immikkoortoq

8:

Utoqqaat utoqqaat illuini sullinneqarnerat aammalu nakorsaasersorneqarnerat pillugu nakkutilliinerup annertusineqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 6/5-2008

Aappass.  5/6

(FM08/66-EM08/21)

 

 

Immikkoortoq

9:

Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, qularnaarumallugu meeqqanik inuusuttuaqqanillu angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq ullut 14-it qaangerneqartannginnissaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull.  5/11-2008

Aappass.  5/6

(FM08/85-EM08/34)

 

 

Immikkoortoq

10:

Suliassat meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinermut tunngasut pisoqalisinnaannginnerannik qulakkeerisumik pinerluttulerinermik inatsimmi aalajangersakkamik ilanngussisoqarnissaanik siunnersuummik saqqummiusseqqullugu Justitsministerip qinnuigineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull. 15/5-2008

Aappass. 5/6

 

 

(FM08/86-EM08/35)

 

 

Immikkoortoq

11:

Nammineq eqqugaanissaq qanoq iliornikkut pinngitsoortinneqarsinnaanersoq meeqqanit tamanit ilisimaneqalersinnaaqqullugu meeqqerivinni aammalu meeqqat atuarfianni ukiumi 2009-mi atuarnerup aallartinneraniit atuutilersussamik kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu pinngitsoorani atuuttussamik ilinniartitsisalernissaq sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siull. 14/10-2008

Aappass.  5/6

 

(FM08/97-EM08/41)