Samling

20120913 09:23:45
19. mødedag, fredag den 29. maj 2009, kl. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt.

57:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte udredningsarbejde der skal belyse muligh ederne for privatisering af de offentligt ejede virksomheder der drives som aktieselskaber.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 7/5

2. beh: 29/5

 

 

Punkt.

58:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges fra og med EM 09 at afgive årlige redegørelser til Landstinget om Landsstyrets varetagelse af Hjemmestyrets ejerinteresser i de helt eller delvist Hjemmestyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om Landsstyrets overvejelser og tiltag på baggrund heraf.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 7/5

2. beh. 29/5

 

 

Punkt.

98:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte initiativer til at etablerer en særskilt præsteuddannelse for kateketer for at afhjælpe præstemanglen.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 7/5

2. beh. 29/5


 

Punkt.

60:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er Landsstyret nået med arbejdet for at forbedre vilkårene for uddannelsessøgende med børn?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5


 

Punkt.

61:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke konkrete tiltag har Landsstyret iværksat for at løse problemerne omkring manglende biltilsyn i Grønland?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5


 

Punkt.

67:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage sig for at vise mere forståelse og bedre servicering af de døve?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Beh: 29/5

 

 

Punkt.

92:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer påtager Landsstyret sig vedrørende løn- og arbejdsforhold for sundhedsvæsenets personale?

·        Og hvad er status på initiativerne?

·        Hvilke forbedringer agter man at opnå indenfor tidsrammen?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Beh: 29/5


 

Punkt.

93:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at foretage sig for, langsigtet, at sikre indhandlingssteder for torsk, krabber og stenbiderrogn på kysten?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Beh: 29/5


 

Punkt.

94:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har eller påtænker Landsstyret at igangsætte, for at forebygge fangst af for små hellefisk?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Beh: 29/5


 

Punkt.

95:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret indenfor deres familiepolitik, med henblik på at genskabe styrke, samhørighed, tillid hos familier?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Beh: 29/5

 

 

Punkt.

169:

Spørgsmål til Landsstyret: Har landsstyret udfra status planer om samme serviceniveau i forbindelse med transport af passagerer til og fra bygderne?

(Landstingsmedlemmer: Olga P. Berthelsen og Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Beh: 29/5


 

Punkt.

158:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer har Landsstyret igangsat for at implementere affaldshandlingsplanen 2010-2013?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5


 

Punkt.

159:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke overvejelser har Landsstyret om fremtidige prisstrukturer på energiområdet?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5


 

Punkt.

153:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret påtaget sig initiativer for rettelse af priser på grønlandske madvarer i butikkerne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Beh: 29/5

 

 

Punkt.

160:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret igangsat i henhold til Landstingets beslutning om at der bliver iværksat udredningsarbejde omkring plejefamilieforholdene i Grønland?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5

 

 

Punkt.

161:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke erfaringer har Landsstyret omkring åbningstider på salg og udskænkning af alkoholholdige drikke? Har Landsstyret overvejelser om at få ændret åbningstiderne?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5

 

 

Punkt.

162:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår fremkommer Landsstyret med forslag til byggelov i Grønland?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Beh: 29/5

 

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq-sisamaat, tallimanngorneq 29. maj 2009, nal. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immikkoortoq

57:

Namminersornerullutik Oqartussat suliffeqarfiutaasa ingerlatseqatigiiffittut ingerlasut namminersortunngorsarneqarsinnaanerat pillugu qulaajaasoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Siull.  7/5

Aappass. 29/5

 

 

Immikkoortoq

58:

Inatsisartut 2009-mi ukiakkut ataatsimiinerat aallarnerfigalugu Namminersornerullutik Oqartussat ingerlatseqatigiiffiutaasa aammalu ingerlatseqatigiiffiit piginneqataaffigisaasa aningaasatigut ingerlanneqarneri taamatuttaaq ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat ineriartortinneqarneri pillugit aammalu pissuisusut tunngavigalugit Naalakkersuisut iliuuseriniakkatik ilanngullugit Inatsisartunut ukiumoortumik nassuiaasalernissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Siull.  7/5

Aappass. 29/5

 

 

Immikkoortoq

98:

Palasissaaleqineq ikiorsiiviginiarlugu maannakkut ajoqioreersut palasinngornissamut soqutiginnittut immikkut ittumik ilinniartitsineq atorlugu periarfissi nneqarnissaat pillugu suliniuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  7/5

Aappass. 29/5


 

Immikkoortoq

60:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilinniagaqartut qitornallit ilinniarnerminni atugarisaat pitsanngorsaaviginiarlugit Naalakkersuisut sulinerat sumut killippa?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul. 29/5


 

Immikkoortoq

61:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qamutinik motorilinnik Kalaallit Nunaanni nakkutilliinerup unitsinneqarsimasup kingunerisaanik ajornartorsiutaasut aaqqiiviginiarlugit Naalakkersuisut sulianik qanoq ittunik ingerlataqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul. 29/5


 

Immikkoortoq

67:

Naalakkersuisunut apeqqut: Tusilartut inuttut ataqqineqarnerulernissaat pitsaanerusumillu sullinneqalernissaat anguniarlugu Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Sul. 29/5

 

 

Immikkoortoq

92:

Naalakkersuisunut apeqqut: Peqqinnissaqarfimmi atorfillit akissarsiaasa sulinikkullu atungarisaat pillungit naalakkersuisut qanoq ittunik suliniuteqarpat?

·        Suliallu sumut killippat?

·        Piffissaliussap iluani suut pitsanngorsaatissat angoreerneqassappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Sul. 29/5


 

Immikkoortoq

93:

Naalakkersuisunut apeqqut: Saarullinnut, saattuanut nipisaallu suaannut tunitsivissaqarniarneq, siunissaq ungasinnerusoq isigalugu qulakkeerniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Sul. 29/5


 

Immikkoortoq

94:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq suliniuteqarpat imaluunniit suliniuteqassamaarpat qaleralinnik mikivallaartunik qalluisarnerup minnerpaaffissaaniitinniarlugu?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Sul. 29/5


 

Immikkoortoq

95:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariit nukittuut, ataqatigiissut tatigeqatigiissullu pilerseqqinneqarnissaannut, ilaqutariinnermut politikkip iluani, naalakkersuisut qanoq suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Parti)

Sul.  29/5

 

 

Immikkoortoq

169:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinnut aamma nunaqarfinnit ilaasunik angallassineq killiffiusoq pillugu naalakkersuisut pissutsit atuuttut assigiinnerulernissaannik pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortat: Olga P. Berthelsen aamma Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Sul.  29/5


 

Immikkoortoq

158:

Naalakkersuisunut apeqqut: Eqqagassalerineq pillugu pilersaarut 2010-2013 piviusunngortinniarlugu Naalakkersuisut iliuutsinik qanoq ittunik aallartitsippat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul.  29/5


 

Immikkoortoq

159:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nukissiuuteqarnerup iluani akit qanoq ittut siunissami pilersinneqassanersut Naalakkersuisut isumaliutigisaat suuppat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul.  29/5


 

Immikkoortoq

153:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaalimerngit pisinarfinni akiisa iluarsineqarnissaat pillugu naalakkersuisut arlaatingut sunik suliniuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

Sul.  29/5

 

 

Immikkoortoq

160:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilaqutariit meeqqanik inuusuttunillu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqartunik tigusisartut pillugit qulaajaasoqarnissaanik Inatsisartut aalajangernerat tunngavigalugu Naalakkersuisut suliniutinik sunik ingerlataqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul.  29/5

 

 

Immikkoortoq

161:

Naalakkersuisunut apeqqut: Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqartarnerup sassaallertarnerullu ammasarfii pillugit misilittakkat qanoq innerinik Naalakkersuisut qanoq naliliisinnaappat? Ammasarfiit allanngortissallugit Naalakkkersuisut isumaliuteqarpat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul.  29/5


 

Immikkoortoq

162:

Naalakkersuisunut apeqqut: Sanaartornermut inatsisissatut siunnersuummik Naalakkersuisut qaqugu saqqummiussissappat?

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Sul.  29/5