Samling

20120913 09:23:45
13. mødedag, fredag den 15. maj 2009, kl. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt.

120:

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. 2009 om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

1. beh: 17/4

2. beh. 7/5

3. beh. 15/5


 

Punkt.

121:

Forslag til Landstingsforordning om forskellige ændringer som følge af omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

1. beh: 17/4

2. beh. 7/5

3. beh. 15/5


 

Punkt.

107:

Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2008.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

1. beh: 17/4

2. beh. 7/5

3. beh. 15/5

 

 

Punkt.

111:

Forslag til Landstingslov om teater.

(Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

1. beh: 17/4

2. beh. 7/5

3. beh. 15/5


 

Punkt.

69:

Forslag til: Landstingsforordning nr. XXX af XXX 2009 om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.

(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 24/4

2. beh. 15/5

3. beh. 22/5


 

Punkt.

151:

Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, ændres til: Beregning af udlejningsejendomme som ønskes erhvervet i henhold til lejer til ejerordningen skal i forbindelse med overdragelsen skal ske udfra en teknisk- økonomisk vurdering, foreslås det, at Landsstyret pålægges at fremsætte beslutningsforslag herom.

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 24/4

2. beh. 15/5

3. beh. 22/5

 

 

Punkt.

50:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til at tage initiativ til at oprette et behandlingscenter for seksuel misbrugte.

(Landstingsmedlem, Aleqa Hammond, Siumut)

1. beh: 24/4

2. beh: 15/5

 

 

Punkt.

71:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremkomme med forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 således, at der gives mulighed for kommunerne for at anlægge specialskoler til elever der kræver specialundervisning.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 24/4

2. beh. 15/5


 

Punkt.

74:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret i tæt samarbejde med kommunerne pålægges at forbedre og forenkle dagligdagen for personer med vidtgående handicap.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraatit)

1. beh: 24/4

2. beh. 15/5


 

Punkt.

72:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte et arbejde, der skal resultere i en national kræftplan senest i 2011.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6

 

 

Punkt.

55:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremkomme med ændringsforslag til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer samt ændring til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. november 2003 om erhvervsjagtbeviser, således at det ikke længere skal være indkomstgrundlaget der er afgørende for besiddelse af erhvervsjagtbevis, men et krav om at mindst halvdelen af et indkomstår bliver brugt til erhvervsfangst.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 15/5

2. beh: 5/6


 

Punkt.

68:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn. 

(Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6

 

 

Punkt.

85:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre afgifterne for indførsel af køretøjer, så det bliver afgiftsfrit at indføre motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer.

(Landstingsmedlem, Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

1. beh: 15/5

2. beh. 5/6

 

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq-pingajuat, tallimanngorneq 15. maj 2009, nal. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

Immikkoortoq

120:

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut nr. xx, xx 2009-meersussatut siunnersuut

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull.  17/4

Aappass.  7/5

Pingajuss. 15/5


 

Immikkoortoq

121:

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnerata malitsigisaanik allannguutit assigiinngitsut pillugit Inatsisartut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull. 17/4

Aappass. 7/5

Pingajuss. 15/5

 

 

Immikkoortoq

107:

Inatsisartut ilassutitut aningaasaliissutinut inatsisissaannut siunnerssuut 2008.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Siull.  17/4

Aappass. 7/5

Pingajuss. 15/5


 

Immikkoortoq

111:

Isiginnaartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunenrsuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siull. 17/4

Aappass. 7/5

Pingajuss. 15/5


 

Immikkoortoq

69:

Illuliortitsernernut aningaasalersuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. xxx xx.xx.xx. ullulerneqarsimasup allanngortinneqarnissaannik siunnersuut.

(Pisortanit taarsigassarsilluni illunik attartortitsinermi akiliutissap naatsorsornerani najoqqutassat inatsisitigut piginnaatinneqarsimasoq attartortuutillugu).

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  24/4

Aappass.  15/5

Pingajuss. 22/5


 

Immikkoortoq

151:

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 19. november 2007-imeersup ima allannguuteqartinneqarnissaanik: Inissiap attartortittakkap, inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tiguneqartussatut kissaatigineqartup tunineqarnerani, teknikkikkut akiusoq naapertorlugit aalajangerneqassasoq Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  24/4

Aappass. 15/5

Pingajuss. 22/5

 

 

Immikkoortoq

50:

Kinguaassiuutitigut atornerlunneqarsimasunut katsorsaavissamik pilersitsinissamut naalakkersuisut suliaqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Aleqa Hammond, Siumut)

Siull.  24/4

Aappass. 15/5

 

 

Immikkoortoq

71:

Inatsisartut Peqqussutaat nr. 8, 21. maj 2002-meersup iluani annertusisamik immikkut atuartitsinermik pisariaqartitsisut atuarfissaannik kommunit pilersitisinnaannissaannik sanaartorsinnaanissaanillu ilanngussinissamik Naalakkersuisut peqquneqassasut suliaqaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 24/4

Aappass. 15/5

 

 

Immikkoortoq

74:

Naalakkersuisut kommuninik qanimut suleqateqarlutik annertuumik innarluutillit ulluinnarni atugaannik pitsanngorsaallutillu pisariillisaanissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Siull. 24/4

Aappass. 15/5


 

Immikkoortoq

72:

Naalakkersuisut suliamik nuna tamakkerlugu kræfti pillugu pilersaarummik kingusinnerpaamik 2011-mi kinguneqartussamik aallartitseqqullugit Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull. 15/5

Aappass. 5/6


 

Immikkoortoq

55:

Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pigineqarsinnaanerinut ukiumut isertitat aalajangiisuujunnaartinneqarnissaat, ukiumulli minnerpaamik ukiup affaata piniarnermut atorneqarsimanissaanik piumasaqaateqartoqalernissaa siunertaralugu Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 29. oktober 1999-imeersup allanngortinneqarnissaanik tamatumalu malitsigisaanik inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 20, 27. november 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartuni ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Knud Kristiansen, Godmand Rasmussen)

Siull.  15/5

Aappass.  5/6

 

 

Immikkoortoq

68:

Inuusuttut angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut 19-iniit 23-inut ukioqalersimasut annertusakkamik paarineqarallarsinnaanissaminnut inatsimmik tunngavilikkamik neqeroorfigineqarsinnaanissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartuni ilaasortaq Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  15/5

Aappass. 5/6


 

Immikkoortoq

85:

Qamutit motorillit eqqunneqartarneranni akitsuutit allanngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalillutik qamutit motorillit ikummatissanik atuisuunngitsut akitsuuteqarunnaarsinneqarlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Siull.  15/5

Aappass.  5/6