Samling

20120913 09:26:23
Spørgsmål til Landsstyret 05 EM


EM05/18 Som bekendt gør nogen af de ældre godt brug af deres pensionsordning mht. betaling af husleje, idet beløbet trækkes automatisk og denne... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/20 Hvilke initiativer har Landsstyret taget med henblik på snarest nøje at tilrettelægge og planlægge oprydningsarbejdet efter amerikanernes... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/27 Hvornår agter Landsstyret at gøre det muligt for andelsboligejere at bruge deres indskud til garantistillelse for andre lån eller lignende? (Palle Christiansen, Demokraterne)

EM05/28 Landsstyret har lovet landstingsmedlemmerne ved EM 2004, at der vil komme en status over undersøgelserne vedr. forslag til barselsorloven... (Palle Christiansen, Demokraterne)

EM05/80 Har børn, handicappede og ældre i Grønland med henvisning til Grundlovens bestemmelser og principper et krav på at blive behandlet på lige fod... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/81 Hvad er Landsstyrets planer for at bygge en ny kirke i Nuussuaq, Nuuk, og følger eller deltager Landstyret i den komite, der arbejder for at bygge... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/86 Mener landsstyret, at loven og bekendtgørelsen om regulering af arbejdskraftstilgang virker efter hensigten, nemlig at sikre den grønlandske... (Marie Fleischer, Demokraterne)

EM05/94 Hvilke planer har landsstyret om opfølgende tiltag angående professionelle plejefamilier henvisende til landstingsforordning... (Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

EM05/96 Har landsstyret fastsat en dato for temadag vedr. indhentelse af oplysninger om et evt. psykiatrisk plejehjem? (Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

EM05/98 Hvilke forbedringer er der behov for inden for folkekirken, herunder: præstegældene, provstierne, hos Biskop-embedet samt hos KIIIP... (Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/99 Landsstyret bedes oplyse om den agter at sikre mulighed for salg af bøger f.eks. gennem de eksisterende folkebiblioteker eller gennem andre særlige arrangementer? (Aqqaluk Lynge, IA)

EM05/101 Hvilke statistiske oplysninger har Landsstyret planer om at der udarbejdes omkring baggrunden for befolkningens lægebesøg? (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

EM05/105 Hvilke planer har Landsstyret omkring udbygning af havnene i Grønland ? (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/113 Hvilke forbedringer eller konsekvenser vil der være for politiet i Grønland i forbindelse med den nye politireform der er i gang med at... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/116 Hvilke initiativer påtænker Landsstyret for at afhjælpe dysleksipatienternes problemer? (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/117 Hvor langt er man fremme med bestræbelserne på at fjerne pornografisk læsestof fra udstilling i børnehøjde på offentlige steder? (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/121 Agter Landsstyret at yde midler til at forbedre vilkårene for tilgang til kost og madlavning i kollegierne for GU-elever og andre... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/125 Hvornår agter landsstyret at rette op for forholdene omkring anvendelse af Dankort og gøre dem mere tidssvarende for de mennesker... (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/126 Hvad agter Landsstyret at foretage sig med henblik på at løse spørgsmålet omkring en passende aflønning af kommunefogederne? (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/127 På hvilket stade befinder arbejdet med udstationering af en politibetjent i Kangaatsiaq sig, og hvorledes planlægges en permanent ordning? (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/128 Hvilke foranstaltninger påtænker Landsstyret at iværksætte med henblik på udbedre situationen med hensyn til de manglende muligheder... (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/130 Vil Landsstyret foranledige en genvurdering af spørgsmålet om tilladelser til udskænkning af øl og stærke drikke samt overveje en landsdækkende... (Enos Lyberth, Siumut)

EM05/136 Agter Landsstyret at undersøge hvorledes, de herskende vilkår for offentligt ansatte med frirejser og med bolig stillet til rådighed i forbindelse med... (Ole Dorph, Siumut)

EM05/143 Hvad agter Landsstyret at gøre, for at gøre ansøgningsformen til støttetimer for handicappede lettere? (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Naalakkersuisunut apeqqutit UKA 05


EM05/18 Utoqqaat ilaasa ineqarnermut akiliuteqartarnermi utoqqalinersianiit ilanngaatsinni atortarpaat, taamatullu periuseqarneq aamma... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/20 Kalaallit nunatsinni amerikamiut mingutsitaasa salinneqarnissaat piaartumik kalaallinit pilersaarusiorluakkamik suliarineqarnissaat... (Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

EM05/27 Piginneqatigiilluni inissianik piginnittut siumut akiliutaat allanik taarsigassarsinernut assigisaannullu qularnaveeqqutitut... (Palle Christiansen, Demokraatit)

EM05/28 Naalakkersuisut inatsisartunut ilaasortat UKA 2004-mi neriorsorpaat erninermut atatillugu sulinngiffeqarnermut siunnersuut pillugu misissuinerit sumut... (Palle Christiansen, Demokraatit)

EM05/80 Inatsisini tunngaviusuni aalajangersakkat periuserineqartullu innersuussutigalugit nunatsinni meeqqat, innarluutillit utoqqaallu... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/81 Nuummi Nuussuarmi oqaluffiliornissamik Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat nutaamillu oqaluffiliornissamut komitiimi sulinermut Naalakkersuisut... (Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

EM05/86 Naalakkersuisut isumaqarpat sulisunik avataanit tikisitsisarnerup killilersorneqarnissaa pillugu nalunaarut siunertamisut atuunnersoq... (Marie Fleischer, Demokraatit)

EM05/94 Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni §§ 18 aamma 21 innersuussutigalugu inuussutissarsiutigalugu... (Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

EM05/96 Tarnimikkut ajuutillit angerlarsimaffiat pillugu paasissutissanik pissarsiornissamut ulloq immikkut sammisaqarfissaq pillugu Naalakkersuisut... (Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

EM05/98 Ilageeqarnerup iluani, tassunga ilanngullugit Palaseqarfinni, Provteqarfinni, Biskobeqarfinni kiisalu KIIIP-p iluani taassumalu allaffissornikkut... (Georg Olsen, Inuit Ataqatigiit)

EM05/99 Atuakkanik atorniartarfiit pioreersut immikkulluunniit aaqqissuussinerit atorlugit atuakkanik tuniniaasinnaaneq Naalakkersuisut periarfississamaarpaat? (Aqqaluk Lynge, IA)

EM05/101 Nakorsiarnermi nalunaarsuisarsinnaaneq pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

EM05/105 Nunatsinni umiarsualiviit sanaartorfigineqarnissaat pillugit Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? (Atassutip Inatsisartunut ilaasortaatitai)

EM05/113 Danmarkimi politiit suleriaasiat pillugu nutarterineq ingerlanneqartoq nunatsinni politiinut sutigut iluaqutaassava imaluunniit ajoqutaassava?... (Atassut´s Landstingsgruppe)

EM05/116 Dysleksi-rtunut ikiorsiinissamut Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat? (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/117 Inuit tamat ornittagaanni atoqatigiinnermik imalinnik atuagassiat meeqqat takusinnaasaannit ingalatsillugit inissiisarnissaq pillugu suliniut sumut killippa? (Doris Jakobsen, Siumut)

EM05/121 GU-mi allatigullu ilinniartut kollegiani najugaqartut nerisaqartitaanermikkut nerisassiornissamillu tungaatigut pitsaanerusumik... (Ruth Heilmann, Siumut)

EM05/125 Angalasut dankortit atorlugit orsersortarnerat Naalakkersuisut qaqugumita naleqqussarlugulu inerisaaviginiarpaat? (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/126 Kommunefoget aningaasarsiaat sulinermut naleqquttumik aaqqinniarlugit Naalakkersuisut qanoq suliniuteqalersaarpat? (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/127 Kangaatsiami politi-qalernissamut suliaq sumut maanna killippa, qanorlu aaqqiiniartoqalersaarpa? (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/128 Angallatinut annanniusiornissamut annanniutinilluunniit iluarsaassinissamut Qeqertarsuup Tunuani periarfissaqannginnera iluarsiniarlugu Naalakkersuisut qanoq... (Otto Jeremiassen, Siumut)

EM05/130 Nunatsinni immiaaqqanik imigassanillu kimittuunik sassaalliisarnermut akuersissuteqartarneq kiisalu imerniartarfinnik pilersitsiniarnermut... (Enos Lyberth, Siumut)

EM05/136 Pisortat aningaasartuutaasa appartinneqarnissaat siunertaralugu pisortat suliffeqarfiini atorfeqartut sulinngiffimminni akiliunneqarlutik angalasartut... (Ole Dorph, Siumut)

EM05/143 Kommunit innarluutilinnut tapersersortinut qinnuteqartarnerat pisariillisinniarlugu Naalakkersuisut qanoq iliuuseqassamaarpat? (Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)