Samling

20120913 09:26:23
EM05/88 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning mv. (Per Berthelsen, Demokraterne)


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning mv.


(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)


 


§ 1


 


I landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v, foretages følgende ændringer:


 


1.    § 18, stk. 2 ophæves.


 


2.  Efter §18 indsættes i kap 5:


   § 18a.  Landsstyret yder frie grundskoler anlægslån på 30% af den frie grundskoles sam­lede udgifter til opførelse af skolebygninger.  Kommunalbestyrelsen yder frie grundskoler anlægslån på 10% af den frie grundskoles samlede udgifter til opførelse af skolebygninger. 


  Stk. 2. Lån efter stk. 1 kan kun ydes, såfremt den frie grundskole selv afholder 10% af de sam­lede opførelsesudgifter.


  Stk. 3.  Den resterende del af opførelsesudgiften finansieres af den frie grundskole selv, f.eks ved optagelse af lån i bank eller realkreditinstitut.


  Stk. 4.  Lån efter stk. 1, kommer til udbetaling ved byggeriets færdiggørelse. Lånet sikres ved pant i bygningen og har prioritet efter den frie grundskoles lån efter stk. 3.


  Stk. 5.  Lån efter stk. 1, er rente- og afdragsfrie i 15 år, hvorefter det afvikles som annuitetslån over 10 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto med tillæg af 3%.


  Stk. 6.  Medmindre långiver bestemmer andet, forfalder lånet til betaling, når


1) renter og afdrag på lånet ikke betales, og den frie grundskole ikke har betalt restancen senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er fremkommet til den frie grundskole,


2) den frie grundskole undlader at holde bygningerne forsvarligt vedlige, og misrøgt og dermed forringelse af långivers pantsikkerhed er konstateret, eller


3) bygningerne overdrages til andre.


  Stk. 7.  Lån kan kun ydes til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning og de standarder for byggeteknik og drift, der gælder på opførelsestidspunktet.


  Stk. 8.  Før der søges om lån efter stk. 1, skal den frie grundskole have arealtildeling fra kommunalbestyrelsen.


   Stk. 9. Endeligt tilsagn om lån kan først gives, når byggeprojekt og økonomi er vurderet og godkendt af Landsstyret og kommunalbestyrelsen, og når den frie grundskole har dokumenteret sin egen finansiering af de samlede opførelsesudgifter.


  Stk. 10. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om anlægslån til frie grundskoler.


 


3. § 18b. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan yde frie grundskoler tilskud og lån til øvrige investeringsudgifter.


 


§ 2


 


Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2007.


 


Grønlands Hjemmestyre, den xx. xxxxx  200X


 


 


 


Hans Enoksen / Henriette Rasmussen


EM05/88 Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik... (Per Berthelsen, Demokraatit)

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)


 


§ 1


                       


Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaannut nr. 10 ulloq 15. april 2003-meersumi makku allannguutigineqassapput:


 


1.   § 18, imm. 2 atorunnaarpoq


 


2.  §18 kingorna kapitali 5 ima oqaasertaqassaaq:


  ”   18a.    Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat atuarfiit illutassaannik sanaartornermut aningaasartuutissaasa katinnerisa 30%-iinik tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat naalakkersuisut taarsigassarsitissavaat. Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat atuarfimmik sanaartornernermut aningaasartuutissaasa katinnerinisa 10%-iinik kommunalbestyrelsip taarsigassarsitissavaat.


  Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu taarsigassarsisitsineq taamaallaat pisinnaavoq tunngaviusumik atuarfiup namminersortitap sanaartornermut aningaasartuutit katinnerisa 10%-iinik nammineq aningaasaliissuteqarpat.


  Imm. 3.  Sanaartornermi aningaasartuutit sinneri tunngaviusumik atuarfiup namminersortitap nammineerluni aningaasaliissuteqarfigissavai, soorlu aningaaserivimmit imaluunniit taarsigassarsisitsisarfimmit taarsigassarsinermigut.


  Imm. 4.  Imm. 1 malillugu taarsigassarsiat sanaartornerup naammassinerani tunniunneqassapput. Taarsigassarsineq illuutit qularnaveeqqusiunnerisigut qulakkeerneqassaaq, imm. 3-lu malillugu tunngaviusumik atuarfiup namminersortitap taarsigassarsereerneratigut qularnaveeqqusiunneqassallutik.


  Imm. 5.  Imm. 1 malillugu taarigassarsiat ukiuni 15-ini erniaalersorneqaratillu taarsersorneqassanngillat, taassumalu kingorna ukiut qulit ingerlanerini taasersukkat amerliartuaartutut erniaallu ikiliartuaartutut taarsersuineqassalluni, erniaalersuinermilu Nationalbankenip erniaalersuinera malinneqassaaq qaavatigut 3%-imik ilallugu.


  Imm. 6.  Taarsigassarsisitsisut allamik aalajangiinngippata, ima pisoqarneratigut taarsigassarsiat akileqquneqassapput


taarsigassarsiat erniaavi taarsersukkallu akilersorneqanngippata, tunngaviusumillu atuarfiup namminersortitap kinguaattoorutini allakkatigut tunngaviusumik atuarfiup namminersortitap akileeqquneqarnerminit kingusinnerpaamik ullut 7-it qaangiunnerini akiliisimanngippagit,


tunngaviusumik atuarfiup namminersortitap illuutit isumannaatsumik aserfallatsaaliunngippagit, paarinerluippat taamaalillunilu taarsigassarsisitsisut qularnaveeqqusiussaat ajortinneqarsimasut paasineqarpat, imaluunniit


illuutit allanut tunineqarpata.


  Imm. 7.  Illut sanaartornerup nalaani sanaartorneq pilersaarusiornerlu pillugit inatsisit atuuttut malillugit kiisalu sanaartoriaatsimi ingerlatsinermilu najoqqutassanik eqquutsitsisut kisimik taarsigassarsissutigineqarsinnaapput.


  Imm. 8.  Imm. 1 malillugu taarsigassarsinissamik qinnuteqannginnermi tunngaviusumik atuarfik namminersortitaq nunaminertamik sanaartorfissamik kommunalbestyrelsimit tunineqareersimassaaq.


   Imm. 9. Taarsigassarsinissaq aatsaat neriorsuutigineqarsinnaavoq sanaartornissamut pilersaarut aningaasaqarnerlu Naalakkersuisunit kommunalbestyrelsimillu nalilerneqarlutillu akuerineqareerpata, kiisalu tunngaviusumik atuarfik namminersortitaq sanaartornissamut aningaasartuutissat katinnerini nammineq aningaasartuutigisassani uppernarsaasioreersimappagit.


  Imm. 10. Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat sanaartornissamut taarsigassarsiniarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.”


 


 


3. § 18b. Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat aningaasaliissutissanut allanut aningaasartuutissaannut Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilu tapiissuteqarsinnaapput taarsigassarsisitsisinnaallutillu.


 


 


§ 2


 


Inatsisartut inatsisaata atuutilerfigissavaa ulloq 1. januari 2006


 


Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq xx. xxxxx  200X


 


 


 


Hans Enoksen


/


Henriette Rasmussen