Samling

20120913 09:26:23
EM05/32 Forslag til landstingslov nr. xx af xx. maj 2005 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. (Per Berthelsen, Demokraterne)


11. marts 2005   EM 2005/ 32


    FM 2005/99


 

 


Forslag til landstingslov nr. xx af xx. maj 2005 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.


(Kommunalbestyrelsens adgang til at knytte betingelser om oprettelse af praktikpladser   og optagelse af lærlinge til tilladelser efter § 5----)


(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)


 


 


§ 1


 


I landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, foretages følgende ændringer:


 


1. I § 6, stk. 1 indsættes som   3. pkt.:


” Der kan meddeles afslag, hvis ansøger tidligere groft eller i gentagne tilfælde har tilsidesat betingelser, som er fastsat i medfør af § 6, stk.3.”


 


2. I § 6 indsættes som nyt stk. 3:


“  Stk. 3.  Tilladelsen kan betinges af arbejdsgiverens oprettelse af praktikpladser  og optagelse af lærlinge efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. ”


Stk. 3og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.


 


2. Efter § 6 indsættes:


”  § 6a.  Arbejdsgivere, der søger tilladelse efter § 5 har pligt til at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, kommunalbestyrelsen skønner er af væsentlig betydning for kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 6, stk. 3. ”


 


3. § 11, stk. 1, affattes således: 


”  Overtrædelse af § 5, § 6a stk. 1, og § 7 medfører bøde.”


 


-


§ 2


 


Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2006.


 


Grønlands Hjemmestyre, den xx. maj 2005


 


 


 


Hans Enoksen/Johan Lund Olsen


EM05/32 Sulisartunik Kalaallit Nunaannut tikisitsisarnerup aqunneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaannut nr. xx ulloq xx maj 2005-imeersumut.... (Per Berthelsen, Demokraatit)

11. marts 2005 UKA 2005/ 32


  UPA 2005/99


 

 


Sulisartunik Kalaallit Nunaannut tikisitsisarnerup aqunneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaannut nr. xx ulloq xx maj 2005-imeersumut allannguutissatut siunnersuut.


(§ 5 malillugu akuersissuteqarnissamut atatillugu praktikkerfissanik pilersitsinissamut ilinniartoqalernissanillu kommunalbestyrelsip piumasaqaateqarsinnaanera)


(Demokraatit Inatsisartuni gruppiata saqqummiussaaq)


 


§ 1


 


Kalaallit Nunaanni sulisartunik tikisitsisarnerup aqunneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 27 ulloq 30. oktober 1992-imeersumi ima allannguuteqartoqassaaq:


 


1. § 6, imm. 1-imi imm. 3-tut ilanngunneqassaaq:


” Qinnuteqartup § 6, imm. 3 malillugu piumasaqaatinik siusinnerusukkut sakkortuumik arlaleriartumilluunniit unioqqutitsisimappat itigartinneqarsinnaavoq.”


 


2. § 6-imi imm. 3-tut nutaatut ilanngunneqassaaq:


“  Imm. 3.   Kommunalbestyrelsip erseqqinnerusumik aalajangiineratigut akuersissuteqarniaraanni sulisitsisumut piumasaqaataasinnaavoq praktikkerfinnik pilersitsissasoq aamma ilinniartoqalissasoq”


Taamaalilluni imm. 3 aamma 4 imm. 4 aamma 5-imut allanngorput.


 


 


2. § 6 kingorna ilanngunneqassaaq:


”  § 6a.  Sulisitsisut, § 5 malillugu akuersissummik qinnuteqartut § 6, imm 3 malillugu kommunalbestyrelsip aalajangernissaanut paasissutissanik kommunalbestyrelsip pingaaruteqartutut naliligaanik saqqummiusseqataanissaminut pisussaavoq.”


 


 


3. § 11, imm. 1,  ima oqaasertalissaaq: 


”  § 5, § 6a imm. 1, aamma § 7-imik unioqqutitsineq akiliisitaanermik nassataqassaaq.”


 


§ 2


 


Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2006 atuutilerpoq.


 


 


Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq xx. maj 2005


 


 


Hans Enoksen


/


Johan Lund Olsen