Samling

20120913 09:26:44
8. mødedag, fredag den 1. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 104:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at forbedre barsels- og forældreorloven, så barselsorloven forlænges til minimum 6 måneder og forældreorloven til minimum 3 måneder med virkning fra 1. januar 2006.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(1. behandling)

 


Pkt. 111:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 med henblik på at forlænge barselsorloven med flere uger, herunder også at udvide kvindens barselsorlov ved fødsel af tvillinger.

(Ruth Heilmann, Siumut)

(1. behandling)


 

Pkt. 71:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der regulerer forekomsten af p hthalater i Grønland.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(1. behandling)


 

Pkt. 142:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for Landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(1. behandling)


 

Pkt. 51:

Redegørelse om Landsstyrets strukturpolitik for fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)

 


Pkt. 107:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for arbejdet i det uvildige ekspertudvalg, som Landstyret under EM 2003 tilkendegav over for Landstinget, at det ville nedsætte i forbindelse med Landstingets behandling af punkt nr. 48/90/98, der alle omhandlede en varslet opsigelse af de tidsubegrænsede licenser til rejefiskeri?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Pkt. 107 og pkt. 130 behandles i sammenhæng)


   

Pkt. 130:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret i medfør af § 14 nr. 4 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri at gøre tidsubegrænsede licenser tidsbegrænsede pr. 1. januar 2010.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 130 og pkt. 107 behandles i sammenhæng)

 

 

Pkt. 150:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov om fangst og jagt og Landstingslov om fiskeri, således at Fiskerirådet og Fangstrådet opløses, og at der indføres en skriftlig høring af organisationerne.

(Palle Christiansen , Demokraterne)

(1. behandling)


 

Pkt. 113:

Forslag til forespørgselsdebat om den fremtidige udvikling i det kystnære fiskeri af hellefisk.

(Doris Jakobsen, Siumut)

 

 

Pkt. 108:

Spørgsmål til Landsstyret om størrelsen af den indbetalte rejeafgift indtil d.d.

(Per Skaaning, Demokraterne) 


 

Pkt. 70:

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret det formålstjenstligt at implementere Selvstyrekommissionens anbefaling om, at der bør oprettes et ¿videnscenter¿ eller lignende, der kan medvirke til at styrke systematiseringen af viden om den grønlandske fiskerisektor med henblik på at fremme Grønlands muligheder for en større økonomisk selvbårenhed?

(Palle Christiansen, Demokraterne)


 

Pkt. 86:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag har Landsstyret foranstaltet i forbindelse med flere af vore tidligere pålæg, som Landsstyret har udtrykt sig enig i omkring oplysningskampagne i EU-lande og i andre lande omkring levevilkårene blandt de grønlandske fiskere og fangere?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Pkt. 90:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder har Landsstyret fundet for rensning af havbunden for mistet fiskegrej, og påtænker man at rense havbunden på hele kysten for mistet fiskegrej f.eks. i forbindelse med krabbefiskeri.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Pkt. 96:

Spørgsmål til Landsstyret om jagt- og fiskeribetjentordningen som beskrevet i et appendiks til den redegørelse om ordningen, som Landsstyret fremlagde under FM 2004

(Palle Christiansen, Demokraterne)Pkt. 127:

Spørgsmål til Landsstyret: Er der mulighed for at etablere samarbejde mellem grønlandske institutioner mv. og Arktisk Station i Qeqertarsuaq?

(Agathe Fontain, Inuit Ataqtigiit)


 

Pkt. 110:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at de unge tilbydes at udføre arbejde på land og til vands vedr. kontrolopgaver, forskønnelse, renligholdelse, vejarbejde og lignende?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 98:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet at tage initiativ til at arbejde for at bevare kendskabet til udarbejdelsen af de grønlandske nationaldragter for mænd og kvinder med henblik på at bevare den kulturelle arv?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 106:

Spørgsmål til Landsstyret om mulighederne for, at kirkerne i hverdagene under tilsyn kan være åbne fra morgen til eftermiddag.

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 79:

Spørgsmål til Landsstyret: Er der planer om at etablere søforbindelse til og fra bygderne i Upernavik om sommeren i lighed med andre byer?

(Otto Jeremiassen, Siumut)  


 

Pkt. 101:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at afsætte midler på Finansloven til etablering af en minihal i bygden Kulusuk?

(Enos Lyberth, Siumut)


 

Pkt. 80:

Spørgsmål til Landsstyret: Er Landsstyret bekendt med, om der er planer om permanent politibemanding/station i Kangaatsiaq by?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Pkt. 140:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for, at hjælp til og beskyttelse af ofre for voldskriminalitet kan blive bedre?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Pkt. 145:

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret arbejde for, at der udarbejdes lovbekendtgørelser med henblik på at sikre, at borgerne i Grønland på enkel vis kan få kendskab til de grønlandske regler?

( Per Berthelsen, Demokraterne)

Ullut ataatsimiiffiusut arfineq pingajuat, tallimanngorneq 1. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 104:


Erninermi sulinngiffeqartarneq minnerpaamik qaammatinik arfinilinnik, angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat minnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqalersillugit 1. januar 2006 atuutilersumik sivitsorlugit, erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerit angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat pillugu inatsimmik pitsanngorsaaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 111:

Erninermi sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 11. november 2000-imeersup, sulinngiffeqartarnerup sapaatit akunnerinik arlalinnik sivitsuiffigineqarnissaa, tassungalu ilanngullugu arnat marlulisut sivitsuiffigineqarnissaat anguniarlugu allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ruth Heilmann, Siumut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 71:

Kalaallit Nunaanni phthalateqarnera pillugu maleruagassaqalernissaanut Naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 142:

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik Inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 51:

Aalisarnerup aaqqissuussaaneranik Naalakkersuisut politikkiat pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)


 

Imm. 107:

Naalakkersuisunut apeqqut: Raajarniartarnermi piffissamik killiligaanngitsumik aku-ersissutinik atorunnaarsitsiniarmermik ilimasaarinermi ajornartorsiutaasinnaasut pillugit Inatsisartut immikkoortunik nr. 48-imik, 90-mik 98-imillu suliaqarnerannut atatillugu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalerlugu UKA 2003-mi Naalakkersuisut ataatsimiititaliorniarlutik Inatsisartunut neriorsuutigisaasa sulinera sumut killippa?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Imm. 107 aamma imm. 130 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 130:

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 14 nr. 4 naapertorlugu pisarineqarsinnaasut qummut killilernagit piffissamut killeqanngitsumut akuersissutit ulloq 1. januar 2010-mit piffissamut killilerlugit atuutilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 130 aamma imm. 107 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 

 

Imm. 150:

Aalisarnermut Siunnersuisoqatigiit aamma Piniarnermut Siunnersuisoqatigiit atorunnaarsillugit kattuffiit allakkatigut tusarniaavigineqartalernissaat eqqunneqarsinnaaqqullugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata aamma aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen , Demokraterne)

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 113:

Nunatsinni sinerissap qanittuani siunissami qaleralinniarnermi ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

 


Imm. 108:

Raajanut akitsuummut akiliutigineqartut ulloq manna tikillugu annertussusaat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Per Skaaning, Demokraterne) 

 

 

Imm. 70:

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersorneq Pillugu Isumalioqatigiissitat ¿ilisimasanik katersuivimmik¿ assigisaannilluunniit, nunatsinni aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnikkut ilisimasat aaqqissuussivigineqarnerannik nukittorsaataasinnaasumik Kalaallit Nunaata aningaasaqarnikkut nammineernerulernissaanut siuarsaataasinnaasutut kaammattuutaata atuutilersinneqarnissaa Naalakkersuisut siunertamut iluaqutaasussatut isigaat?

(Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

Imm. 86:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni aalisartunut piniartunullu atugassarititaasut pillugit EU-mut nunanullu allanut paasititsiniaanissamik siusinnerusukkut arlaleriarluta peqqussutigisarsimasavut Naalakkersuisunillu isumaqatigalugit oqaaseqarfigineqartarsimasut Naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarsimanersut matumuuna apeqqutigaara.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Imm. 90:

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisarnermi piniutaarsiutit pillugit immap naqqata salinneqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq ittunik periarfissarsiuussisimappat, saattuarniarnermullu atatillugu sineriak tamakkerlugu immap naqqani aalisarnermi piniutaarsiutit qallorneqarnissaat eqqarsaatigineqarpa?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 

 

Imm. 96:

Piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoqarneq pillugu nassuiaammut, UPA 2004-mi Naalakkersuisunit saqqummiunneqartumut, tapertaliussami nassuiaatigineqartutut aaqqissuussinermut tunngatillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)Imm. 127:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qeqertarsuarni Artisk Stationip nunatsinnilu sulliviit assigisaasalu akornanni suleqatigiittoqarnissaa pilersissallugu periarfissaqarpa?

(Agathe Fontain, Inuit Ataqtigiit)

 

 

Imm. 110:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut nunamik imaanillu nakkutilliinikkut suliassanik, kusassaanernik, saliginernik, aammalu aqqusinniornernik assigisaannilluunniit ingerlatsisarnissamik neqeroorfigineqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Ruth Heilmann, Siumut)

 

 

Imm. 98:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angutit arnallu inuiattut atisaasa suliarineqartarnerat pillugu ilisimasat kulturikkullu kingornussatta tammatsaalineqarnissaat Naalakkersuisut suliniutiginiarlugu eqqarsaatersuutigisimanerpaat?

(Ruth Heilmann, Siumut)

 

 

Imm. 106:

Oqaluffiit ulluinnarni ullaakkumiit ualeq ilanngullugu nakkutigineqartumik ammatinneqartalersinnaanissaat periarfissaqarnersoq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Ruth Heilmann, Siumut)

 

 

Imm. 79:

Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfiit allat assigalugit  Upernaviup nunaqarfiinut nunaqarfiinillu imaatigut attaveqaatinik pilersitsinissamik pilersaaruteqartoqarpa?

(Otto Jeremiassen, Siumut)  

 

 

Imm. 101:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfimmi Kulusummi timersortarfeeqqamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsilersaarpat?

(Enos Lyberth, Siumut)

 

 

Imm. 80:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kangaatsiap illoqarfiani ataavartumik politeeqalersinnaaneranik politeeqarfeqalersinnaaneranillu pilersaaruteqartoqarnersoq Naallakkersuisut ilisimasaqarpat?

(Otto Jeremiassen, Siumut)

 

 

Imm. 140:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angutaasernikkut pinerluffigitissimasut ikiorserneqarnissaasa illersorneqarnissaasalu periarfissarissaarnerulernissaa Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarfigaat?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

 

 

Imm. 145:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni innuttaasut nunatsinni inatsisinik pisariinnerusumik ilisimaqarnerulernissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu inatsisit pillugit nalunaarutinik suliaqartoqarnissaa Naalakkersuisut sulissutigilersaarpaat?

( Per Berthelsen, Demokraterne)