Samling

20120913 09:26:44
6. mødedag, onsdag den 29. september 2004, kl. 13:00

Pkt. 42:

Redegørelse om Strukturudvalgets arbejde.

(Landsstyreformanden)


 

Pkt. 23:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landsstyreformanden)

(1. behandling)


 

Pkt. 69:

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at ændre § 5 i Landstinglov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder, således at det tilsikres, at der i servicehusenes bestyrelser er indvalgt mindst 2 stedlige bygdebestyrelsesmedlemmer.

(Jakob Sivertsen, Atassut)

(1. behandling)


 

Pkt. 27:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(1. behandling)


 

Pkt. 29:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(1. behandling)


 

Pkt. 33:

Forslag til landstingsforordning om post.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

(1. behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut arfernat, pingasunngorneq 29. september 2004, nal. 13:00

Imm. 38:

Radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 


Imm. 42:

Aaqqissuussaanermut Isumalioqatigiissitat sulinerat pillugu nassuiaat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat/Landsstyreformanden)


 

Imm. 23:

Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allan-ngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Siullermeernera)


 

Imm. 69:

Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 16. november 1984-imeersoq Nunaqarfinni illut sulliviit pilersinneqarneri (servicehuse) pillugit § 5-ip allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik Inatsisartut piumasarissagaat, taamaalilluni piffimmi nunaqarfinni aqutsisuusunut ilaasortat minnerpaamik marlunnik illup sulliviup siulersuisuinut ilaasortaatitaqarsinnaalersillugit.

(Jakob Sivertsen, Atassut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 27:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqusutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 29:

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 33:

Allakkerineq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)