Samling

20120913 09:26:44
4. mødedag, torsdag den 23. september 2004, kl. 13:00

Pkt. 68:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, således at SORLAKs Tipsudvalg alene kan varetage fordelingen af pulje B-midlerne i lighed med den fordeling af pulje A-midlerne, som foretages af Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(1. behandling)


 

Pkt. 65:

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at fremsætte lovforslag, som regulerer detailbutikkers åbningstider.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(1. behandling)


 

Pkt. 67:

Spørgsmål til Landsstyret om fremmedsprogsundervisning i grønlandsk for grønlændere og deres børn i Danmark.

(Doris Jakobsen, Siumut)


   

Pkt. 72:

Spørgsmål til Landsstyret: I hvor stort omfang gennemføres uddannelse af hjemmehørende i råstofudvinding i Grønland?

(Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Pkt. 84:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for at forbedre de uddannelsessøgendes vilkår, og hvilke tiltag har man foretaget for at rette op på den konkrete situation, der opstod som følge af, at forordning vedrørende uddannelsesstøtte (praktikstøtte) blev ændret pr. 1. januar 2004?

(Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)

 


Pkt. 87:

Spørgsmål til Landsstyret om praktikpladser.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Pkt. 114:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke overvejelser har Landsstyret med hensyn til krav om mindste antal elever til opstart af hold til fritidsundervisning?

(Ole Thorleifsen, Siumut)


 

Pkt. 117:

Spørgsmål til Landsstyret om status på etablering af forskellige uddannelser i Grønland.

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 123:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder er der her i landet for at hjælpe de børn i folkeskolen, der har vanskeligt ved at læse og stave? Vil Landstyret arbejde for tiltag på dette område?

(Doris Jakobsen, Siumut)


 

Pkt. 124:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet specielle tilbud for at forbedre indlæringsmulighederne i folkeskolen for de elever, der evnemæssigt udvikler sig hurtigt?

(Doris Jakobsen, Siumut)

 


Pkt. 127:

Spørgsmål til Landsstyret: Er der mulighed for at etablere samarbejde mellem grønlandske institutioner mv. og Arktisk Station i Qeqertarsuaq?

(Agathe Fontain, Inuit Ataqtigiit)


 

Pkt. 81:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår vil man arbejde for, at kommunefogedernes lønforhold i Grønland ændres, således at de står i forhold til arbejdsindsatsen?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Pkt. 83:

Spørgsmål til Landsstyret: Vurderer Landsstyret, at der er behov for at revidere Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v. med henblik på, at det i videst muligt omfang sikres, at grønlandske firmaer og grønlandsk arbejdskraft bliver benyttet i forbindelse med offentlige entrepriser?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Pkt. 91:

Spørgsmål til Landsstyret: I hvilket omfang giver gældende ret ansatte i private virksomheder adgang til aktindsigt i deres personalesager?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

 


Pkt. 110:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at de unge tilbydes at udføre arbejde på land og til vands vedr. kontrolopgaver, forskønnelse, renligholdelse, vejarbejde og lignende?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 139:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at ændre loven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland? I bekræftende fald, hvilke ændringsforslag kan Landstinget forvente?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Pkt. 76:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan vil Grønlands Landsstyre tilsikre, at Kangaatsiaq a-nerkendes som by?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Pkt. 98:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejet at tage initiativ til at arbejde for at bevare kendskabet til udarbejdelsen af de grønlandske nationaldragter for mænd og kvinder med henblik på at bevare den kulturelle arv?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 106:

Spørgsmål til Landsstyret om mulighederne for, at kirkerne i hverdagene under tilsyn kan være åbne fra morgen til eftermiddag.

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Pkt. 79:

Spørgsmål til Landsstyret: Er der planer om at etablere søforbindelse til og fra bygderne i Upernavik om sommeren i lighed med andre byer?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Pkt. 101:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at afsætte midler på Finansloven til etablering af en minihal i bygden Kulusuk?

(Enos Lyberth, Siumut)


 
Pkt. 80:

Spørgsmål til Landsstyret: Er Landsstyret bekendt med, om der er planer om permanent politibemanding/station i Kangaatsiaq by?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Pkt. 140:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for, at hjælp til og beskyttelse af ofre for voldskriminalitet kan blive bedre?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Pkt. 145:

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret arbejde for, at der udarbejdes lovbekendtgørelser med henblik på at sikre, at borgerne i Grønland på enkel vis kan få kendskab til de grønlandske regler?

(Per Berthelsen, Demokraterne)

Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, sisamanngorneq 23. september 2004, nal. 13:00

Imm. 68:

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata Team Grønlandillu namminneerlutik pulje A-mi tapiissutinik agguaasarnerattulli, Sorlaap Tipsudvalgia nammineerluni pulje B-mi tapiissutinik agguaasinnaalersillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 13-ip, 11. november 2000-imeersup,Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarnerup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 65:

Pisiniarfiit ammasarfiisa malittarisassiuunneqarnissaannik inatsisissamik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 67:

Danmarkimi kalaallit taakkulu meerartaasa kalaallit oqaasiinik oqaasersianik atuartitsinermut atatillugu atuartinneqartarnerat pillugu Naalakkersuisuntu apeqqut.

(Doris Jakobsen, Siumut)


   

Imm. 72:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni aatsitassarsiornermi nunaqavissunik ilinniartitaaneq qanoq annertutigisumik ingerlanneqarpa?

(Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Imm. 84:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut ilinniartunut atugassarititaasut pitsaanerulersinniarlugit qanoq iliuuseqalersaarpat, ilinniagaqarnersiutinullu (sungiusarluni sulinermi tapiissutit) peqqussutip 1. januar 2004-mi allanngortinneqarnerata aalajangersimasumik kingunerisai aaqqiviginiarlugit sunik suliniuteqartoqarsimava?

(Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet)


 

Imm. 87:

Sungiusarluni suliffissat pillugit Naalakkersuisunut apeqqut.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm. 114:

Naalakkersuisunut apeqqut: Sunngiffimmi atuartitsinermi atuaqatigiinnik aallartitsinissamut atuartut ikinnerpaaffeqarnissaannut piumasaqaammut tunngatillugu Naalakkersuisut qanoq isumaliutersuuteqarpat?

(Ole Thorleifsen, Siumut)


 

Imm. 117:

Kalaallit Nunaani ilinniarfinnik assigiinngitsunik pilersitsiniarnerit killiffiat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Imm. 123:

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat atuarfianni meeqqat atuartut atuarsinnaanermikkut allassinnaanermikkullu ajornartorsiutillit ikiorneqarsinnaanerannut periarfissat suuppat? Pineqartumi Naalakkersuisut sunik suliniuteqalersaarpat?

(Doris Jakobsen, Siumut)

 

 

Imm. 124:

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat atuarfianni meeqqat piginnaasamikkut sukkasuumik siuariartortut ilikkagaqarnerulernissaat siunertaralugu immikkut neqeroorfigineqarsinnaanerat Naalakkersuisunit eqqarsaatersuutigineqarsimava?

(Doris Jakobsen, Siumut)


 

Imm. 127:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qeqertarsuarni Artisk Stationip nunatsinnilu sulliviit assigisaasalu akornanni suleqatigiittoqarnissaa pilersissallugu periarfissaqarpa?

(Agathe Fontain, Inuit Ataqtigiit)


 

Imm. 81:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunatsinni Kommunefogedit aningaasarsiaat qaquguuna sulinermut naleqquttumik aaqqinneqarnissaat sulissutigineqarniartoq?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Imm. 83:

Naalakkersuisunut apeqqut: Pisortat suliariumannittussarsiuussisarnerannut atatillugu kalaallit suliffeqarfiutaasa, kiisalu kalaallit sulisartut sapinngisamik annertunerpaamik a-torneqarsinnaanerat qulakkeerneqaqqullugu Suliariumannittussarsiuussisarneq il.il. pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. 3, 6. april 1992-meersoq iluarsineqartariaqartutut Naalakkersuisut nalilerpaat?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm. 91:

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersortut suliffeqarfiutaanni sulisut namminermut tunngatillugu paasissutissanik paasitinneqarsinnaatitaanerannut inatsisit atuuttut qanoq annertutigisumik periarfissiippat?

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)


 

Imm. 110:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut nunamik imaanillu nakkutilliinikkut suliassanik, kusassaanernik, saliginernik, aammalu aqqusinniornernik assigisaannilluunniit ingerlatsisarnissamik neqeroorfigineqarnissaannik Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Imm. 139:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat allanngortissallugu Naalakkersuisut pilersaaruteqarpat? Taamaassimassappat allannguutissatut siunnersuutit suut Inatsisartut naatsorsuutigisinnaavaat?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Imm. 76:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kangaatsiap illoqarfittut isigineqalersinnissaa Naalakkersuisut qanoq qularnaarniarpaat?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Imm. 98:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angutit arnallu inuiattut atisaasa suliarineqartarnerat pillugu ilisimasat kulturikkullu kingornussatta tammatsaalineqarnissaat Naalakkersuisut suliniutiginiarlugu eqqarsaatersuutigisimanerpaat?

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Imm. 106:

Oqaluffiit ulluinnarni ullaakkumiit ualeq ilanngullugu nakkutigineqartumik ammatinneqartalersinnaanissaat periarfissaqarnersoq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Ruth Heilmann, Siumut)


 

Imm. 79:

Naalakkersuisunut apeqqut: Illoqarfiit allat assigalugit  Upernaviup nunaqarfiinut nunaqarfiinillu imaatigut attaveqaatinik pilersitsinissamik pilersaaruteqartoqarpa?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Imm. 101:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfimmi Kulusummi timersortarfeeqqamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut aningaasanut inatsimmi aningaasanik immikkoortitsilersaarpat?

(Enos Lyberth, Siumut)

 


Imm. 80:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kangaatsiap illoqarfiani ataavartumik politeeqalersinnaaneranik politeeqarfeqalersinnaaneranillu pilersaaruteqartoqarnersoq Naallakkersuisut ilisimasaqarpat?

(Otto Jeremiassen, Siumut)


 

Imm. 140:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angutaasernikkut pinerluffigitissimasut ikiorserneqarnissaasa illersorneqarnissaasalu periarfissarissaarnerulernissaa Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarfigaat?

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)


 

Imm. 145:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni innuttaasut nunatsinni inatsisinik pisariinnerusumik ilisimaqarnerulernissaasa qulakkeerneqarnissaa siunertaralugu inatsisit pillugit nalunaarutinik suliaqartoqarnissaa Naalakkersuisut sulissutigilersaarpaat?

(Per Berthelsen, Demokraterne)