Samling

20120913 09:26:44
22. mødedag, torsdag den 28. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 36:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om KNI A/S.

(Landsstyremedlemmet for Selvstyre, Råstoffer og Justitsvæsen)

(1. behandling)


 

Pkt. 126:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.

(Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)


 

Pkt. 31:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(2. behandling)


 

Pkt. 100:

Spørgsmål til Landsstyret om handlingsplan for etablering af familiebehandlingscentre og en rejsende familierådgivning.

(Enos Lyberth, Siumut)


 

Pkt. 38:

Forslag til landstingsforordning om radio- og tv-virksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

( 3. behandling)


 

Pkt. 68:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, således at SORLAKs Tipsudvalg alene kan varetage fordelingen af pulje B-midlerne i lighed med den fordeling af pulje A-midlerne, som foretages af Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 116:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at foranledige reparation af veje i yderdistriktsbyerne.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 25:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)


   

Pkt. 28:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(3. behandling)


 

Pkt. 26:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)


 

Pkt. 24:

Forslag til Landstingsfinanslov for 2005.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut 22-at, sisamanngorneq 28. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 36:

KNI A/S pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Namminersornermut, Inatsisinik atortitsinermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 126:

Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)


 

Imm. 31:

Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik Inatsisartut peqqussutaannut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 100:

Ilaqutariinnut katsorsaavinnik angalasartutullu ilaqutariinnut siunnersuisarfimmik pilersitsinissamut iliuusissatut pilersaaruteqartoqarsinnanera pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Enos Lyberth, Siumut)


 

Imm. 38:

Radiukkut tv-kkullu aallakaatitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 68:

Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata Team Grønlandillu namminneerlutik pulje A-mi tapiissutinik agguaasarnerattulli, Sorlaap Tipsudvalgia nammineerluni pulje B-mi tapiissutinik agguaasinnaalersillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 13-ip, 11. november 2000-imeersup,Tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarnerup allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 116:

Illoqarfinni isorliunerusuni aqqusernit iluarsaanneqarnissaasa isumagineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 25:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


   

Imm. 28:

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)


 

Imm. 26:

Qamutit motoorillit akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 


Imm. 24:

2005-mut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)