Samling

20120913 09:26:44
21. mødedag, onsdag den 27. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 104:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at forbedre barsels- og forældreorloven, så barselsorloven forlænges til minimum 6 måneder og forældreorloven til minimum 3 måneder med virkning fra 1. januar 2006.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling)


 

Pkt. 111:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 med henblik på at forlænge barselsorloven med flere uger, herunder også at udvide kvindens barselsorlov ved fødsel af tvillinger.

(Ruth Heilmann, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 95:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indarbejde en anbringelsesgaranti i den grønlandske lovgivning i forbindelse med tvangsfjernelser af børn og unge.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(2. behandling)


 

Pkt. 74:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tilpasse lovgivningen, således at pornografisk materiale ikke må placeres inden for børns synsfelt i det offentlige rum.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 66:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at kræve fremlæggelse af udskrift fra kriminalregistret i forbindelse med ansættelse af medarbejdere inden for børne- og ungeområdet.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(2. behandling)

 


Pkt. 128:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at gennemføre en evaluering og revision af gældende ferielov, herunder særligt § 4 om beregningsmåden af optjent ferie, således at optjening og afvikling af ferie beregnes i dage, og at alle lønmodtagere tilsikres ret til 25 dages ferie om året.

(Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)


   

Pkt. 137:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, således at der tilføjes en ny bestemmelse om forældreforberedelse til børns skolestart.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)


 

Pkt. 148:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at etablere en mureruddannelse i Narsaq.

(Per Rosing-Petersen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 138:

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret, at der i finanslovsforslaget for 2006 samt i budgetoverslagsårene 2007-2009 afsættes midler til flytning af rensdyr og moskusokser fra overfyldte landområder til andre potentielle landområder.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)


 

Pkt. 71:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der regulerer forekomsten af p hthalater i Grønland.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling)


 

Pkt. 142:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for Landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)


 

Pkt. 119:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og behandling af diabetes i Grønland.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(2. behandling)


 

Pkt. 136:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at give dialysepatienter mulighed for at blive behandlet i Grønland.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)


 

Pkt. 94:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre et forbud mod salg af lightergas til personer under 18 år.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(2. behandling) 

 


Pkt. 135:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at lempe de ældres brugerbetaling i de offentliges ældreinstitutioner.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)


 

Pkt. 82:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at man i forbindelse med køb af fartøj skal være i besiddelse af det antal redningsveste, som fartøjet er godkendt til, og at man på jollerne samt fritidsbådene er forpligtet til at bære en redningsvest.

(Isak Davidsen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 103:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges a t arbejde målrettet for, at sejladssikkerheden i de grønlandske farvande forbedres, således at ulykker til søs forebygges.

(Enos Lyberth, Siumut)

(2. behandling) 


 

Pkt. 141:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at reglerne inden for søfartsområdet for de små fartøjer bliver skærpet, således at alle, der køber en mindre båd/jolle, fremover bliver forpligtet til at:


  • eje kommunikationsudstyr,
  • altid medbringe kommunikationsudstyr under sejlads,
  • altid have nødraketter ombord og
  • altid have årer ombord.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(2. behandling)

Ullut ataatsimiiffiusut 21-at, pingasunngorneq 27. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 104:

Erninermi sulinngiffeqartarneq minnerpaamik qaammatinik arfinilinnik, angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat minnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqalersillugit 1. januar 2006 atuutilersumik sivitsorlugit, erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerit angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat pillugu inatsimmik pitsanngorsaaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 111:

Erninermi sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 11. november 2000-imeersup, sulinngiffeqartarnerup sapaatit akunnerinik arlalinnik sivitsuiffigineqarnissaa, tassungalu ilanngullugu arnat marlulisut sivitsuiffigineqarnissaat anguniarlugu allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ruth Heilmann, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 95:

Meeqqanik inuusuttunillu pinngitsaaliissummik arsaarinninnermut atatillugu inissiivissaqarnerup qulakkeerneqarnissaata nunatsinni inatsiseqarnermut ilanngunneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 74:

Inuit tamarmik ornittagaanni atoqatigiinnermik imalinnik  atuagassiat meeqqat takusinnaasaannit ingalatsillugit inissiisarnissamik Naalakkersuisut inatsisinik naleqqussaaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 66:

Nunatsinni meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisunik atorfinitsitsinermi pineqaatissinneqarsimanermik nalunaarsuutip nuutinneqarneranik takutitsisoqartalernissaata piumasaqaatigineqartalernissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 128:

Sulisartut tamarmik ukiumut ulluni 25-ni sulinngiffeqartalernissaat qulakkeerneqaqqullugu, tassungalu ilanngullugu § 4 immikkut pillugu sulinngiffeqarnissamut katersat sulinngiffeqarnerillu ullunut naatsorsorneqartalersillugit feriarneq pillugu inatsimmik atuuttumik nalilersuinissamik iluarsiinissamillu ingerlatseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)  


 

Imm. 137:

Angajoqqaat qitornaminnik atualersoortussat piareersarneqartarnissaannik aalajangersagaqalersinnaaqqullugu meeqqat atuarfiat pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 8, 21. maj 2002-meersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 148:

Narsami qarmaasunut ilinniarnermik pilersitsiniaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Per Rosing-Petersen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 138:

Tuttut umimmaallu nunaminertanit amerlavallaarfigisaannit nunaminertanut allanut nuunneqarsinnaanerat siunertaralugu 2006-imut Aningaasanut Inatsisissatut siunnersuummi ukiunilu missingersuusiorfiusuni 2007-imiit 2009-mut aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 71:

Kalaallit Nunaanni phthalateqarnera pillugu maleruagassaqalernissaanut Naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Aappassaaneernera)


 

Imm./Pkt. 142:

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik Inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 119:

Nunatsinni sukkornermik nappaateqarnerup pinaveersaartinneqarnissaanut katsorsarneqartarnissaanullu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aallajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 


Imm. 136:

Tartuluttut nunatsinni katsorsarneqarsinnaanissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 94:

Inunnut 18-inik ukioqalersimanngitsunut ikittaatit gassiinik nioqquteqarnerup inerteqqutaalersinneqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera) 

 


Imm. 135:

Utoqqaat utoqqaat illuini najugaqarnerminnut akiliutigisartagaannik oqilisaavigineqarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 82:

Angallammik pisinermut atatillugu angallammut akuersissutigineqartutut amerlassusilinnik puttaqutinik atisartakkanik peqartoqarnissaanik aammalu umiatsiaaqqani angallatinilu sunngiffimmi atorneqartartuni puttaqutinik atisartakkanik atuinissamut pisussaaffeqalernissamik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Isak Davidsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 103:

Nunatta imartaani imaatigut angallannerup isumannaatsuunerata pitsaanerulersinneqarnissaa, taamaalillunilu imaani ajunaartarnerit pinaveersimatinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut siunnerfilimmik suliniaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Enos Lyberth, Siumut)

(Aappassaaneernera)


   

Imm. 141:

Mikinerusunik umiatsiaatillit aquuteralalertakkanillu umiatsiaaraatillit pisaarniartullu siunissami


  • attaveqarnissamut atortorissaarutinik peqartussanngorlugit,
  • angalanermi attaveqarnissamut atortorissaarutinik nassataqartuaannartussanngorlugit,
  • ajutuulernermi kalerrisaarutinik qummoroortartunik peqartussanngorlugit nassartuaannartussanngorlugillu, aammalu
  • umiatsiami iputeqartuaannartuaannartussanngorlugit

pisussaaffeqalersinneqarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(Aappassaaneernera)