Samling

20120913 09:26:44
19. mødedag, fredag den 22. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 22:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)


 

Pkt. 30:

Forslag til landstingsbeslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til landstingslov om Landstinget og Landsstyret og om godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)


 

Pkt. 25:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)  


 

Pkt. 28:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(2. behandling)


 

Pkt. 26:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)


 

Pkt. 89:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en udvidelse af Ilulissat lufthavn til 1199 meter, eventuelt sammen med kommunalbestyrelsen i Ilulissat samt eventuelle investorer fra udlandet.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(2. behandling)


 

Pkt. 112:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indarbejde en udvidelse af landingsbanerne i Ilulissat og Nuuk i Finansloven 2005.

(Ole Dorph, Siumut)

(2. behandling)  


 

Pkt. 75:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at sætte renoveringen samt udvidelsen af den nu så forfaldne kirke i Kangaatsiaq forrest i prioriteringen.

(Otto Jeremiassen Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 115:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af faste priser på salg af frugt og mælkeprodukter i byer og bygder i islægsområder.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(2. behandling)


 

Pkt. 23:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)


 

Pkt. 51:

Redegørelse om Landsstyrets strukturpolitik for fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)  


 

Pkt. 107:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for arbejdet i det uvildige ekspertudvalg, som Landstyret under EM 2003 tilkendegav over for Landstinget, at det ville nedsætte i forbindelse med Landstingets behandling af punkt nr. 48/90/98, der alle omhandlede en varslet opsigelse af de tidsubegrænsede licenser til rejefiskeri?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Pkt. 107 og pkt. 130 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 130:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret i medfør af § 14 nr. 4 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri at gøre tidsubegrænsede licenser tidsbegrænsede pr. 1. januar 2010.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 130 og pkt. 107 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 150:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov om fangst og jagt og Landstingslov om fiskeri, således at Fiskerirådet og Fangstrådet opløses, og at der indføres en skriftlig høring af organisationerne.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(1. behandling)


   

Pkt. 113:

Forslag til forespørgselsdebat om den fremtidige udvikling i det kystnære fiskeri af hellefisk.

(Doris Jakobsen, Siumut)

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq sisamaat, tallimanngorneq 22. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 22:

Inatsisartut Naalakkersuisunilu il.il. ilaasortat aningaasarsiaqartitaanerat il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranut Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 30:

Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit inatsisartut inatsisissaannut siunnersuusiortussamik suleqatigiissitiliamik pilersitsinissaq aammalu suleqatigiissitaliamut suliassarititat akuerineqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 25:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


   

Imm. 28:

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 26:

Qamutit motoorillit akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 89:

Ilulissani kommunalbestyrelsi aningaasaliisinnaasullu nunanit allaneersut ajornanngippat peqatigalugit Ilulissat timmisartunut suluusalinnut mittarfiata 1199 meterinngorlugu tallineqarnissaanik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffisassaattut siunnersuut.

(Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 112:

Nuummi aammalu Ilulissani mittarfiit tallineqarnissaasa 2005-imut Aningaasanut Inatsimmut ilanngunneqarnissaat pillugu Nalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ole Dorph, Siumut)

(Aappassaaneernera)


   

Imm. 75:

Kangaatsiap oqaluffiata maanna aserfallalluinnarsimasup nutarterneqarnissaanik aamma allineqarnissaanik, piaartumillu tulleriaarinerni sallinngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Otto Jeremiassen Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 115:

Illoqarfinni nunaqarfinnilu sikusartuniittuni naatitanik nioqqutissanillu immunnik akulinnik nioqquteqartarnermi akit aaliangersimasut atuutilersinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 23:

Kommunalbestyrelsit, nunaqarfinni aqutsisut il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 51:

Aalisarnerup aaqqissuussaaneranik Naalakkersuisut politikkiat pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)


   

Imm. 107:

Naalakkersuisunut apeqqut: Raajarniartarnermi piffissamik killiligaanngitsumik akuersissutinik atorunnaarsitsiniarmermik ilimasaarinermi ajornartorsiutaasinnaasut pillugit Inatsisartut immikkoortunik nr. 48-imik, 90-mik 98-imillu suliaqarnerannut atatillugu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalerlugu UKA 2003-mi Naalakkersuisut ataatsimiititaliorniarlutik Inatsisartunut neriorsuutigisaasa sulinera sumut killippa?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Imm. 107 aamma imm. 130 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 130:

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 14 nr. 4 naapertorlugu pisarineqarsinnaasut qummut killilernagit piffissamut killeqanngitsumut akuersissutit ulloq 1. januar 2010-mit piffissamut killilerlugit atuutilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 130 aamma imm. 107 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 150:

Aalisarnermut Siunnersuisoqatigiit aamma Piniarnermut Siunnersuisoqatigiit atorunnaarsillugit kattuffiit allakkatigut tusarniaavigineqartalernissaat eqqunneqarsinnaaqqullugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata aamma aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)

(Siullermeernera)


   

Imm. 113:

Nunatsinni sinerissap qanittuani siunissami qaleralinniarnermi ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)