Samling

20120913 09:26:44
15. mødedag, torsdag den 14. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 39:

Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(2. behandling)


 

Pkt. 41:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(2. behandling)


 

Pkt. 32:

Forslag til landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(2. behandling)


 

Pkt. 35:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

(2. behandling)


 

Pkt. 37:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

(2. behandling)


 

Pkt. 53:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til "Forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland (foranstaltninger ved overtrædelse af lovgivningen på sundhedsområdet)".

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

(2. behandling)


 

Pkt. 51:

Redegørelse om Landsstyrets strukturpolitik for fiskeri.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst)  


 

Pkt. 107:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for arbejdet i det uvildige ekspertudvalg, som Landstyret under EM 2003 tilkendegav over for Landstinget, at det ville nedsætte i forbindelse med Landstingets behandling af punkt nr. 48/90/98, der alle omhandlede en varslet opsigelse af de tidsubegrænsede licenser til rejefiskeri?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Pkt. 107 og pkt. 130 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 130:

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret i medfør af § 14 nr. 4 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri at gøre tidsubegrænsede licenser tidsbegrænsede pr. 1. januar 2010.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

(Pkt. 130 og pkt. 107 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 150:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov om fangst og jagt og Landstingslov om fiskeri, således at Fiskerirådet og Fangstrådet opløses, og at der indføres en skriftlig høring af organisationerne.

(Palle Christiansen , Demokraterne)

(1. behandling)

 


Pkt. 113:

Forslag til forespørgselsdebat om den fremtidige udvikling i det kystnære fiskeri af hellefisk.

(Doris Jakobsen, Siumut)


 

Pkt. 108:

Spørgsmål til Landsstyret om størrelsen af den indbetalte rejeafgift indtil d.d.

(Per Skaaning, Demokraterne)


 

Pkt. 70:

Spørgsmål til Landsstyret: Finder Landsstyret det formålstjenstligt at implementere Selvstyrekommissionens anbefaling om, at der bør oprettes et ¿videnscenter¿ eller lignende, der kan medvirke til at styrke systematiseringen af viden om den grønlandske fiskerisektor med henblik på at fremme Grønlands muligheder for en større økonomisk selvbårenhed?

(Palle Christiansen, Demokraterne)


 

Pkt. 96:

Spørgsmål til Landsstyret om jagt- og fiskeribetjentordningen som beskrevet i et appendiks til den redegørelse om ordningen, som Landsstyret fremlagde under FM 2004

(Palle Christiansen, Demokraterne)

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq tallimaat, sisamanngorneq 14. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 39:

Ilinniagaqarnersiutit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 41:

linniagaqarnersianit akiitsut taarsersornissaannut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allannguutissaa pillugu  Inatsisartut inatsisisaattut siunnersuut.

(Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 
Imm. 32:

Tupa avatangiisinillu tupatorfiunngitsunik isumannaarineq, kiisalu tupanik nioqqutissat nalunaaqutserneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaannut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 35:

Inuussutissarsiummik Ingerlataqartunik Nalunaarsiuffik pillugu Inatsisartut inatsissaat allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisissaat siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 37:

Inuussutissarsiutit siuarsarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissanut pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 53:

"Kalaallit Nunaanni peqqinnissamik isumaginnittoqarfik pillugu inatsisip allanngortinneranik inatsimmut siunnersuut (peqqinnissaqarfik pillugu inatsisilianik unioqqutitsinermi pineqaatissiisarnerit)" pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataannut aalajangiivigisassatut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)


 

Imm. 51:

Aalisarnerup aaqqissuussaaneranik Naalakkersuisut politikkiat pillugu nassuiaat.

(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq)  


 

Imm. 107:

Naalakkersuisunut apeqqut: Raajarniartarnermi piffissamik killiligaanngitsumik aku-ersissutinik atorunnaarsitsiniarmermik ilimasaarinermi ajornartorsiutaasinnaasut pillugit Inatsisartut immikkoortunik nr. 48-imik, 90-mik 98-imillu suliaqarnerannut atatillugu arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumik immikkut ilisimasalinnik inuttalerlugu UKA 2003-mi Naalakkersuisut ataatsimiititaliorniarlutik Inatsisartunut neriorsuutigisaasa sulinera sumut killippa?

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Imm. 107 aamma imm. 130 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 130:

Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 14 nr. 4 naapertorlugu pisarineqarsinnaasut qummut killilernagit piffissamut killeqanngitsumut akuersissutit ulloq 1. januar 2010-mit piffissamut killilerlugit atuutilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

(Imm. 130 aamma imm. 107 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 150:

Aalisarnermut Siunnersuisoqatigiit aamma Piniarnermut Siunnersuisoqatigiit atorunnaarsillugit kattuffiit allakkatigut tusarniaavigineqartalernissaat eqqunneqarsinnaaqqullugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaata aamma aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Palle Christiansen , Demokraterne)

(Siullermeernera)


 

Imm. 113:

Nunatsinni sinerissap qanittuani siunissami qaleralinniarnermi ineriartortitsisoqarnissaa pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.

(Doris Jakobsen, Siumut)


 

Imm. 108:

Raajanut akitsuummut akiliutigineqartut ulloq manna tikillugu annertussusaat pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Per Skaaning, Demokraterne)


 

Imm. 70:

Naalakkersuisunut apeqqut: Namminersorneq Pillugu Isumalioqatigiissitat ¿ilisimasanik katersuivimmik¿ assigisaannilluunniit, nunatsinni aalisarnermik inuussutissarsiuteqarnikkut ilisimasat aaqqissuussivigineqarnerannik nukittorsaataasinnaasumik Kalaallit Nunaata aningaasaqarnikkut nammineernerulernissaanut siuarsaataasinnaasutut kaammattuutaata atuutilersinneqarnissaa Naalakkersuisut siunertamut iluaqutaasussatut isigaat?

(Palle Christiansen, Demokraterne)


 

Imm. 96:

Piniarnermik aalisarnermillu nakkutilliisoqarneq pillugu nassuiaammut, UPA 2004-mi Naalakkersuisunit saqqummiunneqartumut, tapertaliussami nassuiaatigineqartutut aaqqissuussinermut tunngatillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Palle Christiansen, Demokraterne)