Samling

20120913 09:26:44
10. mødedag, onsdag den 6. oktober 2004, kl. 13:00

Pkt. 102:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre de nuværende skatteregler på pensionsområdet ¿ indkomstskattelovens § 17 - således at der gives mulighed for at oprette privattegnede pensioner som kapitalpensioner i grønlandske pensionsselskaber og pengeinstitutter fra 1. januar 2005.

(Per Skaaning, Demokraterne)

(1. behandling)


 

Pkt. 122:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre Landstingslov om indkomstskat, således at der fra 1. januar 2005 indføres mulighed for at foretage et skattemæssigt fradrag for egne udgifter afholdt i forbindelse med sygdomsbehandling, når man selv finansierer behandlingen.

(Kalistat Lund, Siumut)

(1. behandling)

 


Pkt. 43 :

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af af dele af lov nr. 1173 af 19. december 2003 om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om måling af skibe.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

(1. behandling)

 


Pkt. 46:

Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til Kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov nr. 1231 af 27. december 2003 om lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Miljø)

(1. behandling)


 

Pkt. 119:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og behandling af diabetes i Grønland.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(1. behandling)


 

Pkt. 115:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af faste priser på salg af frugt og mælkeprodukter i byer og bygder i islægsområder.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(1. behandling)


 

Pkt. 59:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked)

(1. behandling)


 

Pkt. 82:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at man i forbindelse med køb af fartøj skal være i besiddelse af det antal redningsveste, som fartøjet er godkendt til, og at man på jollerne samt fritidsbådene er forpligtet til at bære en redningsvest.

(Isak Davidsen, Siumut)

(1. behandling)

(Pkt. 82, pkt. 103 og pkt. 141 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 103:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges a t arbejde målrettet for, at sejladssikkerheden i de grønlandske farvande forbedres, således at ulykker til søs forebygges.

(Enos Lyberth, Siumut)

(1. behandling)

(Pkt. 82, pkt. 103 og pkt. 141 behandles i sammenhæng)


 

Pkt. 141:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at reglerne inden for søfartsområdet for de små fartøjer bliver skærpet, således at alle, der køber en mindre båd/jolle, fremover bliver forpligtet til at:


  • eje kommunikationsudstyr,
  • altid medbringe kommunikationsudstyr under sejlads,
  • altid have nødraketter ombord og
  • altid have årer ombord.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(1. behandling)

(Pkt. 82, pkt. 103 og pkt. 141 behandles i sammenhæng)

Ullut ataatsimiiffiusut qulingat, pingasunngorneq 6. oktober 2004, nal. 13:00

Imm. 102:

Soraarnerussutisiaqarnermi akileraartarnikkut maleruagassani maannakkut atuuttuni, akissarsiat akileraaruserneqartarnerannut inatsisip § 17-anik, 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nunatsinni soraarnerussutisiaqarfinni aningaaserivinnilu soraarnerussutisiassanik inuttut nammineerluni pilersitanik, taamatullu soraarnerussutisiatut pisassanik pilersitsisinnaaneq ajornarunnaarsillugu Naalakkersuisut allanngortitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffisassaattut siunnersuut.

(Per Skaaning, Demokraterne)

(Siullermeernera)


 

Imm. 122:

Ulloq 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nammineq akiliuteqarlutik, peqqissutsiminnut akornutigisaminnik suliaritittut, suliaritinnerminnut atatillugu nammineerlutik aningaa-sartuutigisaasa akileraarutaasussanit ilanngaatigineqarsinnaalernissaat periarfissiuuneqassasoq, Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kalistat Lund, Siumut)

(Siullermeernera)  

 

 

Imm. 43 :

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip, umiarsuarni inuttat pillugit inatsisip, inuit imaanut aqqartartut suliaat aqqartartutullu atortut il. il. pillugit inatsisip inatsisillu allat assigiinngitsut allannguutaannik kiisalu umiarsuarnik uuttortaasarneq pillugu inatsisip atorunnaarsitaanissaanik inatsisip nr. 1173, 19. december 2003-imeersup ilaasa Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaannik Kunngip peqqussutissaatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 46:

Imarsiornerup isumannaatsuunissaanik inatsisip aamma umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaannik inatsimmi nr. 1231, december 2003-imeersumi § 1-ip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik Kunngip peqqussutissaatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

 


Imm. 119:

Nunatsinni sukkornermik nappaateqarnerup pinaveersaartinneqarnissaanut katsorsarneqartarnissaanullu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aallajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Siullermeernera)

 


Imm. 115:

Illoqarfinni nunaqarfinnilu sikusartuniittuni naatitanik nioqqutissanillu immunnik akulinnik nioqquteqartarnermi akit aaliangersimasut atuutilersinneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Ole Thorleifsen, Siumut)

(Siullermeernera)


 

Imm. 56:

Aningaasarsiornermik ingerlatsiviit pillugit inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalaja-ngiiffigisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 59:

Aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut Aningaasaateqarfik pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu aalajangiffigiisassatut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Nunalerinermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)


 

Imm. 82:

Angallammik pisinermut atatillugu angallammut akuersissutigineqartutut amerlassusilinnik puttaqutinik atisartakkanik peqartoqarnissaanik aammalu umiatsiaaqqani angallatinilu sunngiffimmi atorneqartartuni puttaqutinik atisartakkanik atuinissamut pisussaaffeqalernissamik Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Isak Davidsen, Siumut)

(Siullermeernera)

(Imm. 82, imm. 103 aamma imm. 141 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 103:

Nunatta imartaani imaatigut angallannerup isumannaatsuunerata pitsaanerulersinne-qarnissaa, taamaalillunilu imaani ajunaartarnerit pinaveersimatinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut siunnerfilimmik suliniaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Enos Lyberth, Siumut)

(Siullermeernera)

(Imm. 82, imm. 103 aamma imm. 141 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)

 


Imm. 141:

Mikinerusunik umiatsiaatillit aquuteralalertakkanillu umiatsiaaraatillit pisaarniartullu siunissami


  • attaveqarnissamut atortorissaarutinik peqartussanngorlugit,
  • angalanermi attaveqarnissamut atortorissaarutinik nassataqartuaannartussanngorlugit,
  • ajutuulernermi kalerrisaarutinik qummoroortartunik peqartussanngorlugit nassartuaannartussanngorlugillu, aammalu
  • umiatsiami iputeqartuaannartuaannartussanngorlugit

pisussaaffeqalersinneqarnissaat sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen, Jakob Sivertsen, Atassut)

(Siullermeernera)

(Imm. 82, imm. 103 aamma imm. 141 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)