Samling

20120913 09:26:43
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer 04 EM


§-henvisningerne referer til Landstingets Forretningsorden.  

 

 

behandlingsform:


Behanlingsdato:

Punktnummer: - Forslagstitel:

Pkt. 6:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32.

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 1/2004 om at henstille til færøernes landsstyre, grønlands landsstyre og islands regering, at etablere et samarbejdsforum, hvor landene kan udveksle erfaringer m.m. på energiområdet.

(Delegationsformanden)

Pkt. 7:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 2/2004 som henstiller til færøernes landsstyre, grønlands landsstyre og islands regering om at tage initiativer, som har til formål at styrke de vestnordiske landes samarbejde omkring fiskeripolitiske problemstillinger i forhold til den europæiske union.

(Delegationsformanden)

Pkt. 8:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget tilslutter sig vestnordisk råds rekommandation nr. 3/2004 om at der udarbejdes en handlingsplan for at styrke en målrettet forskningsindsats i klimaforandringer med det nordatlantiske område som forskningsfelt.

(Delegationsformanden)

Pkt. 12:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget pålægger landsstyret at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension med henblik på, at det offentlige fremover udbetaler en ikke differentieret alderspension og førtidspension, således at det ikke længere er afgørende, om en del af alders- og førtidspensionisterne oppebærer en biindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

Pkt. 16:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at retten til alders- og førtidspension gøres indkomst-uafhængig.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 17:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at arbejde for, at der inden for rigsfællesskabet skabes ensartede vilkår for modtagere af offentlig pension, herunder førtidspension.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen og Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Pkt. 18:

 

2.beh. 5/10

2.beh. 10/11

§32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at alle der opfylder optjeningsbetingelserne, uanset ægtefælles eller samlevers indtægter, får mulighed for at modtage fuld offentlig pension.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 19:

 

2.beh. 15/10

2.beh. 10/11

§ 32 (Genoptaget)

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, således at der fastsættes et minimumsbeløb for hvor meget modtagerne af offentlig pension skal have til rådighed efter dækning af faste udgifter.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 65:

 

1.beh. 23/9

2.beh. FM 2005

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at fremsætte lovforslag, som regulerer detailbutikkers åbningstider.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 66:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at kræve fremlæggelse af udskrift fra kriminalregistret i forbindelse med ansættelse af medarbejdere inden for børne- og ungeområdet.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 68:

 

1.beh. 23/9

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler, således at sorlaks tipsudvalg alene kan varetage fordelingen af pulje b-midlerne i lighed med den fordeling af pulje a-midlerne, som foretages af grønlands idrætsforbund og team grønland.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 69:

 

1.beh. 29/9

2.beh. 20/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret at ændre § 5 i landstinglov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder, således at det tilsikres, at der i servicehusenes bestyrelser er indvalgt mindst to stedlige bygdebestyrelsesmedlemmer.

(Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 71:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der regulerer forekomsten af p hthalater i grønland.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 74:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at tilpasse lovgivningen, således at pornografisk materiale ikke må placeres inden for børns synsfelt i det offentlige rum.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

Pkt. 75:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at sætte renoveringen samt udvidelsen af den nu så forfaldne kirke i kangaatsiaq forrest i prioriteringen.

(Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut)

Pkt. 78:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov om indkomstskat på landstingets forårssamling 2005, således at der indføres et fradrag for støttebeløb til frivillige organisationer hjemmehørende i grønland.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

Pkt. 82:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at man i forbindelse med køb af fartøj skal være i besiddelse af det antal redningsveste, som fartøjet er godkendt til, og at man på jollerne samt fritidsbådene er forpligtet til at bære en redningsvest.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

Pkt. 89:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for en udvidelse af ilulissat lufthavn til 1199 meter, eventuelt sammen med kommunalbestyrelsen i ilulissat samt eventuelle investorer fra udlandet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Pkt. 94:

 

1.beh. 13/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indføre et forbud mod salg af lightergas til personer under 18 år.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 95:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indarbejde en anbringelsesgaranti i den grønlandske lovgivning i forbindelse med tvangsfjernelser af børn og unge.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Pkt. 102:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 26/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre de nuværende skatteregler på pensionsområdet - indkomstskattelovens § 17 - således at der gives mulighed for at oprette privattegnede pensioner som kapitalpensioner i grønlandske pensionsselskaber og pengeinstitutter fra 1. januar 2005.

(Landstingsmedlem Per Skaaning, Demokraterne)

Pkt. 103:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde målrettet for, at sejladssikkerheden i de grønlandske farvande forbedres, således at ulykker til søs forebygges.

(Landstingsmedlem Enos Lyberth, Siumut)

Pkt. 104:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at forbedre barsels- og forældreorloven, så barselsorloven forlænges til minimum 6 måneder og forældreorloven til minimum 3 måneder med virkning fra 1. januar 2006.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

Pkt. 111:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 med henblik på at forlænge barselsorloven med flere uger, herunder også at udvide kvindens barselsorlov ved fødsel af tvillinger.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

Pkt. 112:

 

1.beh. 22/9

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at indarbejde en udvidelse af landingsbanerne i ilulissat og nuuk i finansloven 2005.

(Landstingsmedlem Ole Dorph, Siumut)

Pkt. 115:

 

1.beh. 6/10

2.beh. 22/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for indførelse af faste priser på salg af frugt og mælkeprodukter i byer og bygder i islægsområder.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 116:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at foranledige reparation af veje i yderdistriktsbyerne.

(Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut)

Pkt. 119:

 

1.beh. 6/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og behandling af diabetes i grønland.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, demokraterne)

Pkt. 120:

 

Beh. FM 2005 

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fjerne § 1, stk. 2 litra 7 samt § 3 i hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at tilskud til efterskoleophold ikke afhænger af elevens forventede faglige udbytte.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 121:

 

Beh. FM 2005

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 16. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i danmark, således at det efter nærmere objektive omstændigheder præciseres, at såfremt eleven vælger at afbryde efterskoleopholdet i utide, skal forældre eller værger selv betale returrejsen til grønland.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

Pkt. 122:

 

1.beh. 5/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov om indkomstskat, således at der fra 1. januar 2005 indføres mulighed for at foretage et skattemæssigt fradrag for egne udgifter afholdt i forbindelse med alkoholafvænning, når man selv finansierer afvænningen.

(Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut)

Pkt. 126:

 

Beh.  FM 2005

§32

forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende oplysnings- og dialogkampagne om omsorgssvigtede børn i 2005.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 128:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at gennemføre en evaluering og revision af gældende ferielov, herunder særligt § 4 om beregningsmåden af optjent ferie, således at optjening og afvikling af ferie beregnes i dage, og at alle lønmodtagere tilsikres ret til 25 dages ferie om året.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 130:

 

1.beh. 22/10

2.beh. 9/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret i medfør af § 14 nr. 4 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri at gøre tidsubegrænsede licenser tidsbegrænsede pr. 1. januar 2010.

(Landstingsmedlem Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Pkt. 135:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at lempe de ældres brugerbetaling i de offentliges ældreinstitutioner.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 136:

 

1.beh. 13/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at give dialysepatienter mulighed for at blive behandlet i grønland.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 137:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for at ændre landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, således at der tilføjes en ny bestemmelse om forældreforberedelse til børns skolestart.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 138:

 

1.beh. 12/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges landsstyret, at der i finanslovsforslaget for 2006 samt i budgetoverslagsårene 2007-2009 afsættes midler til flytning af rensdyr og moskusokser fra overfyldte landområder til andre potentielle landområder.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 141:

 

1.beh. 7/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for, at reglerne inden for søfartsområdet for de små fartøjer bliver skærpet, således at alle, der køber en mindre båd/jolle, fremover bliver forpligtet til at:

- eje kommunikationsudstyr,

- altid medbringe kommunikationsudstyr under sejlads,

- altid have nødraketter ombord og

- altid have årer ombord.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 142:

 

1.beh. 30/9

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen og Jakob Sivertsen, Atassut)

Pkt. 148:

 

1.beh. 8/10

2.beh. 27/10

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landstyret pålægges at etablere en mureruddannelse i narsaq.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 149:

 

1.beh. 19/10

2.beh. 10/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at realisere henstillingen på trafikområdet fra 2003 om etablering af et nyt trafikselskab, som finansudvalget kom med i forbindelse med behandlingen af finansloven for 2003.

(Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut)

Pkt. 150:

 

1.beh. 22/10

2.beh. 9/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at ændre landstingslov om fangst og jagt og landstingslov om fiskeri, således at fiskerirådet og fangstrådet opløses, og at der indføres en skriftlig høring af organisationerne.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen , Demokraterne)

Pkt. 153:

 

1.beh. 11/11

2.beh. 11/11

§32

Forslag til landstingsbeslutning om at forhandlingerne under 3. behandlingen til finanslov for 2005 skal foregå på baggrund af den af det samlede finansudvalgs tillægsbetænkning, underskrevet den 9. november 2004 af det samlede finansudvalg.

(Atassut, Demokraatit og Kattusseqatigiit)

 

Aalajangiiffigisassatut siunnersuutit Inatsisartunit UKA 04

Inatsisartut Suleriaasiannut §-imik allannillit innersuunneqarput. 

 

Suliarinneriaaseq:


Suliarinninniffiup ullua:

Immikkoortup normua:

Siunnersuutip qulequtaa:

Imm. 6:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Suleqatigiiffimmik nukissiuuteqarnermut tunngasuni misilittakkanik il.il. nunat paarlaasseqatigiittarfigisinnaasaannik pilersitsinissamik savalimmiuni naalakkersuisut, kalaallit nunaanni naalakkersuisut islandimilu naalakkersuisut kaammattorneqarnissaannik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 7:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Den europæiske unionimut tunngatillugu aalisarnikkut apeqqutit pillugit nunat avannarliit suleqatigiinnerisa patajaallisaavigineqarnissaanik siunertaqartumik suliniuteqarnissamik savalimmiuni naalakkersuisut, kalaallit nunaanni naalakkersuisut islandimilu naalakkersuisut kaammattorneqarnissaannik nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 8:

 

Siull. 7/10

Aappass. 26/10

§32

Atlantikup avannaa ilisimatusarnermi aallaavigalugu silaannaap allanngoriartorneranik ilisimatusarnerup tunaartaqarluartumik patajaallisaavigineqarnissaa siunertaralugu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissaq pillugu nunat avannarliit killiit siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2004-p inatsisartunit taperserneqarnissaanik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

Imm. 12:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalineq pissutigalugu pensionisiallit ilaasa siusinaartumillu pensionisiallit ilaasa saniatigut isertitaqarsinnaanerminni saniatigut isertittagaat apeqqutaatikkunnaarlugit utoqqalineq pissutigalugu pensionisiat siusinaartumillu pensionisiat pisortanit allanngorartinnagit tunniunneqartalernissaat anguniarlugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaata nr. 9-p, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut inatsisartunit peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigit)

Imm. 16:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Utoqqalinersiaqarsinnaanerup siusinaartumillu pensionisiaqarsinnaanerup isertitat angissusiinik aallaaveqartinneqarunnaarnissaannik Naalakkersuisut siunnersuuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 17:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Pisortanit utoqqalinersiutinik, taakkununngalu ilanngullugit siusinaartumik sulisinnaajunnaarnersiutinik tigusartagallit atugarisaasa naalagaaffeqatigiinnermi assigiissaariffigineqarnissaat pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen aamma Mads Peter Grønvold, Kattusseqatigiit)

Imm. 18:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Katissimasap inooqatigisalluunniit isertitai apeqqutaatinnagit pisortanit pensioninik pisinnaatitaasut tamarmik tamakkiisumik pisinnaatitaalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 19:

 

Aappass. 15/10

Aappass. 10/11

§32 oqaluuserisassanngortinneqaqqippoq

Aningaasartuutit aalajangersimasut akilerneqareernerini pisortanit pensionisisartut assigiimmik minnerpaaffilimmik aningaasanik tigusartagaqalernissaat siunertaralugu pisortanit pensionisiat pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 15. april 2003-meersup allanngortinneqarnissaa pillugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen aamma Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 65:

 

Siull. 23/9

Aappass. UPA 2005

§32

Pisiniarfiit ammasarfiisa malittarisassiuunneqarnissaannik inatsisissamik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Dorsi Jakobsen, Siumut)

Imm. 66:

 

Siull. 12/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatsinni meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisunik atorfinitsitsinermi pineqaatissinneqarsimanermik nalunaarsuutip nuutinneqarneranik takutitsisoqartalernissaata piumasaqaatigineqartalernissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 68:

 

Siull. 23/9

Aappass.  10/11

§32

Kalaallit nunaanni timersoqatigiit kattuffiata team grønlandillu namminneerlutik pulje a-mi tapiissutinik agguaasarnerattulli, sorlaap tipsudvalgia nammineerluni pulje b-mi tapiissutinik agguaasinnaalersillugu inatsisartut inatsisaata nr. 13-ip, 11. november 2000-imeersup,tipsernermit lottornermillu iluanaarutinit agguaassisarnerup allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Doris Jakobsen, Siumut)

Imm. 69:

 

Siull. 29/9

Aappass. 20/10

§32

Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortanik minnerpaamik marlunnik illut sulliviit siulersuisuini qinigaasoqarsimanissaa qulakkeerniarlugu inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi, 16. november 1984- imeersumi nunaqarfinni illut sulliviit (servicehuse) pillugit inatsimmi § 5-ip allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 71:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Kalaallit Nunaanni phthalateqarnera pillugu maleruagassaqalernissaanut naalakkersuisut inatsisilioqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 74:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Inuit tamarmik ornittagaanni atoqatigiinnermik imalinnik atuagassiat meeqqat takusinnaasaannit ingalatsillugit inissiisarnissamik naalakkersuisut inatsisinik naleqqussaaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Dorsi Jakobsen, Siumut)

Imm. 75:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Kangaatsiap oqaluffiata maanna aserfallalluinnarsimasup nutarterneqarnissaanik aamma allineqarnissaanik, piaartumillu tulleriaarinerni sallinngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Otto Jerimiassen, Siumut)

Imm. 78:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

§32

Nammineq piumassutsimik suliniaqatigiiffinnut nunatsinniittunut aningaasatigut tapersiissutit akileraarutitigut ilanngaatigineqarsinnaanerat atuutilersinniarlugu 2005-imi upernaakkut inatsisartut ataatsimiinneranni akissarsiat akileraaruserneqartarnerat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut siunnersuummik naalakkersuisut saqqummiusseqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Per Berthelsen, Demokraatit)

Imm. 82:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Angallammik pisinermut atatillugu angallammut akuersissutigineqartutut amerlassusilinnik puttaqutinik atisartakkanik peqartoqarnissaanik aammalu umiatsiaaqqani angallatinilu sunngiffimmi atorneqartartuni puttaqutinik atisartakkanik atuinissamut pisussaaffeqalernissamik naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Isak Davidsen, Siumut)

Imm. 89:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Ilulissani kommunalbestyrelsi aningaasaliisinnaasullu nunanit allaneersut ajornanngippat peqatigalugit ilulissat timmisartunut suluusalinnut mittarfiata 1199 meterinngorlugu tallineqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit)

Imm. 94:

 

Siull. 13/10

Aappass. 27/10

§32

Inunnut 18-inik ukioqalersimanngitsunut ikittaatit gas-siinik nioqquteqarnerup inerteqqutaalersinneqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 95:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Meeqqanik inuusuttunillu pinngitsaaliissummik arsaarinninnermut atatillugu inissiivissaqarnerup qulakkeerneqarnissaata nunatsinni inatsiseqarnermut ilanngunneqarnissaanik naalakkersuisut suliniuteqaqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 102:

 

Siull. 5/10

Aappass. 26/10

§32

Soraarnerussutisiaqarnermi akileraartarnikkut maleruagassani maannakkut atuuttuni, akissarsiat akileraaruserneqartarnerannut inatsisip § 17-anik, 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nunatsinni soraarnerussutisiaqarfinni aningaaserivinnilu soraarnerussutisiassanik inuttut nammineerluni pilersitanik, taamatullu soraarnerussutisiatut pisassanik pilersitsisinnaaneq ajornarunnaarsillugu naalakkersuisut allanngortitseqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Skaaning, Demokraatit)

Imm. 103:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatta imartaani imaatigut angallannerup isumannaatsuunerata pitsaanerulersinneqarnissaa, taamaalillunilu imaani ajunaartarnerit pinaveersimatinneqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut siunnerfilimmik suliniaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortaq, Enos Lyberth, Siumut)

Imm. 104:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq minnerpaamik qaammatinik arfinilinnik, angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat minnerpaamik qaammatinik pingasunik sivisussuseqalersillugit 1. januar 2006 atuutilersumik sivitsorlugit, erninermut atatillugu sulinngiffeqartarnerit angajoqqaallu sulinngiffeqartarnerat pillugu inatsimmik pitsanngorsaaqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Palle Christiansen, Demokraatit)

Imm. 111:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§32

Erninermi sulinngiffeqartarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata nr. 6, 11. november 2000-imeersup, sulinngiffeqartarnerup sapaatit akunnerinik arlalinnik sivitsuiffigineqarnissaa, tassungalu ilanngullugu arnat marlulisut sivitsuiffigineqarnissaat anguniarlugu allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann, Siumut)

Imm. 112:

 

Siull. 22/9

Aappass. 22/10

§32

Nuummi aammalu ilulissani mittarfiit tallineqarnissaasa 2005-imut aningaasanut inatsimmut ilanngunneqarnissaat pillugu nalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Dorph, Siumut)

Imm. 115:

 

Siull. 6/10

Aappass. 22/10

§32

Illoqarfinni nunaqarfinnilu sikusartuniittuni naatitanik nioqqutissanillu immunnik akulinnik nioqquteqartarnermi akit aalajangersimasut atuutilersinneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut .

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 116:

 

Siull. 12/10

Aappass.  10/11

§32

Illoqarfinni isorliunerusuni aqqusernit iluarsaanneqarnissaasa isumagineqarnissaat anguniarlugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Ole Thorleifsen, Siumut)

Imm. 119:

 

Siull. 6/10

Aappass. 27/10

§32

Nunatsinni sukkornermik nappaateqarnerup pinaveersaartinneqarnissaanut katsorsarneqartarnissaanullu iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm. 120:

 

Sul. UPA 2005

§32

Efterskolertunut tapiissuteqartarnermi ilinniartut ilinniakkaminnit pissarsiaat apeqqutaatinnagit tapiissuteqartalernissaq namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaanni nr. 26, 16. januar 2004-meersumi § 1 imm. 2 litra 7-ip aamma § 3-p peerneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 121:

 

Siull. UPA 2005

Aappass. UPA 2005

§32

Atuartup nammineerluni efterskolernermi nalaani piffissaq sioqqullugu efterskolernini maanannaaq unitsissallugu toqqarpagu, angajoqqaajusut angajoqqaatulluunniit oqartussaasut nammineerlutik atuartup kalaallit nunaanut angerlarneranut akiliisalernissaat anguniarlugu toqqammavissat aalajangersimasut erseqqinnerusut aalajangersarneqarsiinnaaqqullugit danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu namminersornerullutik oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 16. januar 2004-imeersoq allanngortinneqaqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Marie Fleischer, Demokraatit)

Imm. 122:

 

Siull. 5/10

Aappass. 10/11

§32

Ulloq 1. januar 2005 aallarnerfigalugu nammineq akiliuteqarlutik imigassanik ajornartorsiortutut katsorsartittut katsorsartinnerminnut atatillugu nammineerlutik aningaasartuutaat akileraarutaasussanit ilanngaatigineqarsinnaalersillugit periarfissamik pilersitsisoqarnissaa pillugu akissarsiat akileraaruserneqartarat pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut Ilaasortaq, Kalistat Lund, Siumut)

Imm. 126:

 

Sul. FM 2005

§32

Meeqqat sumiginnarneqarsimasut pillugit ukioq 2005-mi nuna tamakkerlugu qaammarsaanermik ingerlatsinissamik oqallitsitsinernillu aallartitseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 128:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Sulisartut tamarmik ukiumut ulluni 25-ni sulinngiffeqartalernissaat qulakkeerneqaqqullugu, tassungalu ilanngullugu § 4 immikkut pillugu sulinngiffeqarnissamut katersat sulinngiffeqarnerillu ullunut naatsorsorneqartalersillugit feriarneq pillugu inatsimmik atuuttumik nalilersuinissamik iluarsiinissamillu ingerlatseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 130:

 

Siull. 22/10

Aappass. 9/11

§32

Aalisarneq pillugu inatsisartut inatsisaat nr. 18, 31. oktober 1996-imeersumi § 14 nr. 4 naapertorlugu pisarineqarsinnaasut qummut killilernagit piffissamut killeqanngitsumut akuersissutit ulloq 1. januar 2010-mit piffissamut killilerlugit atuutilersitsinissamik naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Aqqalukasik Kanuthsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm. 135:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Utoqqaat utoqqaat illuini najugaqarnerminnut akiliutigisartagaannik oqilisaavigineqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 136:

 

Siull. 13/10

Aappass. 27/10

§32

Tartuluttut nunatsinni katsorsarneqarsinnaanissaat siunertaralugu naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 137:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Angajoqqaat qitornaminnik atualersoortussat piareersarneqartarnissaannik aalajangersagaqalersinnaaqqullugu meeqqat atuarfiat pillugu inatsisartut peqqussutaata nr. 8, 21. maj 2002-meersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 138:

 

Siull. 12/10

Aappass. 27/10

§32

Tuttut umimmaallu nunaminertanit amerlavallaarfigisaannit nunaminertanut allanut nuunneqarsinnaanerat siunertaralugu 2006-imut aningaasanut inatsisissatut siunnersuummi ukiunilu missingersuusiorfiusuni 2007-imiit 2009-mut aningaasanik immikkoortitsisoqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 141:

 

Siull. 7/10

Aappass. 27/10

§32

Mikinerusunik umiatsiaatillit aquuteralalertakkanillu umiatsiaaraatillit pisaarniartullu siunissami

  • attaveqarnissamut atortorissaarutinik peqartussanngorlugit,
  • angalanermi attaveqarnissamut atortorissaarutinik nassataqartuaannartussanngorlugit,
  • ajutuulernermi kalerrisaarutinik qummoroortartunik peqartussanngorlugit nassartu-aannartussanngorlugillu, aammalu
  • umiatsiami iputeqartuaannartuaannartussanngorlugit

pisussaaffeqalersinneqarnissaat sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 142:

 

Siull. 30/9

Aappass. 27/10

§35

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Jensine Berthelsen, Finn Karlsen & Jakob Sivertsen, Atassut)

Imm. 148:

 

Siull. 8/10

Aappass. 27/10

§32

Narsami qarmaasunut ilinniarnermik pilersitsiniaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 149:

 

Siull. 20/10

Aappass. 10/11

§32

Angallannikkut ingerlatseqatigiiffimmik nutaamik pilersitsinissamik 2003-mi kaammattuummik, 2003-mut aningaasanut inatsimmik suliaqarnermut atatillugu aningaasaqarnermut ataatsimiititaliamit saqqummiussap piviusunngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Per Rosing Petersen, Siumut)

Imm. 150:

 

Siull. 22/10

Aappass. 9/11

§32

Aalisarnermut siunnersuisoqatigiit aamma piniarnermut siunnersuisoqatigiit atorunnaarsillugit kattuffiit allakkatigut tusarniaavigineqartalernissaat eqqunneqarsinnaaqqullugu piniarneq aallaaniarnerlu pillugit inatsisartut inatsisaata aamma aalisarneq pillugu inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaannik naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Imm. 153:

 

Siull. 11/11

Aappass. 11/11

§32

2005-imi inatsisartut aningaasanut inatsisissaata pingajussaaneerlugu suliarineqarnerani inatsisartut aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaata ataatsimoortup isumaqatigiilluni ilassutitut isumaliutissiissutaa ulloq 9. november 2004 atsiorneqarsimasoq tunngavigalugu isumaqatigiinniarnerit ingerlanneqassasut pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut, Demokraatit aamma Kattusseqatigiit)