Samling

20120913 09:26:58
7.mødedag,onsdag den 12. november 2003, kl. 13:00.


                       Landstingets Efterårssamling 2003


____________________________________________________________________________Onsdag den 12. november 2003, kl. 13:00.Imm./Punkt 113.


Inatsisartut 2004‑mi aningaasanut inatsisissaattut siunnesuummi 100 mio. kr.‑inik  aam-malu ukiuni missingersuusiorfiusuni tamani 100 mio. kr.‑inik immikkoortitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte 100 mio. kr. i Landstingets Finanslovsforslag for 2004 samt 100 mio. kr. i hvert af overslagsårene til ud-bygning af erhvervslivet i Grønland.


(Ole Dorhp)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 33.


Nappaatinik katsorsaruminaatsunik nappaateqalersimaneq pissutigalugu Danmarkimut katsorsartikkiartortariaqalersimasut ilaqutaasa qaninnerit (angajoqaat, aapparisap, meeq-qat) aningaasartuutaannut matussutissatut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamut Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en fond, der dækker udgifterne til de nærmeste familiemedlemmer (forældre, ægtefælle, børn) for patienter, der er nødt til at blive behandlet i Danmark på grund af ikke umiddelbart helbredelige sygdomme.


(Isak Davidsen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 87.


Nunatsinni tunisassianik assartuinermut tapiissutit ullumikkutut umiarsuaatileqatigiinnut Royal Arctic Line A/S‑iinnarmut atortikkunnaarlugit aamma ukiup sivisunersaani imaati-gut angallatinit tikinneqarsinnaanngitsuni timmisartukkut assartuinermi atortinneqaler­nissaat Inatsisartut aalajangiivigissagaat.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre de nuværende regler for transport af produkter, således at disse ikke alene skal gælde for transport via Royal Arctic Line A/S, for på denne måde også at kunne yde tilskud til luftfragt for destinationer som ikke kan få skibsanløb året rundt.


(Ane Hansen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 79.


Atammimmi atuarfiup allineqarnissaanut 2004-mi aningaasanut inatsisissatut siunner­suummi aningaasaliissuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte midler på Finanslo­ven for 2004 til udvidelse af skolen i Atammik.


(Ruth Heilmann)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 35.


Aalisartunngorusuttut sinerissap qanittuani raajarniarnermik aallartitsisinnaaqqullugit aalisarnermi aaqqiissuussanermik naleqqussaanerup ingerlateqqinneqarnerani siunissami tamakkiisumik pisassiissutaajumaarunnartut ilaannik aalisartut inuusuttut salliutinneqar­lutik pisisinnaanissaannik sulissutiginninnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pil-lugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges arbejde for at unge fiskere får forkøbsret til de fremtidige kvoteandele, som den forsatte sturkturtilpasning i det kyst-nære rejefiskeri med sandsynlighed vil frigøre, således at nye fiskere gives en mulighed for at etablere sig i det kystnære rejefiskeri.


(Otto Jeremiassen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 97.


Aningaasat ingerlaarnerannik misissueqqissaarnermik, piginnittut aaqqissuussaaneran­nik, siulersuisut katitigaanerannik, aningaasaatigineqartut amerliartornerannik misissueq­qissaarnermik, sulisunut tunngasunik il.il. imaqartumik avataasiorluni raajarniarnerup killiffia pillugu Naalakkersuisut ukiumoortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges årligt at udarbejde en rede­gørelse til Landstinget for status i det havgående rejefiskeri, som også omfatter penge strømsanalyser, ejerstrukturer, bestyrelsessammensætninger, analyser af kapitalakkumu­lation, medarbejderforhold m.m.


(Ole Dorph)


(Siullermeernera / 1. behandling)


 


Ullut ataatsimiiffiusut arfineq aappaat, pingasunngorneq 12. november 2003, kl. 13:00.


             Inatsisartut 2003-mi Ukiakkut Ataatsimiinnerat


____________________________________________________________________________Pingasunngorneq 12. november 2003, nal. 13:00.Imm./Punkt 113.


Inatsisartut 2004‑mi aningaasanut inatsisissaattut siunnesuummi 100 mio. kr.‑inik  aammalu ukiuni missingersuusiorfiusuni tamani 100 mio. kr.‑inik immikkoortitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte 100 mio. kr. i Landstingets Finanslovsforslag for 2004 samt 100 mio. kr. i hvert af overslagsårene til udbygning af erhvervslivet i Grønland.


(Ole Dorhp)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 33.


Nappaatinik katsorsaruminaatsunik nappaateqalersimaneq pissutigalugu Danmarkimut katsorsartikkiartortariaqalersimasut ilaqutaasa qaninnerit (angajoqaat, aapparisap, meeqqat) aningaasartuutaannut matussutissatut aningaasaateqarfimmik pilersitsinissamut Naa-lakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartuni aalajangiiffigisassatut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en fond, der dækker udgifterne til de nærmeste familiemedlemmer (forældre, ægtefælle, børn) for patienter, der er nødt til at blive behandlet i Danmark på grund af ikke umiddelbart helbredelige sygdomme.


(Isak Davidsen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 87.


Nunatsinni tunisassianik assartuinermut tapiissutit ullumikkutut umiarsuaatileqatigiinnut Royal Arctic Line A/S‑iinnarmut atortikkunnaarlugit aamma ukiup sivisunersaani imaati-gut angallatinit tikinneqarsinnaanngitsuni timmisartukkut assartuinermi atortinneqaler­nissaat Inatsisartut aalajangiivigissagaat.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre de nuværende regler for transport af produkter, således at disse ikke alene skal gælde for transport via Royal Arctic Line A/S, for på denne måde også at kunne yde tilskud til luftfragt for destinationer som ikke kan få skibsanløb året rundt.


(Ane Hansen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 79.


Atammimmi atuarfiup allineqarnissaanut 2004-mi aningaasanut inatsisissatut siunner­suummi aningaasaliissuteqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte midler på Finanslo­ven for 2004 til udvidelse af skolen i Atammik.


(Ruth Heilmann)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 35.


Aalisartunngorusuttut sinerissap qanittuani raajarniarnermik aallartitsisinnaaqqullugit aalisarnermi aaqqiissuussanermik naleqqussaanerup ingerlateqqinneqarnerani siunissami tamakkiisumik pisassiissutaajumaarunnartut ilaannik aalisartut inuusuttut salliutinneqar­lutik pisisinnaanissaannik sulissutiginninnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges arbejde for at unge fiskere får forkøbsret til de fremtidige kvoteandele, som den forsatte sturkturtilpasning i det kyst-nære rejefiskeri med sandsynlighed vil frigøre, således at nye fiskere gives en mulighed for at etablere sig i det kystnære rejefiskeri.


(Otto Jeremiassen)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 97.


Aningaasat ingerlaarnerannik misissueqqissaarnermik, piginnittut aaqqissuussaaneran­nik, siulersuisut katitigaanerannik, aningaasaatigineqartut amerliartornerannik misissueq­qissaarnermik, sulisunut tunngasunik il.il. imaqartumik avataasiorluni raajarniarnerup killiffia pillugu Naalakkersuisut ukiumoortumik Inatsisartunut nassuiaasiortarnissamik peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersut.


Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges årligt at udarbejde en rede­gørelse til Landstinget for status i det havgående rejefiskeri, som også omfatter penge strømsanalyser, ejerstrukturer, bestyrelsessammensætninger, analyser af kapitalakkumu­lation, medarbejderforhold m.m.


(Ole Dorph)


(Siullermeernera / 1. behandling)