Samling

20120913 09:26:57
4.mødedag,torsdag den 6. november 2003, kl. 13:00.


Landstingets Efterårssamling 2003


____________________________________________________________________________


Torsdag den 6. november 2003, kl. 13:00.
Imm./Punkt 145.


Kommunit inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinermikkut inuussutissarsiutinik ineriartortitseqataanissaminnut periarfissaat pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 155.


Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.


(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 167.


Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaannit Kalaallit Nunaannilu usinik imaatigut assartuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Infrastruktur, Boliger og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 165.


Imigassat ethanolimik akullit Kalaallit Nunaanni sananeqarsimasut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 166.


Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut iliuusissatut pilersaarut pillugu nassuiaat.


Redegørelse om handlingsplan for landsplanlægningen.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Infrastruktur, Boliger og Miljø)Imm./Punkt 144.


Somaliamut iliuusissat assigiinngitsut pillugit peqqussutip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om visse forholdsregler mod Somalia.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 169.


Nunarsuaq tamakkerlugu aalajangersakkat marluk (meeqqat sakkutuunngortitaasarnerata toqumillu pillaasarnerup inerteqqutaanerat) Kalaallit Nunaannut atortussanngortitaanissaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu aalajangiiffissatut siunnersuut.


Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ikrafttræden for Grøn land af to internationale protokoller (forbud mod børnesoldater og dødsstraf).


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 23.


SIK‑mut isumaqatigiinniarnerit pillugit nassuiaat.


Redegørelse vedrørende SIK-forhandlingerne.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


Ullut ataatsimiiffiusut sisamaat, sisamanngorneq 6. november 2003, kl. 13:00.


Inatsisartut 2003-mi Ukiakkut Ataatsimiinnerat


____________________________________________________________________________


Sisamanngorneq 6. november 2003, nal. 13:00.
Imm./Punkt 145.


Kommunit inuussutissarsiutini il.il. aningaasaliinermikkut inuussutissarsiutinik ineriartortitseqataanissaminnut periarfissaat pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 155.


Aalisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.


(Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 167.


Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaannit Kalaallit Nunaannilu usinik imaatigut assartuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Infrastruktur, Boliger og Miljø)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 165.


Imigassat ethanolimik akullit Kalaallit Nunaanni sananeqarsimasut akitsuutaat pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland.


(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 166.


Nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut iliuusissatut pilersaarut pillugu nassuiaat.


Redegørelse om handlingsplan for landsplanlægningen.


(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq / Landsstyremedlem for Infrastruktur, Boliger og Miljø)Imm./Punkt 144.


Somaliamut iliuusissat assigiinngitsut pillugit peqqussutip Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.


Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland om visse forholdsregler mod Somalia.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 169.


Nunarsuaq tamakkerlugu aalajangersakkat marluk (meeqqat sakkutuunngortitaasarnerata toqumillu pillaasarnerup inerteqqutaanerat) Kalaallit Nunaannut atortussanngortitaanissaat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu aalajangiiffissatut siunnersuut.


Beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om ikrafttræden for Grøn land af to internationale protokoller (forbud mod børnesoldater og dødsstraf).


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)Imm./Punkt 23.


SIK‑mut isumaqatigiinniarnerit pillugit nassuiaat.


Redegørelse vedrørende SIK-forhandlingerne.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)