Samling

20120913 09:26:58
12.mødedag, torsdag den 20. november 2003, kl. 13:00.

                                           Landstingets Efterårssamling 2003


____________________________________________________________________________


Torsdag den 20. november 2003, kl. 13:00.


Imm./Punkt 17.


Naalakkersuisunut apeqqut: Inissiani attartortittakkani A/S INI-mit aqunneqartuni ineqarnermut akiliutinik qaffaanermi tunngavigineqartut Naalakkersuisut nassuiaateqarfigi­sinnaavaat, tassungalu ilanngullugu nassuiaatigalugu ilaatigut kiassaateqarfimmik iluarsaaneq taarsersuinerlu ineqarnermut akiliutip aalajaangersaavigineqarneranut sunniute­qartarnersoq.


Spørgsmål til Landsstyret: Kan Landsstyret redegøre for principperne bag forhøjelsen af husleje i de lejeboliger, der administreres af INI A/S, herunder redegøre for, hvorvidt blandt andet reparation og udskiftning af olilefyr har betydning for huslejefastsættelsen.


(Ruth Heilmann)


Imm./Punkt 18.


Naalakkersuisunut apeqqut:


Iluarsaassineq pissutigalugu inissiamit attartukkamit allamut nuunnermut atatillugu qularnaveeqqusiissutinik akiliuteqartarnermik aqutsinermi periuserineqartartut Naa-lakkersuisut nassuiaateqarfigisinnaavaat.


Inissiamut iserternermi ilaatigut qularnaveeqqusiissutinik akiliuteqartarnermi piuma-saqaataasartunut tunngatillugu periutsit allanngortinneqarsimappat aammalu male-ruagassat ersarissooqqullugit aqutsinermi periutsini allannguutaasimasinnaasut inatsisinut ilanngunneqarsimappat.


Ilinniagaqartut inuuniarnikkut atugaannut atatatillugu ilinniagaqartut inissiamik atugassinneqartut qularnaveeqqusiissutinik akiliisarnerannut tunngatillugu Naalak­kersuisut qanoq isumaliutersuuteqarsimanersut pillugu paasissutissinneqarnissaq kissaatigineqarpoq.


Spørgsmål til Landsstyret:


Kan Landsstyret redegøre for den administrative praksis omkring betaling af deposi­tum i forbindelse med ufrivillig ind‑ og udflytning af lejemål på grund af renovering.


Er praksis i forbindelse med kravene til blandt andet betaling af depositum i forbindel­se med indflytning blevet ændret, og vil eventuelle ændringer i administrativ praksis blive indarbejdet i lovgivningen, således at reglerne er klare.


Hvilke overvejelser omkring levevilkår for uddannelsessøgende har Landsstyret gjort sig omkring det forhold at uddannelsessøgende, der får stillet bolig til rådighed, skal betale depositum.


(Ruth Heilmann)


Imm./Punkt 112.


Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsineq pillugu qinersiviup iluani suliniutit suut ingerlanniarpaat.


Spørgsmål til Landsstyret om målsætningerne for PAARISAs forebyggelsesarbejde inden for denne valgperiode.


(Ole Dorph)


Imm./Punkt 103.


Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup eqqaani tunisassiorfiit matoqqasut qanoq aaq-qiivigineqarniarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter man gøre ved de lukkede produktionsanlæg i Upernavik distrikt.


(Ole Thorleifsen)


Imm./Punkt 104.


Naalakkersuisunut apeqqut: Upenaviup Kommuneani qaleralinniarnermi ineriartortinne­qarnissaa qanoq takorloorneqarpa.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har man af visioner om udviklingen af hellefiskefiskeriet ved Upernavik kommune.


(Ole Thorleifsen)


Imm./Punkt 67.


Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami Qaanaami Ittoqqortoormiinilu imeruersaatit assigiinngitsut puukuisa utertinneqartarnissaasa suujunnaarsinneqartarnissaasalu aaqqiivigi­neqarnissaat sooq taama paamaarunneqartigaa. Nunatsinni ikinnerussuteqartut ajornar­torsiutigimmassuk isiginngitsuusaarneqarpa aaqqikkumaneqarnanilu.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvorfor er man så længe om at indføre en pantordning og destruktion af emballage til diverse læskedrikke i Tasiilaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. Er det fordi der er tale om et minoritetsproblem i Grønland, at man overser det og ikke vil gøre noget ved.


(Jakob Sivertsen)


Imm./Punkt 19.


Naalakkersuisunut apeqqut: Ilinniagaqartut uniinnartartut ikilisinniarlugit praktikkerfis­sanik amigaateqartarneq illua tungilerniarlugu Naalakkersuisut aalajangersimasumik qa-noq iliuuseqalersaarpat aammalu praktikkertut suliassanik ingerlatsinerannut sulianillu qanoq ittunik ingerlatsisinnaanerannut tunngatillugu maleruagassat suut atuuppat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag agter Landsstyret konkret at foretage for, at imødegå manglen på praktikpladser og for at mindske frafaldet for uddannelsessøgende.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 66, 85-lu ataatsimut oqaluuserineqassapput) (Pkt. 66 og 85 behandles sammen)


Imm./Punkt 66.


Ungasissoq isigalugu nunatsinni utoqqat naalakkersuinikkut anguniakkanik naleqartita­nillu qanoq ittunik atugaqartinneqarnissaat kissaatigineripput pillugu apeqquteqaat aal-laavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke langsigtede politiske mål og værdier vi ønsker at give de ældre i Grønland.


(Enos Lyberth)


(Imm. 66 takuuk) (Se pkt. 66)


Imm./Punkt 85.


Utoqqaat inuuniarnikkut atugaasa, pensionisiaannut tunngasut ilanngullugit, pitsanngor­sarneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om forbedring af levevilkårene for de ældre, herunder deres pensionsforhold.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 81, 105, 86, 114, 115-lu ataatsimut oqaluuserineqassapput) (Pkt. 81, 105, 86, 114 og 115 behandles sammen)


Imm./Punkt 81.


Nunaqarfiit Isorliunerusullu piniarnerinnaanngitsumik allatigulli aamma inuussutissar­siornikkut periarfissiuunnissaat qulaajaaviginiarlugu ataatsimeersuartitsisoqarnissaanik,  tassungalu ilanngullugu nunaqarfinni aqutsisut kommuninit pisinnaatitaasarnerisa qulaa-jaavigineqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om afholdelse af en konference med henblik på at afdække alternative erhvervsmuligheder ud over fangst for bygder og yderdistrikter, herunder afdækning af hvilke kompetencer kommunerne tildeler bygdebestyrelserne.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 105.


Ilaqutariit piniartukkormiut atugaasa pitsanngorsarneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om fangerfamiliernes vilkår.


(Jens Napaattooq)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 86.


Qangaaniilli inuussutissarsiutaasunik ingerlatsisut, tassunga ilanngullugit inuussutissar­siutigalugu piniartut umiatsiaararsorlutillu aalisartut, pisortanit aningaasalersorneqartu­mik akissarsianut tapiiffigineqarnissamik pisariaqartitsinerannik misissuisoqartariaqar­nersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut, taamaaliornik­kut isertitanik misissuinermik tunngaveqarluni inuussutissarsiortut taakku pisortatigoor­tumik akissarsiat minnerpaaffigisaasa annertoqataannik inuuniutissaqarnersut paasine­qarsinnaaqqullugu.


Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det bør undersøges om udøverne af vores traditionelle erhverv, herunder erhvervsfangere & jollefiskere, har behov for modtage et offentligt finansieret løntilskud, således at det med baggrund i en indkomst undersøgelse kan fastslås om disse erhvervsgrupper har en levefod, der svarer til den officielle mindste løn.


(Aqqalukasik Kanuthsen)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 114.


Piniartut inuussutissarsiornikkut atugarisaasa qanoq pitsanngorsarneqarsinnaanerat pil-lugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vilkårene for fangererhvervet forbedres.


(Ole Thorleifsen)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 115.


Piniartut aningaasaqarnikkut atugarisaat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnis­samik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om erhvervsfangernes økonomiske vilkår.


(Jakob Sivertsen)


Imm./Punkt 49.


Naatsorsueqqissaartafik siumissami qanoq aaqqissuunneqartariaqarnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Grønlands Statistik bør organiseres i fremti­den.


(Per Skaaning)


 


Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq aappaat, sisamanngorneq 20. november 2003, kl. 13:00.

                               Inatsisartut 2003-mi Ukiakkut Ataatsimiinnerat


____________________________________________________________________________


Sisamanngorneq 20. november 2003, nal. 13:00.


Imm./Punkt 17.


Naalakkersuisunut apeqqut: Inissiani attartortittakkani A/S INI-mit aqunneqartuni ine-qarnermut akiliutinik qaffaanermi tunngavigineqartut Naalakkersuisut nassuiaateqarfigi­sinnaavaat, tassungalu ilanngullugu nassuiaatigalugu ilaatigut kiassaateqarfimmik iluarsaaneq taarsersuinerlu ineqarnermut akiliutip aalajaangersaavigineqarneranut sunniute­qartarnersoq.


Spørgsmål til Landsstyret: Kan Landsstyret redegøre for principperne bag forhøjelsen af husleje i de lejeboliger, der administreres af INI A/S, herunder redegøre for, hvorvidt blandt andet reparation og udskiftning af olilefyr har betydning for huslejefastsættelsen.


(Ruth Heilmann)


Imm./Punkt 18.


Naalakkersuisunut apeqqut:


Iluarsaassineq pissutigalugu inissiamit attartukkamit allamut nuunnermut atatillugu qularnaveeqqusiissutinik akiliuteqartarnermik aqutsinermi periuserineqartartut Naa-lakkersuisut nassuiaateqarfigisinnaavaat.


Inissiamut iserternermi ilaatigut qularnaveeqqusiissutinik akiliuteqartarnermi piumasaqaataasartunut tunngatillugu periutsit allanngortinneqarsimappat aammalu male-ruagassat ersarissooqqullugit aqutsinermi periutsini allannguutaasimasinnaasut inatsisinut ilanngunneqarsimappat.


Ilinniagaqartut inuuniarnikkut atugaannut atatatillugu ilinniagaqartut inissiamik atugassinneqartut qularnaveeqqusiissutinik akiliisarnerannut tunngatillugu Naalak­kersuisut qanoq isumaliutersuuteqarsimanersut pillugu paasissutissinneqarnissaq kis-saatigineqarpoq.


Spørgsmål til Landsstyret:


Kan Landsstyret redegøre for den administrative praksis omkring betaling af deposi­tum i forbindelse med ufrivillig ind‑ og udflytning af lejemål på grund af renovering.


Er praksis i forbindelse med kravene til blandt andet betaling af depositum i forbindel­se med indflytning blevet ændret, og vil eventuelle ændringer i administrativ praksis blive indarbejdet i lovgivningen, således at reglerne er klare.


Hvilke overvejelser omkring levevilkår for uddannelsessøgende har Landsstyret gjort sig omkring det forhold at uddannelsessøgende, der får stillet bolig til rådighed, skal betale depositum.


(Ruth Heilmann)


Imm./Punkt 112.


Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni pinaveersaartitsineq pillugu qinersiviup iluani suliniutit suut ingerlanniarpaat.


Spørgsmål til Landsstyret om målsætningerne for PAARISAs forebyggelsesarbejde inden for denne valgperiode.


(Ole Dorph)


Imm./Punkt 103.


Naalakkersuisunut apeqqut: Upernaviup eqqaani tunisassiorfiit matoqqasut qanoq aaq-qiivigineqarniarpat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter man gøre ved de lukkede produktionsanlæg i Upernavik distrikt.


(Ole Thorleifsen)


Imm./Punkt 104.


Naalakkersuisunut apeqqut: Upenaviup Kommuneani qaleralinniarnermi ineriartortinne­qarnissaa qanoq takorloorneqarpa.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har man af visioner om udviklingen af hellefiskefiskeriet ved Upernavik kommune.


(Ole Thorleifsen)


Imm./Punkt 67.


Naalakkersuisunut apeqqut: Tasiilami Qaanaami Ittoqqortoormiinilu imeruersaatit assigiinngitsut puukuisa utertinneqartarnissaasa suujunnaarsinneqartarnissaasalu aaqqiivigi­neqarnissaat sooq taama paamaarunneqartigaa. Nunatsinni ikinnerussuteqartut ajornar­torsiutigimmassuk isiginngitsuusaarneqarpa aaqqikkumaneqarnanilu.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvorfor er man så længe om at indføre en pantordning og destruktion af emballage til diverse læskedrikke i Tasiilaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. Er det fordi der er tale om et minoritetsproblem i Grønland, at man overser det og ikke vil gøre noget ved.


(Jakob Sivertsen)


Imm./Punkt 19.


Naalakkersuisunut apeqqut: Ilinniagaqartut uniinnartartut ikilisinniarlugit praktikkerfis­sanik amigaateqartarneq illua tungilerniarlugu Naalakkersuisut aalajangersimasumik qanoq iliuuseqalersaarpat aammalu praktikkertut suliassanik ingerlatsinerannut sulianillu qanoq ittunik ingerlatsisinnaanerannut tunngatillugu maleruagassat suut atuuppat.


Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag agter Landsstyret konkret at foretage for, at imødegå manglen på praktikpladser og for at mindske frafaldet for uddannelsessøgende.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 66, 85-lu ataatsimut oqaluuserineqassapput) (Pkt. 66 og 85 behandles sammen)


Imm./Punkt 66.


Ungasissoq isigalugu nunatsinni utoqqat naalakkersuinikkut anguniakkanik naleqartita­nillu qanoq ittunik atugaqartinneqarnissaat kissaatigineripput pillugu apeqquteqaat aal-laavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke langsigtede politiske mål og værdier vi ønsker at give de ældre i Grønland.


(Enos Lyberth)


(Imm. 66 takuuk) (Se pkt. 66)


Imm./Punkt 85.


Utoqqaat inuuniarnikkut atugaasa, pensionisiaannut tunngasut ilanngullugit, pitsanngor­sarneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om forbedring af levevilkårene for de ældre, herunder deres pensionsforhold.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 81, 105, 86, 114, 115-lu ataatsimut oqaluuserineqassapput) (Pkt. 81, 105, 86, 114 og 115 behandles sammen)


Imm./Punkt 81.


Nunaqarfiit Isorliunerusullu piniarnerinnaanngitsumik allatigulli aamma inuussutissar­siornikkut periarfissiuunnissaat qulaajaaviginiarlugu ataatsimeersuartitsisoqarnissaanik,  tassungalu ilanngullugu nunaqarfinni aqutsisut kommuninit pisinnaatitaasarnerisa qulaa-jaavigineqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om afholdelse af en konference med henblik på at afdække alternative erhvervsmuligheder ud over fangst for bygder og yderdistrikter, herunder afdækning af hvilke kompetencer kommunerne tildeler bygdebestyrelserne.


(Ruth Heilmann)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 105.


Ilaqutariit piniartukkormiut atugaasa pitsanngorsarneqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om fangerfamiliernes vilkår.


(Jens Napaattooq)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 86.


Qangaaniilli inuussutissarsiutaasunik ingerlatsisut, tassunga ilanngullugit inuussutissar­siutigalugu piniartut umiatsiaararsorlutillu aalisartut, pisortanit aningaasalersorneqartu­mik akissarsianut tapiiffigineqarnissamik pisariaqartitsinerannik misissuisoqartariaqar­nersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut, taamaaliornik­kut isertitanik misissuinermik tunngaveqarluni inuussutissarsiortut taakku pisortatigoor­tumik akissarsiat minnerpaaffigisaasa annertoqataannik inuuniutissaqarnersut paasine­qarsinnaaqqullugu.


Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det bør undersøges om udøverne af vores traditionelle erhverv, herunder erhvervsfangere & jollefiskere, har behov for modtage et offentligt finansieret løntilskud, således at det med baggrund i en indkomst undersøgelse kan fastslås om disse erhvervsgrupper har en levefod, der svarer til den officielle mindste løn.


(Aqqalukasik Kanuthsen)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 114.


Piniartut inuussutissarsiornikkut atugarisaasa qanoq pitsanngorsarneqarsinnaanerat pil-lugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vilkårene for fangererhvervet forbedres.


(Ole Thorleifsen)


(Imm. 81 takuuk) (Se pkt. 81)


Imm./Punkt 115.


Piniartut aningaasaqarnikkut atugarisaat pillugit apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnis­samik siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om erhvervsfangernes økonomiske vilkår.


(Jakob Sivertsen)


Imm./Punkt 49.


Naatsorsueqqissaartafik siumissami qanoq aaqqissuunneqartariaqarnersoq pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqallisissiatut siunnersuut.


Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Grønlands Statistik bør organiseres i fremti­den.


(Per Skaaning)