Samling

20120913 09:26:57
1. mødedag, fredag den 31. oktober 2003, kl. 11:00.

             


                                           Landstingets Efterårssamling 2003


____________________________________________________________________________


1. mødedag, fredag den 31. oktober 2003, kl. 11:00.


Punkt 1.


Mødets åbning.


(Landstingets Aldersformand)


Punkt 5.


Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.


(InLandstingets Formandskab)


Punkt 1.


Mødets åbning.  -  (Landsstyreformandens åbningstale)


(Landsstyreformanden)


Punkt 7.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.


(Landstingets Formandskab)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)


Punkt 116.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.


(Landstingets Formandskab)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)


Punkt 6.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs‑ og Sikkerhedspolitiske Udvalg.


(Landstingets Formandskab)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)


Punkt 164.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.


(Landsstyreformanden)


(1. behandling)


Punkt 3.


Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2004.


( Landstingets Formandskab)


                                                                  * * * * * * *


                                                                           


- (Lukket møde)


Punkt 4.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer.


(Landstingets Formandskab)


Ulloq ataatsimiiffik siulleq, tallimanngorneq 31. oktober 2003, kl. 11:00.

                               Inatsisartut 2003-mi Ukiakkut Ataatsimiinnerat


____________________________________________________________________________


Ulloq ataatsimiiffik siulleq, tallimanngorneq 31. oktober 2003, nal. 11:00.Imm./Punkt 1.


Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.


Mødets åbning.


(Inatsisartuni sivisunerpaamik ilaasortaasimasunit angajulleq/Landstingets Aldersformand)


Imm./Punkt 5.


Inatsisartut Siulittaasussaannik kiisalu Inatsisartut Siulittaasuata tullianik siullermik, aappaanik, pingajuanik sisamaanillu qinersineq.


Valg af Formand for Landstinget samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)Imm./Punkt 1.


Ataatsimiinnerup ammarneqarnera.  -   (Naalakkersuisut Siulittaasuata ammaanersiornermi oqalugiaataa)


Mødets åbning.  -  (Landsstyreformandens åbningstale)


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)Imm./Punkt 7.


Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)


*(d=Hondtip periusaa naapertorlugu inernerit nalunaarutigineqarnerat)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)Imm./Punkt 116.


Inatsisartut Landskarsip Naatsorsuutaasa Kukkunersiorneqartarnerannut Ataatsimiitita­liaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)


*(d=Hondtip periusaa naapertorlugu inernerit nalunaarutigineqarnerat)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)Imm./Punkt 6.


Inatsisartut Nunanut Allanut Sillimaniarnermullu Ataatsimiititaliaannut ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs‑ og Sikkerhedspolitiske Udvalg.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)


*(d=Hondtip periusaa naapertorlugu inernerit nalunaarutigineqarnerat)


* (Ved meddelelse af resultat efter d=Hondts metode)


Imm./Punkt 164.


Inatsisartut Naalakkersuisullu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.


(Naalakkersuisut Siulittaasuat / Landsstyreformanden)


(Siullermeernera / 1. behandling)


Imm./Punkt 3.


2004‑mi Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.


Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2004.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)


                                                                  * * * * * * *


                                                                           


                                   (Matoqqasumik ataatsimiinneq) - (Lukket møde)


Imm./Punkt 4.


Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut allanut, siunnersuisoqatigiinnut, nævninut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.


Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg, råd, nævn og repræsentationer.


(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat/ Landstingets Formandskab)