Samling

20120913 09:22:55
Lov- og Forordningsforslag fremsat af Landsting og Landsstyre

Landstingets Bureau

 

 

Lov- og Forordningsforslag fremsat af Landsstyret.

 

 

Ajourført 5. september 2008

J.nr. 01.25.01/08EM-LABU-00002

Punktnummer:

Behandlingsdato:

Forslagstitler:

 

Pkt. 6:

 

1. beh: 9/5-2008

2. beh: 15/10

3. beh: 26/11

 

(EM 2007/55/FM08/15)

 

 

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh.

 

Pkt. 10:

 

1. beh: 9/10-2007

2. beh. 11/11

3. beh. 24/11

 

(EM07/39/FM08/39)

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Ændringsforslag med bemærkninger til 2. beh. 

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 11:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 11/11

 

(FM 2008/53)

 

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Svarbrev til Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 58:

 

1. beh. 29/4 -2008

2. beh. 15/10

3. beh. 14/11

 

(FM 2008/128)

 

 

Forslag til landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)  

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

 

Pkt. 60:

 

1. beh. 14/5 -2008

2. beh. 12/11

3. beh. 28/11

 

(FM 2008/131)

 

Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting.

(Mulighed for åbne samråd, mulighed for at træffe beslutning som led i behandlingen af forespørgselsdebatter og redegørelser, ændring af taletider m.v. med henblik på en mere dynamisk debat, stedfortræderes begæring om fritagelse for hvervet.)

(Landstingets Formandskab)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Ændringsforalg 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

 

Pkt. 61:

 

(Trukket)

 

 

Forslag til landstingslov om den kommunale styrelse. (Rettelse)

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Beretning 2. beh.

 

 

Pkt. 62:

 

1. beh. 30/9

2. beh. 18/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til landstingslov om Grønlands inddeling i kommuner. (Rettelse)

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. (Rettelse)

 

 

Pkt. 65:

 

1. beh. 3/10

2. beh. 7/11

3. beh. 14/11

 

 

Forslag til landstingsfinanslov for 2009.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Betænkning 2. beh. (Rettelse)

 

Betænkning 2. beh. (Rettelse)

 

Svarnotat 2. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh.

 

Tillægsbetænkning 3. beh. (Rettelse)

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 66:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtspassagerafgift.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 67:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 2. beh.

 

 

Pkt. 68:

 

1. beh. 26/9

2. beh. 14/10

3. beh. 4/11

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 69:

 

Trukket

 

Forslag til landstingsforordning om kirken.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 71:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 15/10

3. beh. 12/11

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner m.v.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 73:

 

1. beh. 24/9

2. beh. 19/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarbrev til partierne

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 74:

 

Trukket 

 

Forslag til Landstingsforordning om omdannelse af Nukissiorfiit til et aktieselskab.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 75:

 

Trukket 

 

Forslag til Landstingsforordning om forskellige ændringer som følge af omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 79:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

3. beh. 14/11

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh. 

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 98:

 

1. beh.

2. beh.

3. beh.

 

Forslag til landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Forelæggelsesnotat 3. beh.

 

Ændringsforslag til 3. beh.

 

Forordningsforslag 3. beh.

 

Pkt. 99:

 

1. beh.  26/9

2. beh.  30/9

3. beh.  30/9

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Pkt. 111:

 

1. beh. 1/10

2. beh. 5/11

3. beh. 28/11

 

Forslag til Landstingsforordning om Planlægning og arealanvendelse.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarbrev

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Svarnotat 3. beh.

 

 

Pkt. 114:

 

1. beh. 10/10

2. beh. 12/11

3. beh. 19/11

 

Forslag til landstingslov om ændring af forskellige landstingslove og landstingsforordninger på fiskeri- og landbrugsområdet som følge af ny inddeling i landsdele og kommuner.

(Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 128:

 

1. beh.  5/11

2. beh. 18/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til Llandstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

(Aldersgrænsen for at modtage hjælp)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

 

Pkt. 129:

 

1. beh. 12/11

2. beh. 26/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til Landstingslov om flyvepladser.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Betænkning 2. beh.

 

Svarnotat 2. beh.

 

 

Pkt. 152:

 

1. beh. 12/11

2. beh. 26/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til landstingslov om efterskoler.  (Rettelse)

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh. (Rettelse)

 

Betænkning 2. beh.

 

Forelæggelsesnotat 3. beh.

 

Ændringsforslag 3. beh.

 

Lovforslag 3. beh.

 

 

Pkt. 155: 

 

1. beh. 5/11

2. beh. 12/11

3. beh. 12/11

 

 

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.

(Dispensation til overførsel af årskvote fra den havgående til den kystnære flådekomponent)

(Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut)

 

Forelæggelsesnotat 1. beh.

 

Svarnotat 1.beh.

 

 

Pkt. 156:

 

1. beh. 28/11

2. beh. 28/11

3. beh. 28/11

 

 

Forslag til landstingslov om den kommunale styrelse.

(Landsstyreformanden)

 

Forelæggelsesnotat

 

 

Inatsisartut Naalakekrsuisullu inatsisissatut peqqussutissatullu saqqummiussaat

Inatsisartut Allattoqarfiat

 

Naalakkersuisut inatsisissatut Peqqussutissatullu saqqummiussaat. 

 

Iluarsineqarfia: 2. september 2008

J.nr. 01.25.01/08UKA-LABU-00002  

Immikkoortup normua:

 

Suliarineqarnissaata ullua:

Siunnersuutit qulequtaat:

 

Imm. 6:

 

Siull. 9/5-2008

Aappass. 15/10

Pingajuss. 26/11

 

(UKA07/55/UPA08/15)

 

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

Imm. 10:

 

Siull. 9/10-2007

Aappass.  11/11

Pingajuss. 24/11

 

 

 

(UKA07/39/UPA08/39)

 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Pisariaqalerfiatigut nukinnik atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut tunngaviissutaasumik aalajangersagaq)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernissaanut allannguutissatut siunnersuut nassuiaatitalik.

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 11:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 11/11

 

(UPA08/53)

 

Nunatta Karsiata 2007-imut naatsorsuutaasa Inatissartunit akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit Partiiat-mut akissut

 

 

Imm. 58:

 

Siull. 29/4 -2008

Aappass. 15/10

Pingajuss. 14/11

 

(UPA08/128)

 

Suliffeqarfimmik ingerlatsinissamut tunniussisoqartillugu sulisartut inatsisit naapertorlugit inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

 

Imm. 60:

 

Siull. 14/5 -2008

Aappass. 12/11

Pingajuss. 28/11

 

 

(UPA08/131)

 

Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Suleriaasiata allanngortinneqarnissaanik siunnersuut.

(Ammasumik isumasioqatigiinnissamut periarfissaqarneq, apeqquteqaat aallaavigalugu oqallinnerit nassuiaatinillu oqaluuserinninnerit ilaattut aalajangiinissamut periarfissaqarneq, eqeersimaarnerusumik oqallittarnissaq siunertaralugu oqaaseqarnermi piffissaliussanik il.il. allanguineq, qinikkatut sulinnginnissamik sinniisunit qinnuteqaatit.)

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

Siullermeerneqarnerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 61:

 

(Tunuartippoq)

 

 

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat) (Naqqiut)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani nalunaarut

 

 

Imm. 62:

 

Siull. 30/9

Aappass. 18/11

Pingajuss. 28/11

 

Kalaallit Nunaata kommuninut aggorneqarnera pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

 

Imm. 65:

 

Siull. 30/9

Aappass. 7/11

Pingajuss. 14/11

 

 

2009-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut  

 

Aappassaaneernerani isuamliutissiissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut  (Naqqiut)

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut

 

Pingajussaaneernerani ilassutitut isumaliutissiissut (Naqqiut)

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 66:

 

Siull. 26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

Umiarsualivimmiinnermut aamma umiarsuarni takornarianik angallassisuni ilaasut akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 67:

 

Siull.  26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneranik Inatsisartut inatsisissaassut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 68:

 

Siull. 26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaannut allannguutissatut inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 69:

 

Siull. 26/9

Aappass. 14/10

Pingajuss. 4/11

 

Ilageeqarneq pillugui Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 71:

 

Siull. 24/9

Aappass. 19/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Utoqqarnik Paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 73:

 

Siull. 24/9

Aappass. 12/11

Pingajuss. 26/11

 

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Partiinut akissuteqaat

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 74:

 

Tunuartippoq

 

Nukissiorfiit aktiaatileqatigiiffinngortinneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutissaanttut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 75:

 

Tunuartippoq

 

Nukissiorfiit aktianik piginneqatigiiffinngortinneqarnerata malitsigisaanik allannguutit assigiinngitsut pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 79:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 14/11

 

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnis-saallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 98:

 

Siull. 7/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 28/11

 

Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqerooruteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani peqqussutissatut siunnersuut

 

 

Imm. 99:

 

Siull.  26/9

Aappass.  30/9

Pingajuss.  30/9

 

Kalaallit Nunaanni namminersornerup eqqunneqarnissaa pillugu najoqqutassiisumik inuit taasisinneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaata allannguuteqartinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 111:

 

Siull. 1/10

Aappass. 5/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Allakkatigut akissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 114:

 

Siull. 10/10

Aappass. 12/11

Pingajuss. 19/11

 

 

 

Kalaallit Nunaata nunap immikkoortuinut kommuninullu agguarneqarnera pillugu inatsisartut inatsisaannut siunnersuutip kinguneranik inatsisartut inatsisaannut aamma inatsisartut peqqussutaannut assigiinngitsunut allannguutissatut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

 

Imm. 128:

 

Siull. 5/11

Aappass. 18/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ikiorserneqarnissamut ukiunut killissarititat)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

 

Imm. 129:

 

Siull. 12/11

Aappass.  26/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Timmisartoqarfiit pillugit Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq) 

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Aappassaaneernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 152:

 

Siull. 12/11

Aappass. 26/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Efterskolit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. (Naqqiut)

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut (Naqqiut)

 

Aappassaaneernerani isumaliutissiissut

 

Pingajussaaneernerani saqqummiussissut

 

Pingajussaaneernerani allannguutissatut siunnersuut

 

Pingajussaaneernerani inatsisissatut siunnersuut

 

 

Imm. 155:

 

Siull. 12/11

Aappass. 12/11

Pingajuss. 12/11

 

 

Inatsisartut aalisarneq pillugu inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut.

(Avataasiorluni aalisartunut ukiumut pisassiissutit sinerissap qanittuani aalisartunut nuunneqarnissaannik immikkut aalajangiisinnaaneq)

(Inatsisartunut ilaasortaq Lars-Emil Johansen, Siumut)

 

Siullermeernerani saqqummiussissut

 

Siullermeernerani akissuteqaat

 

 

Imm. 156:

 

Siull. 28/11

Aappass. 28/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

 

Saqqummiussissut