Samling

20120913 09:23:38
24. mødedag, mandag den 24. november 2008, kl. 13:00

Link til titellisten

Fortryk  

Link til oversigt over mødedage

 

 

 

Punkt.

2:

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Beh: 24/11

 

 

Punkt.

10:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

1. beh: 9/10-2007

2. beh: 7/11

3. beh: 24/11

 

 

Punkt.

121:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere ny og bedre passagertrafik til søs i Grønland.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 7/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

136:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges, at udarbejde en lov om behandling af misbrugere.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

1. beh: 8/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

140:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre håndtering af forskellige misbrugsformer i uddannelsen til socialrådgiver-, pædagog-, lærer og sygeplejerske.

(Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut)

1. beh: 8/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

95:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremlægge årlige redegørelse om plejehjem for ældre.

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 10/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

101:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 10/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

85:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at undersøge muligheder for oprettelse af et fælles Center og Institut for Internationale Studier og Menneskerettigheder i Grønland i samarbejde med den danske regering.

(Landstingsmedlemmerne fra Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 15/10

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

107:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indlede forhandling med regeringerne i Nunavut, Alaska og Rusland med henblik på etablering af Inuit Parliamentary Council iblandt os stammefrænder.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 15/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

91:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der fremover bliver udgivet årlige afrapporteringer om folkeskolens status.

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 17/10

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

109:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges ved først givne lejlighed, at henvende sig til den danske regering om overtagelse af myndigheden vedrørende administration af tilladelser af udefra kommendes ansøgninger til bosætning, tilflytning og ansættelse i Grønland.

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 17/10

2. beh. 24/11


 

Punkt.

105:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ratifikation af:

UNESCO¿s Convention for the Safeguarding of the Intangible cultural Heritage vedtaget under UNESCO¿s 32. generalkonference i Paris 17. oktober 2003.¿

Såfremt der i Artikel 33 er hindringer for egen ratifikation af konventionen i Grønland, vil jeg foreslå, at Hjemmestyret beslutter sig for, at Danmark på vegne af Grønland ratificerer konventionen

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 5/11

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

82:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere.

(Siumuts Landstingsgruppe)

1. beh: 5/11

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

116:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring i det kystnære rejefiskeri samt at fremkomme med forslag til finansiering hertil.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

1. beh: 5/11

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

108:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en handleplan, der understøtter og styrker kompetencerne til at lave nationaldragter.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 5/11

2. beh. 24/11


 

Punkt.

112:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette en fond, hvis formål skal være at yde økonomisk støtte til enkeltsprogede borgere, der ønsker at lære dansk eller grønlandsk.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

1. beh: 5/11

2. beh. 24/11


 

Punkt.

124:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at stille forslag om at ophæve reguleringer af offentlige pensioner for alders- og førtidspensionister som følge af anden arbejdsindtægt.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 11/11

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

139:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, i samarbejde med den danske stat, at arbejde for, at regelsættet for passagergodkendelse af de grønlandske fartøjer revideres, således at regelsættet tager afsæt i de grønlandske forhold.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Løsgænger)

1. beh: 18/11

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

97:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget tager Landstingets Ombudsmands beretning for 2007 til efterretning.

(Landstingets Lovudvalget)

1. beh. 24/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

2. beh. 24/11

 

 

Punkt.

131:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning á la sygesikring, for at kunne finansiere familiemedlemmers følgeskab i forbindelse med patienters behandling udenfor landet.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 24/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

2. beh. FM 2009

(Pkt. 131 og pkt. 89 behandles i sammenhæng)


 

Punkt.

89:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret inden udløbet af indeværende valgperiode pålægges at fremsætte forslag til landstingslov om en grønlandsk almen sygeforsikringsordning.

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

1. beh: 24/11

2. beh. FM 2009

(Pkt. 89 og pkt. 131 behandles i sammenhæng)

 

 

Punkt.

96:

Spørgsmål til Landsstyret: Anser Landsstyret det som en mulig løsning, at uddannelsessøgende, der skal på uddannelsesophold udenfor hjembyen og som mangler kollegieplads fremover kan blive indlogeret i private hjem?

(ATASSUTs Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Beh: 24/11

 

Ullut ataatsimiiffiusut 24-at, ataasinngorneq 24. november 2008, nal. 13:00

Ullormut oqaluuserisassat tulleriiaarlugit allattorsimaffiannut

 

Ullut ataatsimiiffissat allattorsimaffiat

 

Naqeqqaagaq

 

 

 

Immikkoortoq

2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Sul.  24/11

 

 

Immikkoortoq

10:

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaannik allanngortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaattut siunnersuut.

(Pisariaqalerfiatigut nukinnik atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut tunngaviissutaasumik aalajangersagaq)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Siull.  9/10-2007

Aappass. 7/11

Pingajuss. 24/11

 

 

Immikkoortoq

121:

Kalaallit Nunatsinni imaatigut inunnik angallassineq pillugu Nunatsinni Naalakkersuisut nutaamik pitsaanerusumillu pilersitseqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull. 7/10

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

136:

Atornerluisunik katsorsartitsisarneq pillugu inatsiseqalernissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siull.  8/10

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

140:

Inunnik siunnersortinngorniat-, perorsaasunngorniat-, ilinniartitsisunngorniat peqqissaasunngorniallu ilinniartitaanerannut, atornerluinernik assigiinngitsunik pitsaaliuisinnaanissamik aqqutissiuussisinnaanngorlugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen, Siumut)

Siull.  8/10

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

95:

Utoqqaat illuini ingerlatsineq pillugu ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull.  10/10

Aappass.  24/11


 

Immikkoortoq

101:

Meeqqanut akilersuutit (uersakkanut akilersuutit) qaffanneqarnissaat siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 10/10

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

85:

Nunat tamalaat pillugit ilisimatusarneq kiisalu Inuit pisinnaatitaaffii pillugit qitiusumiit ataatsimoortumik sullissivimmik Danmarkimi Naalakkersuisut suleqatigalugit Nunatsinni Naalakkersuisut periarfissanik misissueqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup, Atassutip, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiillu inatsisartuni ilaasortaatitaat)

Siull. 15/10

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

107:

Naggueqatigiit Inuit akornatsinni inatsisartutigoortumik siunnersuisoqatigiiffissatsinnik pilersitsinissaq anguniarlugu Nunavut-mi, Alaska-mi Rusland-imilu Naalakkersuisunut isumaqatiginninniarnernik aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 15/10

Aappass.  24/11

 

 

Immikkoortoq

91:

Meeqqat atuarfianni angusat killiffillu pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 17/10

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

109:

Naalakkersuisut periarfissaq siulleq atorlugu Danmarkimi naalakkersuisunut saaffiginninnissaannik, nunatsinni nunasiniartut suliartorniarlutilluunniit akuerineqartarnerannut oqartussaaffik nunatsinni oqartussanit tiguneqarnissaanik sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  17/10

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

105:

Naalagaaffiit Peqatigiit Ilinniartitaanikkut, Ilisimatusarnikkut kulturikkullu Suliniaqatigiiffiata, UNESCO-p, Kulturikkut eriagisassat tigussaanngitsut tammatsaaliornissaat pillugu Isumaqatigiissutaata -Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage- Parisimi oktobarip 17-ianni 2003 UNESCO-p ataatsimeersuarnerani akuersissutigineqartup nunatsinni akuerineqarluni atuuttussanngortinneqarnissaa.

Isumaqatigiissummi Article 33-p nunatsinnit atuuttussanngortitsinissaq ajornartippagu siunnersuutigaara Isumaqatigiissut Danmarkip nunarput sinnerlugu atuuttussanngortissagaa Namminersornerullutik Oqartussat inassuteqassasut

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 5/11

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

82:

Aalisartut Piniartullu soraarnerussutisiaqalernissamut toqqorterisalernissaat anguniarlugu suleqatigiisitamik, Inatsisartut upernaakkut 2009-mi ataatsimiinnissaat sioqqullugu, toqqammavissanik siunnersuuteqartussamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull.  5/11

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

116:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut kingusinnerpaamik upernaakkut ataatsimmiinnermi 2009 siunnersuummik saqqummiussaqassasut sinerissamut qanittumi raajarniarnerup ilusiligaanerata allannguutissaanik aningaasalersorneqarnissaanullu siunnersuusiorlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siull.  5/11

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

108:

Kalaallisuuliortarnerup tapersersorneqarnissaanut piginnaasallu nukittorsarneqarnissaannut iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq/Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  5/11

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

112:

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut aningaasaateqarfilioqqullugit, siunertaralugu inuit ataasiinnarmik oqaaseqartut danskisut kalaallisulluunniit ilinniarneranni aningaasatigut tapiissuteqartoqartarnissamut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

Siull. 5/11

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

124:

Utoqqalinersiutillit, siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnersiutillit ilaasa pisinnaanerusut killilersungaanngitsumik aamma utoqqalinersiutinut sulisinnaajunnaarnersiutinullu ilanngaataanngitsumik aningaasarsiorsinnaanerat inatsisitigut naleqqussaqqullugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull. 11/11

Aappass. 24/11

 

 

Immikkoortoq

139:

Kalaallit Nunaanni angallatit angallassinissamik akuerineqartarnerannut danskit naalagaaffiat suleqatigalugu maleruagassioqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni maleruagassani Kalaallit Nunaanni pissutsit aallaavigineqarsinnaaqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Attaviitsoq)

Siull.  18/11

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

97:

Inatsisartut Ombudsmandiata 2007-imut ukiumoortumik nalunaarutaata Inatsisartunit tusaatissatut tiguneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartut inatsisit atortinneqarneranut ataatsimiititaliaat)

Siull. 24/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass. 24/11


 

Immikkoortoq

131:

Napparsimasoqartillugu napparsimasullu nunagisani qimallugu kattorsartikkiartussatillugu ilaqutaasunit ilaqartinneqartarnissaa aningaasassaqartinniarlugu Kalaallit Nunatsinni sygesikring-imut assingusumik aaqqissuussisoqarnissaanik Naalakkersuisut sulissuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 24/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Aappass. UPA 2009

(Imm. 131 aamma imm. 89 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)


 

Immikkoortoq

89:

Qinigaaffiup massuma naanginnerani napparsimalersinnaanermut sillimmasernissamut inatsisiliornissamik Naalakkersuisut siunnersuussioqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Siull. 24/11

Aappass. UPA 2009

(Imm. 89 aamma imm. 131 ataqatigiisillugit oqaluuserineqassapput)


 

Immikkoortoq

96:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunagisaq qimallugu ilinniariartortartut kollegiani inissaqanngitsut angerlarsimaffinni ataasiakkaani aaqqissukkamik inisimatinneqartarsinnaanissaat Naalakkersuisut periarfissatut nalilersinnaavaat?

(ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Sul.  24/11