Samling

20120913 09:23:28
25. mødedag, onsdag den 26. november 2008, kl. 13:00

Link til titellisten

Fortryk  

Link til oversigt over mødedage

 

 

 

 

Punkt.

2:

Redegørelse for dagsordenen.

(Landstingets Formandskab)

Beh: 28/11

 

 

Punkt.

6:

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

1. beh: 9/5-2008

2. beh: 15/10

3. beh: 26/11

 

 

Punkt.

129:

Forslag til Landstingslov om flyvepladser.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

1. beh: 11/11

2. beh: 26/11

3. beh: 28/11


 

Punkt.

152:

Forslag til landstingslov om efterskoler.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

1. beh: 11/11

2. beh: 26/11

3. beh: 28/11


 

Punkt.

18:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at arbejde snarest for en udligningsordning for el og vand priser, for det steder på kysten, hvor priserne er steget efter ensprissystemets ophævelse.

(Landstingsgruppen Siumut)

1. beh: 11/03-2008

2. beh: 26/11


 

Punkt.

26:

Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe konsekvensbelysning for både husstande samt virksomheder, dette med henblik på at få rettet op på alvorlige negative konsekvenser som følger af afskaffelsen af ensprissystemet.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 11/03-2008

2. beh: 26/11

  

 

Punkt.

25:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at tilvejebringe oversigt over resultatkontrakter samt at indføre årlige redegørelser for såvel private som offentlige institutioner samt interesseorganisationer der enten modtager offentligt tilskud eller indgår servicekontrakter med Grønlands Hjemmestyre.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 22/04-2008

2. beh:  26/11

 

 

Punkt.

102:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges, at indarbejde kvalitative målbare krav i hjemmestyrets servicekontrakter.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 3/10

2. beh. 26/11

 

 

Punkt.

9:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med henblik på fremme af filmproduktion drager omsorg for, at filmproduktion optages på listen over erhvervsfremmende initiativer.

(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 25/10-2007

2. beh:  26/11

 

 

Punkt.

19:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at smidiggøre og forbedre forholdene ved ophold, kost og andre hjælpeforanstaltninger for nærmeste familie til syge under langtidsbehandling i Danmark og Grønland, således at de får mulighed for at kunne være med den syge og støtte vedkommende efter vedkommendes behov.

(Landstingsgruppen Siumut)

1. beh: 10/10

2. beh:  26/11


 

Punkt.

36:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en af Hjemmestyret betalt ledsager med sig, når de skal på sygehusophold i en anden by end deres egen. Denne ret skal gælde uanset varigheden af opholdet.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

1. beh: 15/05-2008

2. beh:  26/11


 

Punkt.

47:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til sygdomsramte af kræft eller andre sygdomme, der ikke kan behandles i Grønland.

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 15/05-2008

2. beh:  26/11

 

 

Punkt.

134:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover bliver aktuel forventet skattepligtig indkomst, og derudover, at den nedre indkomstgrænse hæves fra de nuværende 180.000 kr.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 26/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

145:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette et videnscenter på ældreområdet.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 26/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009

 

 

Punkt.

83:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremlægge et forslag, der som forebyggende indsats mod tvangsfjernelse hjemler tvangsbehandling af forældre, der har børn i deres varetægt, mod misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)

1. beh: 26/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

90:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne og behovet for at revidere de gældende regler om tjenestemandspensioner. 

(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut)

1. beh: 26/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

120:

Redegørelse: Affaldshandlingsplan 2010 ¿ 2013.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

Beh: 26/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Ullut ataatsimiiffiusut 25-at, pingasunngorneq 26. november 2008, nal. 13:00

Ullormut oqaluuserisassat tulleriiaarlugit allattorsimaffiannut

Naqeqqaagaq  

Ullut ataatsimiiffissat allattorsimaffiat

 

 

   

Immikkoortoq

6:

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq )

Siull.  9/5-2008

Aappass.  15/10

Pingajuss. 26/11

 

 

Immikkoortoq

129:

Timmisartoqarfiit pillugit Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull. 11/11

Aappass. 26/11

Pingajuss. 28/11


 

Immikkoortoq

152:

Efterskolit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siull. 11/11

Aappass. 26/11

Pingajuss. 28/11


 

Immikkoortoq

18:

Kallerup innerata erngullu sinerissami akiisa assigiittussaajunnaarnerisa kingunerisaanik akitsuiffiusimasuni akit nalimmassarneqarnissaat anguniarlugu piaartumik atuutilersussamik Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull. 11/03-2008

Aappass. 26/11


 

Immikkoortoq

26:

Assigiimmik akeqartitsinerup atorunnaarsinneqarnerata kingunerisaanik innuttaasut illoqutigiikkaat suliffeqarfiillu eqqugaanerlussimasut aaqqiiffigineqarnissaat siunertaralugu suligasuartussamik qulaajaasussaatitaasumik pilersitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 11/03-2008

Aappass. 26/11

 

 

Immikkoortoq

25:

Suliffeqarfinnut ingerlatsivinnullu namminersortunut aammalu pisortat pigisaannut kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit tapiissutillu pillugit angusaqarnissamut isumaqatigiissutit pillugit takussutissiornissamik aammalu kiffartuussinissamik isumaqatigiissutit, Namminersornerullutik Oqartussat sinnerlugit suliakkiutaasut, kiisalu tapiissutit pillugit ukiumoortumik nalunaarusiortoqartalernissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull. 22/04-2008

Aappass. 26/11


 

Immikkoortoq

102:

Namminersornerullutik Oqartussat kiffartuussinissamut isumaqatgiissutaanni piumasaqaatinik pitsaassutsikkut uuttorneqarsinnaasunik ilanngussisarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  3/10

Aappass. 26/11


 

Immikkoortoq

9:

Filmiliortarnerup inuussutissarsiutitut siuarsarneqarnissaanik Inuussutissarsiutit pillugit siuarsagassanut ilanngunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  25/10-2007

Aappass.  26/11

 

 

Immikkoortoq

19:

Qallunaat nunaanni nunatsinnilu napparsimasut sivisunerusumik katsorsartinneqarnissaminni qaniginerpaasaminnik ilaqartinneqarnissaminnik piumasaqarfigineqarlutik pisariaqartitsisut najugaqarnissaminnut, nerisaqarnissaminnut allatigullu ikorfartorneqarnissaminnut periarfissaasa eqaannerulersinneqarlutillu pitsanngorsarneqarlutillu annertusarneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut iliuuseqarnissaannik piumasaqarfigineqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull. 10/10

Aappass. 26/11


 

Immikkoortoq

36:

Inatsimmik atortuulersussamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Kinaluunniit 18-it ataallugit ukiullip Namminersornerullutik Oqartussat akiligaanik illoqarfimmi allami napparsimaveqarfinniittariaqarnermini ingiaqateqarsinnaaneranik ersersitsisumik. Tamanna pisinnaatitaaffik uninngasariaqarneq qanorluunniit sivisutigigaluarpat atuutissaaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull. 15/05-2008

Aappass. 26/11

 

 

Immikkoortoq

47:

Kræft-imik allamilluunniit nunatsinni katsorsarneqarsinnaanngitsumik nappaatillit ilaqutaasa napparsimasumut ingiaqataatillutik Danmark-imi najungaqarfissaannik pilersitsinissaq anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull. 15/05-2008

Aappass. 26/11

 

 

Immikkoortoq

134:

Ineqarnermut tapiissutit pillugit maleruaqqusat atuuttut allanngortinneqaqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, taamaalilluni siunissami ukiumut isertitassatut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqartaleqqullugit taassumalu saniatigut tapiissutisisarnissamut isertitatigut 180.000 kr-imik ammut killissarititaasoq aamma qaffanneqassasoq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 26/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Attaviitsoq

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

145:

Utoqqaat pillugit ilisimasanik katersiffissamik pilersitsinissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 26/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Attaviitsoq

Aappass. UPA 2009

 

 

Immikkoortoq

83:

Meeqqat angerlarsimaffimminniit pinngitsaaliinikkut arsaarinnissutigineqartarnerat pinngitsoortinniarlugu, angajoqqaat imigassamik ikiaroornartumillu atuisut pinngitsaalillugit katsorsarneqartalernissaat siunertaralugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Isak Davidsen, Siumut)

Siull. 26/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Attaviitsoq

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

90:

Atorfillit soraarnerussutisiaanut inatsisip atuuttup allanngortinnissaanut pisariaqartitsineq periarfissanillu misissuinissaq siunertaralugu Naalakkersuisut suleqatigiisitaliornissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jonathan Motzfeldt, Siumut)

Siull.  26/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Attaviitsoq

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

120:

Nassuiaat: Eqqagassat pillugit iliuusissatut pilersaarusiaq 2010 - 2013.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Sul. 26/11

 

Partiit Oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Attaviitsoq