Samling

20120913 09:23:30
16. mødedag, onsdag den 5. november 2008, kl. 13:00

Link til titellisten

Fortryk 

Link til oversigt over mødedage

 

 

 

 

Punkt.

54:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at planlægge en øgning af forsyningen af indenlandske fødevareprodukter.

(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 08/05-2008

2. beh: 5/11

 

 

Punkt.

59:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at forstærke undervisningen af de grønlandske sprog.

(Landstingsgruppen Siumut)

1. beh: 08/05-2008

2. beh: 5/11


 

Punkt.

76:

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til udkast til Protokol af 2000 om Beredskab, Bekæmpelse og Samarbejde vedrørende Forureningsulykker forårsaget af farlige og giftige stoffer (OPRC/HNS 2000).

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

1. beh: 24/9

2. beh: 5/11

 

 

Punkt.

13:

Forslag til landstingsbeslutning angående FN¿s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen.

(Landstingsgruppen Siumut)

1. beh: 14/05-2008

2. beh: 5/11

 

 

Punkt.

23:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at forbedre forholdene for de uddannelsessøgende, der har børn.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 22/04-2008

2. beh: 5/11


 

Punkt.

79:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

1. beh: 1/10

2. beh: 5/11

3. beh. 14/11

 

 

Punkt.

111:

Forslag til Landstingsforordning om Planlægning og arealanvendelse.

(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

1. beh: 1/10

2. beh: 5/11

3. beh. 28/11


 

Punkt.

72:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

1. beh: 1/10

2. beh: 5/11

 


Punkt.

63:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om registreret partnerskab mv.

(Landsstyreformanden)

1. beh: 1/10

2. beh: 5/11

 


Punkt.

98:

Forslag til landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

1. beh: 7/10

2. beh: 5/11

3. beh 28/11

 

 

Punkt.

155:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.

(Dispensation til overførsel af årskvote fra den havgående til den kystnære flådekomponent)

(Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut)

1. beh: 5/11 

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh: 21/11

3. beh: 28/11

 

 

Punkt.

93:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indgå forhandlinger med rejseselskaber om uddannelsesfrirejser.

(ATASSUT¿s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

105:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ratifikation af:

¿UNESCO¿s Convention for the Safeguarding of the Intangible cultural Heritage vedtaget under UNESCO¿s 32. generalkonference i Paris 17. oktober 2003.¿

Såfremt der i Artikel 33 er hindringer for egen ratifikation af konventionen i Grønland, vil jeg foreslå, at Hjemmestyret beslutter sig for, at Danmark på vegne af Grønland ratificerer konventionen¿

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

82:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009, at fremkomme med konkrete forslag til etablering af en pensionsordning for fiskere og fangere.

(Siumuts Landstingsgruppe)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

34:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre, at ventetiden fra beslutning om tvangsfjernelse af børn og unge til anbringelse udenfor hjemmet aldrig overstiger 14 dage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh: 21/11

 

 

Punkt.

116:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring i det kystnære rejefiskeri samt at fremkomme med forslag til finansiering hertil.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

1. beh: 5/11 

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

128:

Forslag til Llandstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

(Aldersgrænsen for at modtage hjælp)

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh: 18/11

3. beh: 28/11


 

Punkt.

108:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at udarbejde en handleplan, der understøtter og styrker kompetencerne til at lave nationaldragter.

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

112:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at oprette en fond, hvis formål skal være at yde økonomisk støtte til enkeltsprogede borgere, der ønsker at lære dansk eller grønlandsk.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

1. beh: 5/11

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009

 

 

Punkt.

122:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til en Landstingsforordning, som på vilkår tilsvarende BSU-ordningen giver mindrebemidlede familier mulighed for at erhverve egen bolig.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009

 

Ullut ataatsimiiffiusut arfersarnat, pingasunngorneq 5. november 2008, nal. 13:00

Ullormut oqaluuserisassat tulleriiaarlugit allattorsimaffiannut

Naqeqqaagaq 

NaqeqqaagaqUllut ataatsimiiffissat allattorsimaffiat

 

 

 

 

Immikkoortoq

54:

Naalakkersuisut peqquneqassasut, nunatta iluani inuussutissanik nunatta pissarititaannik pilersuinerup annertusarneqarnissaa pilersaarusioqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Siull. 08/05-2008

Aappass. 5/11

 

 

Immikkoortoq

59:

Kalaallisut oqaatsitta ilinniartitsissutigineqartarnerisa nukittorsarneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut suliaqaqqullugit peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull. 08/05-2008

Aappass. 5/11

 

 

Immikkoortoq

76:

Akuutissanik ulorianartunik toqunartulinnillu mingutsitsiviusumik ajutoortoqarnerani Upalungaarsimaneq, Akiuiniarneq Suleqatigiinnerlu pillugit ataatsimiinnermi imaqarniliaq 2000-imeersoq (OPRC/HNS 2000) pillugu Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaannut aalajangiiffigisassatut siunnersuut

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull. 24/9

Aappass. 5/11

 

 

Immikkoortoq

13:

Meeqqat pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaata meeqqat atuarfianni pinngitsoorani atuartitsissutaasussanut ilanngunneqarnissaa pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull.  14/05-2008

Aappass. 5/11

 

 

Immikkoortoq

23:

Ilinniagaqartut qitornallit atugaat pitsanngorsaavigineqaqqullugit periaasissatut aalajangersakkat nutarterneqarnissaat pitsanngorsarneqarnissaallu siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull.  22/04-2008

Aappass. 5/11

 

 

Immikkoortoq  

79:

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

Siull.  1/10

Aappass.  5/11

Pingajuss. 14/11

 

 

Immikkoortoq 

111:

Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull.  1/10

Aappass.  5/11

Pingajuss. 28/11

 


Immikkoortoq

72:

Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik pillugu inatsisip allannguutaa pillugu inatsisissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaataat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Siull.  1/10

Aappass.  5/11

 


Immikkoortoq

63:

Nalunaarsukkamik inooqatigiinneq il.il. pillugu inatsisip allanngortinneranik inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussutissamut siunnersuutip Inatsisartunit oqaaseqaateqarfiginissaa pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

Siull.  1/10

Aappass.  5/11

 


Immikkoortoq

98:

Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanikkut inerikkiartuutaasunik ulluunerani neqerooruteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

Siull.  7/10

Aappass.  5/11

Pingajuss. 28/11

 

 

Immikkoortoq

Punkt.

155:

Inatsisartut aalisarneq pillugu inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut.

(Avataasiorluni aalisartunut ukiumut pisassiissutit sinerissap qanittuani aalisartunut nuunneqarnissaannik immikkut aalajangiisinnaaneq)

(Inatsisartunut ilaasortaq Lars-Emil Johansen, Siumut)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass.  21/11

Pingajuss.  28/11

 

 

Immikkoortoq

 

93:

Ilinniagaqartut angalasarnerinut atatillugu angalatitsiveqatigiinnut isumaqatigiissuteqarsinnaaneq siunertaralugu Naalakkersuisut sulissutiginninnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

 (ATASSUT-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai /  Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass.   UPA 2009


 

Immikkoortoq

 

105:

Naalagaaffiit Peqatigiit Ilinniartitaanikkut, Ilisimatusarnikkut kulturikkullu Suliniaqatigiiffiata, UNESCO-p, Kulturikkut eriagisassat tigussaanngitsut tammatsaaliornissaat pillugu Isumaqatigiissutaata -Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage- Parisimi oktobarip 17-ianni 2003 UNESCO-p ataatsimeersuarnerani akuersissutigineqartup nunatsinni akuerineqarluni atuuttussanngortinneqarnissaa.

Isumaqatigiissummi Article 33-p nunatsinnit atuuttussanngortitsinissaq ajornartippagu siunnersuutigaara Isumaqatigiissut Danmarkip nunarput sinnerlugu atuuttussanngortissagaa Namminersornerullutik Oqartussat inassuteqassasut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

Aappass.  UPA 2009


 

Immikkoortoq

 

82:

Aalisartut Piniartullu soraarnerussutisiaqalernissamut toqqorterisalernissaat anguniarlugu suleqatigiisitamik, Inatsisartut upernaakkut 2009-mi ataatsimiinnissaat sioqqullugu, toqqammavissanik siunnersuuteqartussamik Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

Punkt.

34:

Naalakkersuisut peqquneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaatut siunnersuut, qularnaarumallugu meeqqanik inuusuttuaqqanillu angerlarsimaffiup avataanut inissiisarneq ullut 14-it qaangerneqartannginnissaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass.  21/11

 

 

Immikkoortoq

 

116:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut kingusinnerpaamik upernaakkut ataatsimmiinnermi 2009 siunnersuummik saqqummiussaqassasut sinerissamut qanittumi raajarniarnerup ilusiligaanerata allannguutissaanik aningaasalersorneqarnissaanullu siunnersuusiorlutik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

 

128:

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ikiorserneqarnissamut ukiunut killissarititat)

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass. 18/11

Pingajuss.  28/11


 

Immikkoortoq

 

108:

Kalaallisuuliortarnerup tapersersorneqarnissaanut piginnaasallu nukittorsarneqarnissaannut iliuusissatut pilersaarummik suliaqarnissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass.  UPA 2009


 

Immikkoortoq

 

112:

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut aningaasaateqarfilioqqullugit, siunertaralugu inuit ataasiinnarmik oqaaseqartut danskisut kalaallisulluunniit ilinniarneranni aningaasatigut tapiissuteqartoqartarnissamut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraterne)

Siull.  5/11

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

Aappass. UPA 2009


 

Immikkoortoq

 

122:

BSU-mik aaqqissuussinermi atugassarititaasut assinginik atugassaqartillugit ilaqutariit pissakinnerusut namminneq initaarnissaannik periarfissiisumik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  5/11

Aappass.  UPA 2009