Samling

20120913 09:23:24
13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008, kl. 13:00

Link til titellisten

Fortryk  

Link til oversigt over mødedage

 

 

Punkt.

71:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om ældreinstitutioner m.v.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed)

1. beh: 24/9

2. beh. 15/10

3. beh. 12/11Punkt.

6:

Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond.

(Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer)

1. beh: 9/5-2008

2. beh. 15/10

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat  

 

3. beh: 7/11


 

Punkt.

21:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimalt tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering af vore ældste.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 06/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

24:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM2008 at fremlægge et planlægnings- og prioriteringsforslag over for Landstinget om miljøteknologiske nyanlæg samt renovering af de eksisterende anlæg til affaldsbortskaffelse i bygderne og i de mindre byer.

(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

1. beh: 11/03-2008

2. beh. 15/10Punkt.

28:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges i samarbejde med staten at arbejde for, at råstofloven tilpasses således, at den i Grønland fastboende befolkning skal have mulighed for at indsamle smykke og ædelsten overalt i Grønland til forarbejdning og husflid så længe en udvindingstilladelse i et givent område, ikke er udstedt.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 30/04-2008

2. beh. 15/10

 

 

Punkt.

30:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at den årlige pris for udstedelse af et fangstbevis for fritidsfangst forhøjes.

(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 09/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

33:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at etablere Arnat Højskoliat.

(Landstingsmedlemmerne Agathe Fontain og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 08/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

37:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre pasningsgaranti for børn senest tre måneder efter indgivelse af ansøgning.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

1. beh: 08/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

38:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en Børnefamiliekommission, der har til formål at udarbejde konkrete forslag, som vil forbedre vilkårene for børnefamilier.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraatit)

1. beh: 23/04-2008

2. beh. 15/10
Punkt.

42:

Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at ændre Landstingsforordning nr. 8, af 21. maj 2002 om folkeskolen, således skolebørn tildeles uddybende og forbedret undervisning vedr. samfundsfag, religion og filosofi og psykologi.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 14/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

43:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativ til for at opnå bedre muligheder for videreudvikling af ufaglærte personer, der pga. mindre handicap eller anden årsag ikke var i stand til at udvikle sig videre på normalvis.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 06/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

44:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge oplysningskampagner og debatter via KNR radio og TV gennemført mindst to gange om året med deltagelse af politikere og borgere.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 15/05-2008

2. beh. 15/10


 

Punkt.

45:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, ravne og måger, som bl.a. er blevet en gene for erhvervsudøvere og som helbredsmæssigt udgør en fare, da de roder rundt med affald i byerne, kød og fisk ophængt til tørre m.m.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 11/03-2008

2. beh. 15/10Punkt.

46:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage initiativer til for undersøgelse af mindre- og middel lønnedes levevilkår.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 23/04-2008

2. beh. 15/10Punkt.

48:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at registrere igangværende Landstingssager- og opgaver.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 22/04-2008

2. beh. 15/10


 

Punkt.

49:

Forslag til landstingsbeslutning om, at der til Landstingets samlinger fremover tages bedre initiativer til at gøre mere brug af elektronisk udstyr, således kopiering så vidt muligt undgås.

(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh: 14/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

50:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at placere en kommende fisker- og fangerskole i fysisk og administrativ tilknytning til ATI-skolen i Maniitsoq sådan som en nedsat ekspertarbejdsgruppe har anbefalet.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

1. beh: 30/04-2008

2. beh. 15/10Punkt.

51:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret fremover pålægges, i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag og forordningsforslag, at redegøre for hvilke konsekvenser forslaget vil få for børns velfærd.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

1. beh: 14/05-2008

2. beh. 15/10


 

Punkt.

56:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til på Efterårssamlingen 2008 at fremlægge en redegørelse for Landstinget vedrørende status på erfaringer i pædiatrien og en forslag til videreudviklingen af de pædiatriske tilbud.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit )

1. beh: 15/05-2008

2. beh. 15/10Punkt.

57:

Forslag til Landstingsbeslutning: Landsstyret pålægges at nedsætte en tænketank, som hurtigst muligt skal udarbejde forslag til en sammenhængende og helhedsorienteret national handlingsplan til bekæmpelse af børnefattigdom. Landsstyret pålægges endvidere straks at tage konkrete initiativer til at øge den økonomiske støtte til børnefamilier med knap økonomi for at beskytte ethvert barn mod de negative følger af at vokse op i fattigdom. Forslag og initiativer skal udarbejdes i overensstemmelse med anvisningerne i beslutningsforslagets bilag.

(Landstingsmedlemmer: Asii Chemnitz Narup og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel og Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

1. beh: 09/05-2008

2. beh. 15/10


 

Punkt.

58:

Forslag til landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

1. beh: 29/04-2008

2. beh. 15/10

3. beh: 14/11Punkt.

85:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at undersøge muligheder for oprettelse af et fælles Center og Institut for Internationale Studier og Menneskerettigheder i Grønland i samarbejde med den danske regering.

(Landstingsmedlemmerne fra Siumut, Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit Partiiat)

1. beh. 15/10

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009


 

Punkt.

107:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indlede forhandling med regeringerne i Nunavut, Alaska og Rusland med henblik på etablering af Inuit Parliamentary Council iblandt os stammefrænder.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

1. beh. 15/10

 

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

2. beh. FM 2009

 

Ullut ataatsimiiffiusut aqqaneq pingajuat, pingasunngorneq 15. oktober 2008, nal. 13:00

Ullormut oqaluuserisassat tulleriiaarlugit allattorsimaffiannut

 

 

Ullut ataatsimiiffissat allattorsimaffiat  

Naqeqqaagaq

 

 

Immikkoortoq

2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

Sul. 15/10

 

 

 

Immikkoortoq

71:

Utoqqarnik Paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq)

Siull.  24/9

Aappass. 15/10

Pingajuss.  12/11

 

 

Immikkoortoq

6:

Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu Inatsisartut inatsissaattut siunnersuut.

(Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

Siull.  9/5-2008

Aappass. 15/10

 

Partiit oqaaseqaataat: 

Siumut

Atassut  

Pingajuss. 7/11

 


Immikkoortoq

21:

Utoqqaat utoqqaat illuini sullinneqarnerat aammalu nakorsaasersorneqarnerat pillugu nakkutilliinerup annertusineqarnissaa siunertaralugu Naalakkersuisut sulissuteqaqqullugit Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull.  06/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

24:

Nunaqarfinni illoqarfinnilu mikinerni mingutsaaliuinermut atortulersuutit sanaartorneqarnissaannut pioreersullu iluarsartuuttariallit iluarsartuunneqarnissaannut pilersaarummik tulleriaarinertalimmik kingusinnerpaamik UKA 2008-mi Inatsisartunut siunnersuummik saqqummiusseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

Siull.  11/03-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

28:

Kalaallit Nunaanni najugaqartut nuna tamakkerlugu ujaqqanik pinnersaasiassanillu katersisinnaanissamut suliarinnissinnaassallutillu piginnaatinneqarnissaat Kalalliit Nunaanni tamarmi, naak piiaanissamut immikkut akuersissummik peqanngikkaluarlutik pisuussutit uumaatsut pillugit inatsisip naleqqussarneqarnissaa anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  30/04-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

30:

Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut sunngiffimmi pinialuttartut ukiumoortumik akiliutigisartagaasa qaffanneqarnissaa pillugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  09/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

33:

Arnat Højskoliannik pilersitsisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut

(Inatsisartunut ilaasortat Agathe Fontain og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  08/05-2008

Aappass. 15/10

 

 

Immikkoortoq

37:

Meeqqanik paaqqinninnissamik qularnaveeqqummik kingusinnerpaammik qaammatit pingasut kingorna qinnuteqarnermiit tigusisinnaalernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siull.  08/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

38:

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut Ilaqutariit meerartallit suliniaqatigiiffeqalernissaannik peqquneqassasut, ilaqutariit meerartallit atungassarititaat pitsanngorsarniarlugit piviusorsiortunik siunnersuuteqartarnissat suliniutiginiarlugit siunertaqartumik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

Siull.  23/04-2008

Aappass. 15/10

 

 

Immikkortoq

42:

Inuiaqatigiilerinermut, upperisalerinermut isumalioqqissaartarnermut tarnillu pissusaanut tunngasut atuartunut annertunerusumik pitsaanerusumillu ilinniartitsissutigineqarsinnaaqqullugit atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata nr. 8-p, 21. maj 2002-imeersup allanngortinneqarnissaa sulissutigeqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  14/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

43:

Inuit ilaat arlaatigut akornuteqarneq pissutigalugu nalinginnaasumik ilinniagaqarsinnaanngitsutut inissisimasut ineriartoqqinnissamut pitsaanerusunik periarfissinneqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  06/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

44:

KNR radio TV-ilu atorlugit paasititsiniaanerit oqallittarnerillu innuttaasunit politikkerinillu peqataaffigineqartut minnerpaamik ukiumut marloriarluni ingerlanneqartalernissaat anguniaqqullugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  15/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

45:

Teriannissat tulukkat naajallu assigiinngitsutigut ilaatigut inuussutissarsiornermut akornutaasarlersimasut aamma peqqinnissaq eqqarsaatigalugu illoqarfinni eqqakkanik, panertulianik assigiinngitsunillu serlersaarisorujussuanngorsimasut arlaatingut aaqqissuussiffigineqarnissaat anguniarlugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  11/03-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

46:

Inuiaqatigiinni pissakinnerit akunnattumillu isertitaqartartut inuuniarnerminni atungassarititaasut qanoq ittuuneri pillugit misissuititsisoqarnissaa anguniarlugu naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  23/04-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

48:

Inatsisartuni sulinermi suliassat suliallu nalunaarsorneqartarnerat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull.  22/04-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

49:

Nuutitanik amerlisaasarneq sapinngisamik pinngitsoortinneqarsinnaaqqullugu Inatsisartut ataatsimiinneranni atortorissaarutit elektroniskiusut maannamiit atorneqarnerulernissaasa sulissutigineqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Siull. 14/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

50:

Aalisarnermut piniarnermullu atuarfissap timitaata allaffissornertaatalu Maniitsumi ATI atuarfianut atassuteqartumik inissinneqarnissaanut, ilisimasaqarluartut ataatsimoortumik siunnersuuteqarnerat assigalugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Siull.  30/04-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

51:

Inatsisissatut aamma peqqussutissatut siunnersuutit suliarineqarnerini siunnersuutit meeqqat atugarissaarnerannut qanoq kinguneqarnissaannik nassuiaasiortarnissamut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  14/05-2008

Aappass. 15/10

 

 

Immikkoortoq

56:

Meeqqat nakorsarneqarnerat pillugu misilitakkat killiffiinik 2008-mi ukiakkut ataatsimiinissamut Inatsisartunut nalunaarummik saqqummiussisoqarnissaanik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut aamma meeqqat nakorsarneqarnerinut neqeroorutit inerisaqqinnissaanut siunnersuusiornissaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit )

Siull.  15/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

57:

Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: Naalakkersuisut peqquneqassasut isumalioqatigiissitanik pilersitsissasut meeqqat akornanni piitsuussuseq akiorniarlugu ataqatigiissumik tamakkiisumillu isiginneriaaseq aallaavigalugu nuna tamakkerlugu piaarnerpaamik iliuusissanut pilersaarusiornissamut siunnersuusiortussanik. Naalakkersuisut aamma peqquneqassapput meeqqat tamaasa pissakilliorlutik alliartorini ajoqutaasunut illersorniarlugit ilaqutaariinnut meerartalinnut pissakilliortunut aningaasarsiornikkut tapiissutit annertusineqarnissaannut tigussaasumik suliniuteqapallannissamut. Siunnersuutit suliniutissallu suliarineqassapput aalajangiiffigisassatut siunnersuutip ilanngussartaani inassuteqaatit naapertorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortat: Asii Chemnitz Narup aamma Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex, Demokratit)

Siull.  09/05-2008

Aappass. 15/10

 


Immikkoortoq

58:

Suliffeqarfimmik ingerlatsinissamut tunniussisoqartillugu sulisartut inatsisit naapertorlugit inissisimanerat pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

Siull.  29/04-2008

Aappass. 15/10

Pingajuss.  14/11

 

 

Immikkoortoq

85:

Nunat tamalaat pillugit ilisimatusarneq kiisalu Inuit pisinnaatitaaffii pillugit qitiusumiit ataatsimoortumik sullissivimmik Danmarkimi Naalakkersuisut suleqatigalugit Nunatsinni Naalakkersuisut periarfissanik misissueqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup, Atassutip, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiillu inatsisartuni ilaasortaatitaat)

Siull.  15/10

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

Aappass. UPA 2009

 

 

Immikkoortoq

107:

Naggueqatigiit Inuit akornatsinni inatsisartutigoortumik siunnersuisoqatigiiffissatsinnik pilersitsinissaq anguniarlugu Nunavut-mi, Alaska-mi Rusland-imilu Naalakkersuisunut isumaqatiginninniarnernik aallartitseqqullugit Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Siull.  15/10

 

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

Aappass. UPA 2009