Samling

20120913 09:24:58
24. mødedag, onsdag den 14. november 2007, kl. 10:00

Pkt. 12:

Forslag til Landstingslov om medieansvar.

(Landsstyremedlemmet for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 15:

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.

(Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 44:

Forslag til Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 46:

Forslag til landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 37:

Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik.

(Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 30:

Forslag til landstingslov om strukturreform af den kommunale sektor.

(Landsstyreformanden)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 25:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af gældende regler, således at lesbiske får samme adgang til kunstig befrugtning som ufrugtbare kvinder.

(Inuit Ataqatigiits Landstingsgruppe)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 121:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges ved førstkommende lejlighed at drage omsorg for, at aftalen mellem Island og Grønland om flypassagertrafik og luftfragt - benævnt "Open Skies Arrangement" bliver ratificeret af den islandske regering og det grønlandske Landsstyre.

(Landstingsmedlem Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 45:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets forårssamling 2008 at fremlægge et forslag til landstingslov om anlæggelse af en ny landingsbane ved lufthavnen i Ilulissat på 1.799 meter og forlængelse af den eksisterende landingsbane i Nuuk til 1.799 meter alternativt til 2.200 meter. Landingsbanerne vil blive realiseret, såfremt der kan tilvejebringes ekstern finansiering ud fra en driftsøkonomisk betragtning til den enkelte landingsbane enten særskilt eller i forening. I modsat fald gennemføres projekterne ikke. Landsstyret skal endvidere udfærdige en forretningsplan, der bl.a. tager stilling til, hvilken selskabsform lufthavnene skal ejes af og drives i. I medfør af samme landstingslov skal der gennemføres undersøgelse af mulighed for anlæggelse af korte baner ved Nanortalik, Narsaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, der skal søges realiseret under hensyntagen til trafikafvikling og trafikøkonomi. Endelig skal Landsstyret søge at belyse mulighed for indførelse af Open Skies for luftfart fra og til Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(2. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 71:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for etablering af en regional lufthavn i Qaqortoq.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 142:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at lukke de regionale lufthavne i Qaarsut og Qaanaaq.

(Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 137:

Forslag til landstingsbeslutning om, Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der laves en undersøgelse af, hvordan personer, der har været anbragt i Herstedvester har klaret sig efter endt afsoning.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 92:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således, at anbragte børn mellem 0 og 4 år, der har boet to år hos samme plejeforældre, og anbragte børn over fire år, der har boet tre år eller mere hos samme plejeforældre, skal have mulighed for at blive boende uanset, at de biologiske forældre ønsker at få barnet tilbage.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 115:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre loven om valg til Landstinget i Grønland, så antallet af landstingsmedlemmer højst bliver 25.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 147:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre loven om landstingsvalg i Grønland for at sikre repræsentanter fra Qaanaaq og Ittoqqortoormiit Kommune.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 49:

Forslag til landstingslov om konkurrence.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 51:

1) Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om 1) Forslag til retsplejelov for Grønland, 2) Forslag til kriminallov for Grønland og 3) Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af ny retsplejelov og kriminallov for Grønland.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 58:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven i Grønland.

(Adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland samt beskikkelse af pantefogeder)

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 134:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret i forbindelse med de førstkommende bloktilskudsforhandlinger imellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre pålægges at arbejde for at det fulde ansvar for renovering og vedligeholdelse af kirkens bygninger overdrages til kommunerne suppleret med et bloktilskud fastsat efter nærmere forhandling.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 118:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at igangsætte en omfattende renovering samt udvidelse af Nuussuaq kirke i Upernavik Kommune.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 133:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at optage realitetsforhandlinger med Upernavik Kommune om støtte til byggemodning til en ny bydel ved Upernavik by, herunder etableringen af en vej, således at Landsstyret kan foreslå midler afsat til formålet senest på Finanslovsforslaget for 2009.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 114:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en afdeling af Nordgrønlands Gymnasiale uddannelser i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 135: 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret som ejer af KNI A/S pålægges at hindre, at underskuddet i KNI A/S, som følge af det fejlslagne forsøg på bygdesamordning, alene væltes over på bygdebefolkningen gennem højere priser på dagligvarer i Pilersuisoq.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 98:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at omdanne Greenland Venture A/S til en fond som den danske "Vækstfonden" med et lovgrundlag, der skal regulere fondens organisation, virke og aktiviteter i lighed med "Vækstfonden".

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 161:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre vaccine til reduktion af risiko for/forebyggelse af livmoderhalskræft.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 11:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for 2006.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 41:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

(Landbrugsrådet kompetence og sammensætning).

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(2. og 3. behandling)

 

 

Pkt. 36:

Forslag til landstingslov om fredning af kulturminder.

(Landsstyremedlemmet for Familie, Kultur, Uddannelse og Kirke)

(3. behandling)

 

 

Pkt. 13:

Forslag til forespørgselsdebat om lærermangelen på folkeskoleområdet.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 31:

Forslag til Landstingsfinanslov for 2008.

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

***** (Lukket møde) *****

 

Pkt. 5:

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

Ullut ataatsimiiffiusut 24-at, pingasunngorneq 14. november 2007, nal. 10:00

Imm. 12:

Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 15:

Aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiutillit inuussutissarsiornerannik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 20. november 2006-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inussutissarsiutigalugu umiatsiaaqqat pissarsiarinerini tapiissuteqartarnermut ukiorisassanik piumasaqaatip allanngortinneqarnera)

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 44:

Inissialiornermut, illunut ataatsimoorussanut, illuliassanut il.il. tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 46:

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 37:

Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 30:

Kommunit aaqqissugaanerata nutarternera pillugu Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 25:

Arnaannaasartut aappariit ikkussivigitillutik merartaarsinnaalernissaannik Naalakkersuisut suliniuteqarnissaannik siunnersuut - assigalugit aappariit meerartaarniarneranni periarfissat assigalugit.

(Inuit Ataqatigiit Inatsisartunut ilaasortaatitai)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 121:

Periarfissaq siulleq atorlugu naalakkersuisut sulissutigissagaat Islandip aamma nunatta akornanni silaannakkut angallannikkut assartuinikkullu isumaqatigiissutip "Open Skies Agreement"-ip Islandip aamma Kalaallit Nunaata naalakkersuisa akornanni atsioqatigiissutiginissaanut Naalakkersuisut peqquneqassasut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsartunut ilaasortaq Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 45:

Ilulissani timmisartoqarfimmi mittarfimmik nutaamik 1.799 meterimik aamma Nuummi mittarfik pioreersoq 1.799 meterimut imaluunniit 2.200 meterimut tallillugu sananissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Inatsisartut 2008-mi upernaakkut ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut siunnersuuteqarnissamut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Mittarfinnut ataasiakkaanut immikkut imaluunniit ataatsimoortillugit ingerlatsinermut ani-ngaasaqarneq eqqarsaatigalugu avataaniit aningaasalersuisoqarsinnaappat mittarfiit piviusunngortinneqassapput. Taamaattoqanngippat suliniutit piviusunngortinneqassanngillat. Aammattaaq Naalakkersuisut niuernermik pilersaarusiussapput, tassuuna ilaatigut timmisartoqarfiit piginneqatigeeriaaseq qanoq ittoq atorlugu pigineqarnissaat ingerlanneqarnissaallu isummerfigineqassalluni. Inatsisartut inatsisaat taanna naapertorlugu Nanortalimmi, Narsami, Kangaatsiami, Qasigiannguani, Qeqertarsuarni, Tasiilami aamma Ittoqqortoormiini, angallassisarnissaq angallannermilu aningaasaqarneq eqqarsaatigalugit piviusunngortinniarneqartussanik, naatsunik mittarfiliortoqarsinnaaneranik misissuisoqassaaq. Kiisalu Kalaallit Nunaannit aammalu Kalaallit Nunaannut timmisartukkut angallannermi Open Skies atuutsinneqalersinnaanersoq Naalakkersuisut qulaajaassapput.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 71:

Qaqortumi nunap immikoortuani timmisartoqarfiliornissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 142:

Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut, Naalakkersuisut Qaarsuni Qaanaamilu nunap immikkoortuani mittarfinnik matusinissaannik peqquneqassasut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Marie Fleischer, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 137:

Naalakkersuisut inuit Herstedvesterimi inissinneqarsimasut pineqaatissinneqarnermik kingorna qanoq ingerlasimanerannik misissuinissamik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiivigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 92:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inatsit imaalillugu allanngorteqqullugu, meeqqat inissitaasimasut 0 aamma 4 akornanni ukiullit, ukiunilu marlunni aalajangersimasunik angajoqqaarsiaqarsimasut, kiisalu meeqqat inissitaasimasut sisamat sinnerlugit ukioqartut ukiunilu pingasuni amerlanerusuniluunniit aalajangersunik angajoqqaarsiaqarsimasut, periarfissaqartinneqartariaqartut najugaqartitsiinnarnissaannut, angajoqqaaviusut meerartik tigujumagaluarpassulluunniit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 115:

Kalaallit Nunatsinni inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisip allangortinneqarnissaa pillugu, inatsisartuni ilaasortat amerlanerpaamik 25-inngorlugit amerlassulernissaat pillugu, Naalakkersuisut allannguutissanik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 147:

Kalaallit Nunatsinni inatsisartunut qinersisarneq pillugu inatsisip allangortinneqarnissaa pillugu, Qaanaap Ittoqqortoormiit-llu kommuneqarfiisa qinikkanik inatsisartuni sinniisuóqalernissaat qulakkeerniarlugu, Naalakkersuisut allannguutissanik suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 49:

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

(Pingajusssaaneernera)

 

 

Imm. 51:

1) Namminersornerullutik Oqartussat ukununnga oqaaseqaatissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut: 1) Eqqartuussisaaseq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisissatut siunersuut, 2) Pinerluttarnermut inatsimmut Kalaallit nunaannut siunnersuut aamma 3) Kalaallit Nunaannut eqqartuussisaaseq pillugu inatsisip nutaap pinerlunnermullu inatsisip nutaap atortuulernerannut atatillugu inatsimmi aalajangersakkat assigiinngitsut allannguutaat pillugit inatsimmut siunnersuut.

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 58:

Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsisip aamma eqqartuussisarnermi inatsisip allanngortinneqarnissaanik inatsisissatut siunnersuummut Namminersornerullutik Oqartussat oqaaseqaateqarnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Kalaallit Nunaata ilaani aalajangersimasumi angalasinnaatitaaneq aamma tamaani angallanneq pillugu piumasaqaatit aamma akiliisitsiniartartunik atorfinitsitsisarneq)

(Naalakkersuisut siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 134:

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaaffilerneqassasut ataatsimut tapiissutissat isumaqatigiissutiginiarneranni KANUKOKAp Namminersornerullu akornanni sulissutigeqqullugu tamakkiisumik akisussaaffigisaq oqaluffiit nutarterneqartarnerannut aserfallatsaalinerannullu kommuuninut tunniunneqassasoq ilaqartinneqassallunilu ataatsimut tapiissutinik aalajangersakkanik isumaqatigiinniutigereerneranni. 

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 118:

Upernaviup kommuneqarfiani Nuussuarmi oqaluffiup tamakkiinerusumik iluarsaanneqarnissaa aammalu allineqarnissaa pillugu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 133:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut pimoorullugu Uperneviup Kommuunia isumaqatiginiaqqullugu Upernavimmi illoqarfiliorfissap nutaartaata nunagissarnissaanut iluaqutaasussamik, tassunga ilanngullugu aqqusinniornissamut, taamaaliornikkut Naalakkersuisut aningaasaliissutissat Aningaasanut Inatsisissamut 2009-mut immikkoortitsisoqarsinnaaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 114:

Avannaani ilinniarnertuunngorniarfiup Aasianniittup Ilulissani immikkoortortaqarfeqalernissaa pillugu, Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 135:

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut KNI A/S-imik piginnittuusut pisussaatinneqassasut KNI A/S-imi amigartoorutit  nunaqarfiit aaqqissuussiffigeqarneranneersut nunaqarfiinnarnut Pilersuisumi ulluinnarni nioqqutaasut akitsuiffiginerisigut matusiniarnerat pinngitsoortinneqaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 98:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut Greenland Venture A/S-ip allanngortinnissaa sulissutigeqqullugu, aningaasaateqarfinngorlugu Danmarkimi Vækstfond-ip pissuseqataanik inatsisinik tunngaveqartillugu, aaqqiisartussanngorlugu aningaasaateqarfiup aaqqissugaaneranut, sulinera ingerlassaalu Vækstfondip sulineranut assingusunngorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 161:

Illissap paavatigut kræftilernissamut ulorianartorsiorsinnaaneq annikillisinniarlugu /kræfteqalernissap pinaveersaartinniarlugu akiuussutissiisalernissamut ammaassinissaq Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 11:

Nunatta karsiata 2006-imut naatsorsuutaasa Inatsisartuni akuerineqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit (Amigaataavoq)

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 41:

Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 5, 2. maj 1996-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Nunalerineq pillugu Siunnersuisoqatigiit piginnaatitaanerat katiterneqarnerallu).

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera pingajussaaneerneralu)

 

 

Imm. 36:

Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 13:

Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisussaaleqineq pillugu apeqquteqaat allaavigalugu oqallinnissamik siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiat)  

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat (Amigaataavoq)

 

 

Imm. 31:

2008-mut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut (Amigaataavoq)

Atassut

Inuit Ataqatigiit (Amigaataavoq)

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

 

***** (Matoqqasumik ataatsimiinneq) *****

 

 

Imm. 5:

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat )