Samling

20120913 09:24:55
18. mødedag, torsdag den 25. oktober 2007, kl. 13:00

Fortryk

 

 

 

 

Pkt. 32:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift.

(Fritagelse for stempelafgift)

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 34:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.

(Ophævet sambeskatning for ægtefæller og fortrykt selvangivelse)

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. og 3. behandling)

 

 

Pkt. 33:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler om transfer pricing, tynd kapitalisering og CFC-beskatning)

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. og 3. behandling)

 

 

Pkt. 35:

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

(Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

(Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. og 3. behandling)

 

 

Pkt. 41:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

(Landbrugsrådet kompetence og sammensætning).

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 155:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret afsætter de nødvendige midler på Finansloven for 2008 til imødekommelse af Ilimmarfik´s ansøgning om et University Charter.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 44:

Forslag til Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 46:

Forslag til landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 97:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde lovgivning, der sætter grænseværdier for udledninger af forurenende stoffer fra industrien.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 157:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at drage omsorg for, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til kulturmidler.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 114:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at oprette en afdeling af Nordgrønlands Gymnasiale uddannelser i Ilulissat.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat (mangler)

 

 

Pkt. 158:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret med henblik på fremme af filmproduktion drager omsorg for, at filmproduktion optages på listen over erhvervsfremmende initiativer.

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 54:

Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til Anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 135:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret som ejer af KNI A/S pålægges at hindre, at underskuddet i KNI A/S, som følge af det fejlslagne forsøg på bygdesamordning, alene væltes over på bygdebefolkningen gennem højere priser på dagligvarer i Pilersuisoq.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit (Mangler)

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat (Mangler)

 

 

Pkt. 98:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for at omdanne Greenland Venture A/S til en fond som den danske Vækstfonden med et lovgrundlag, der skal regulere fondens organisation, virke og aktiviteter i lighed med Vækstfonden.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat (Mangler)

 

 

Pkt. 94:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afsætte penge til en forsøgsordning således, at langtidssyge i 2008 og 2009 får mulighed for ledsagelse af en nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat (Mangler)

 

 

Pkt. 161:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at indføre vaccine til reduktion af risiko for/forebyggelse af livmoderhalskræft.

(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq pingajuat, sisamanngorneq 25. oktober 2007, nal. 13:00

Naqeqqaagaq

 

 

 

Imm. 32:

Pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut. 

(Naqissusiinermut akitsuuserneqannginnissaq)

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 34:

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik siunnersuut.

(Aappariinnik ataatsimut akileraarusersuinerup atorunnaarnera naqeriikkamillu namminneerlunilu nalunaarusiorneq)

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera pingajussaaneerneralu)

 

 

Imm. 33:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Aappariit ataatsimut akileraartussaatitaanerannik atorunnaarsitsineq, aammalu selskabit piginneqatigiissut iluminni nuutsinerinut akeqartitsinermut, aamma selskabit imminnut pigisut aningasanik attartortarnerinut CFC-mik akileraarusiineq pillugit malittarisassanik atuutilersitsineq)

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera pingajussaaneerneralu)

 

 

Imm. 35:

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaata allannguutissaatut Inatsisartut inatsisaattut siunnersuut.

(Nunamut tamarmut atuuttuusumik akiliisitsiniarnermi oqartussaasoq)

(Aningaasaqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera pingajussaaneerneralu)

 

 

Imm. 41:

Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 5, 2. maj 1996-imeersup allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Nunalerineq pillugu Siunnersuisoqatigiit piginnaatitaanerat katiterneqarnerallu).

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 155:

Ilimmarfiup University Charter-imik qinnuteqaataata akuerineqarnissaanut aningaasat pisariaqartinneqartut Aningaasanut Inatsimmi 2008-mi immikkoortinneqarnissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 44:

Inissialiornermut, illunut ataatsimoorussanut, illuliassanut il.il. tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 46:

Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannik attartortittakkanik inissiatut imaluunniit illutut nammineq pigisatut tigusisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut. 

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 97:

Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut inatsisilioqqullugit, suliffissuarniit mingutsitsisumik aniatitsinerannut killiliisuusussamik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 157:

Kulturimut aningaasaliissutit 2 mio. kr.-nik amerlineqaqqullugit Inatsisartut aaliangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 114:

Avannaani ilinniarnertuunngorniarfiup Aasianniittup Ilulissani immikkoortortaqarfeqalernissaa pillugu, Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaat pillugu, inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat (Amigaataavoq)

 

 

Imm. 158:

Filmiliortarnerup inuussutissarsiutitut siuarsarneqarnissaanik Inuussutissarsiutit pillugit siuarsagassanut ilanngunneqarnissaannik Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 54:

Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarneranik peqqussutissatut siunnersuummut tunngatillugu oqaaseqaateqarnissaannik Inatsisartut aalajangernissaannut siunnersuut.

(Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinillu Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoq)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 135:

Inatsisartut aalajangiinissaannut siunnersuut, Naalakkersuisut KNI A/S-imik piginnittuusut pisussaatinneqassasut KNI A/S-imi amigartoorutit  nunaqarfiit aaqqissuussiffigeqarneranneersut nunaqarfiinnarnut Pilersuisumi ulluinnarni nioqqutaasut akitsuiffiginerisigut matusiniarnerat pinngitsoortinneqaqqullugu.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat (Amigaataavoq)

 

 

Imm. 98:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut Greenland Venture A/S-ip allanngortinnissaa sulissutigeqqullugu, aningaasaateqarfinngorlugu Danmarkimi Vækstfond-ip pissuseqataanik inatsisinik tunngaveqartillugu, aaqqiisartussanngorlugu aningaasaateqarfiup aaqqissugaaneranut, sulinera ingerlassaalu Vækstfondip sulineranut assingusunngorlugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat (Amigaataavoq)

 

 

Imm. 94:

Inatsisartut aalajangiivissaattut siunnersuutigaara, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut misiligummik aaqqissuussinissamut aningaasaliissuteqaqqullugit, taamaaliornikkut sivisuumik napparsimasut 2008-mi 2009-milu kommuunertik qimallugu sivisuumik nakorsartittariaqartut qanigisaminnit angalaqatigineqarsinnaanngoqqullugit.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat (Amigaataavoq)

 

 

Imm. 161:

Illissap paavatigut kræftilernissamut ulorianartorsiorsinnaaneq annikillisinniarlugu /kræfteqalernissap pinaveersaartinniarlugu akiuussutissiisalernissamut ammaassinissaq Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat