Samling

20120913 09:24:51
11. mødedag, fredag den 12. oktober 2007, kl. 13:00

Pkt. 3:

Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2008.

(Landstingets Formandskab)

 

 

Pkt. 57:

Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 26:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at forøge og styrke samarbejde, samråd og koordination med de nordiske lande samt med øvrige lande omkring Nordatlanten, vedrørende sikkerhed i Nordatlanten, specielt med hensyn til redningsarbejde. Vestnordisk Råd opfordrer til, at der satses på fælles øvelser omkring redning samt koordination vedrørende mulige katastrofe i Nordatlanten.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 28:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 5/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at øge forskningssamarbejdet omkring størrelserne af bestandene af de vigtigste arter af fiskebestande inden for landenes søterritorier, især de fælles bestande, og til at koordinere undersøgelsesmetoderne for derigennem at lette en realistisk sammenligning mellem landene. Samtidig opfordres regeringerne til at sikre at der laves undersøgelser af årsagssammenhængen mellem på den ene side bestandsstørrelser, og på den anden side miljøfaktorer, rovfiskeri og fiskeri, og at der etableres en effektiv formidling af informationer mellem landene om udbredelsen af fiskebestande og havpattedyr.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 29:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 6/2007 om at opfordre Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at sikre, at der udarbejdes obligatorisk undervisningsmateriale om kvinders forskellige vilkår og betingelser i Arktis og om menneskerettigheder. Undervisningsmaterialet skal tage sigte på elever på ungdomsuddannelserne. Målet er, at sætte gang i diskussionen om ligeretsspørgsmål og øge forståelsen for, at kvinders rettigheder er menneskerettigheder uafhængige af kultur, samt at bidrage til øget indsigt i kvinders forskellige vilkår og betingelser i Arktis.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

Pkt. 75:

Beslutningsforslag om, at Landsstyret senest til Landstingets Efterårssamling 2008 fremsætter et lovforslag om, at der kræves varselspligt i forbindelse med planer om masseafskedigelser.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 72:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at vi i Grønland får etableret én hjemmehørende bank med forsikringsafdeling.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Pkt. 99:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en landbrugspolitik, som sikrer det grønlandske landbrugserhverv de nødvendige rammebetingelser, der skal til for i de kommende år, at øge Grønlands selvforsyning af fødevarer af højeste kvalitet, sikre en økologisk bæredygtig udnyttelse af den grønlandske natur og muligheden for at skabe udvikling og forbedring af erhvervet.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen og Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(1. behandling)

Partiernes ordførerindlæg:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraterne

Kattusseqatigiit Partiiat

Ullut ataatsimiiffiusut aqqarnat, tallimanngorneq 12. oktober 2007, nal. 13:00

Imm. 3:

2008-imi Inatsisartut upernaakkut ukiakkullu ataatsimiinnissaata aalajangiiffigineqarnera.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 57:

Misissuisussatut ataatsimiititaliat pillugit inatsisip allanngortinneqarnissaanik inatsisissatut siunnersuutip Inatisartunit akuersissutigineqarnissaa pillugu inatsisartut aalaja-ngiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 26:

Pingaartumik annaassiniartarneq eqqarsaatigalugu Atlantikup avannaani isumannaallisaaneq pillugu nunanik avannarlernik kiisalu Atlantikup avannaani nunanik allanik suleqateqarnermik, isumasioqatigiittarnermik atataqatigiissaarinermillu Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aammalu Islandip Naalagaaffia annertusaaqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 3/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Atlantikup avannaani ajunaarnersuaqarsinnaanera pillugu annaassiniarnermik ataatsimut sungiusaqatigiittarnissaq kiisalu ataqatigiissaarinissaq suliniutigineqassasoq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiat kaammattuivoq.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 28:

Nunat imartaasa iluini aalisakkat suussusiisa pingaarnerit, pingaartumik ataatsimut aalisagaatit qanoq annertutiginerisa ilisimatusaatigineranni suleqatigiinnermik Savalimmiuni Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aammalu Islandip Naalagaaffia annertusaaqqullugit nunallu akornanni piviusorsiortumik sanilliussisarnermik oqilisaataasussamik misissueriaatsinik ataqatigiissaareqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 5/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Tamatumunnga peqatigitillugu illuatungaatigut aalisagartat annertussusiata illuatungaatigullu avatangiisitigut pissutsit, aalisapilunnerup aalisarnerullu akornanni pissutaasut ataqatigiinnerata misissorneqarnissaa qulakkeeqqullugu aammalu aalisakkat uumasullu imarmiut siaruarternerat pillugu nunat akornanni paasissutissanik ingerlatitseqqittarnermik sunniuteqarluartumik pilersitseqqullugit naalagaaffiit kaammattorneqarput.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 29:

Issittumi arnanut atugassarititaasut piumasaqarfigineqarneratalu assigiinnginnerat pillugu aammalu inuit pisinnaatitaaffii pillugit atuartitsissutinik pinngitsoorani atuagassanik suliarinnittoqarnissaanik Savalimmiut Naalakkersuisut, Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut Islandillu Naalagaaffia qulakkeereqqullugit Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata 6/2007-ip Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Inuusuttunut ilinniartitaanerni ilinniartunut atuartitsissutit sammitinneqassapput. Assigiimmik atugassaqartitaanermik apeqqutit pillugit oqallinnermik aallartitsinissaq aammalu arnanut pisinnaatitaaffiit kulturi apeqqutaatinnagu inuit pisinnaatitaaffiunerannik paasisimanninnermik annertusaanissaq kiisalu Issittumi arnanut atugassarititaasut piumasaqarfigineqarneratalu assigiinnginnerannik paasisimasaqarnerulernissamut ikorfartuinissaq siunertarineqarpoq.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 75:

Amerlasuunik soraarsitsinissamut ilimasaarisarnissamik piumasaqartarnissaq pillugu Inatsisartut inatsisissaannik Naalakkersuisut kingusinnerpaamik 2008-imi Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinnissaannut siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 72:

Nunatsinni namminerisatsinnik sillimmasiivittalimmik aningaaseriveqalernissap pilersinneqarsinnaaneranut Naalakkersuisut suliniuteqarlutik aallartitsinissaannut Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat

 

 

Imm. 99:

Inatsisartut aalajangiiffissaattut siunnersuut, Naalakkersuisut pisussaatinneqassasut nunalerinermut politikkilioqqullugit, qulakkeerutaasussamik kalaallit nunalerinermi inuussutissarsiutaata pisariaqartutigut periarfissaqaleqqullugit, ukiuni aggersuni pisariaqarumaartunik, Kalaallit Nunaat inuussutissatigut imminut pilersorsinnaajartortikumallugu nerisassanik pitsaanerpaanik, qulakkiissallugu allanik akoorinani imminut nammassinnaasumik Kalaallit Nunaata pinngortitartaa atorneqarsinnaaqqullugu, periarfissaqaqqullugulu inuussutissarsiutip pitsanngoriaataasumik ineriartortinnissaanut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen aamma Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Siullermeernera)

Partiit oqaaseqaataat:

Siumut

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Demokraatit

Kattusseqatigiit Partiiat