Samling

20120913 09:26:07
25. mødedag, onsdag den 15.november 2006, klokken 10.00

25. mødedag, onsdag den 15. november 2006, kl. 10:00

 

 

 

Fortryk (pdf-fil)

 

 

pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen

(Landstingets Formandskab)

 

 

pkt. 143:

Ændring af Landsstyrets sammensætning.

(Landsstyreformanden)

 

 

pkt. 8:

Beslutningsforslag om landskassens regnskab for 2005 m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(2. behandling)

 

 

pkt. 51:

Forslag til landstingsbeslutning om Landsstyrets videre arbejde med reformen af den offentlige sektor.

(Landsstyreformanden)

(2. behandling)

 ´

 

pkt. 111:

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

(Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg)

(2. og 3. behandling)

 

 

pkt. 42:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(3. behandling)

 

pkt. 28:

Forslag til landstingsfinanslov for 2007.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 4a:

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

 

 

(Lukket møde)

 

 

pkt. 4b:

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.

(Landstingets Formandskab)

Ullut ataatsimiiffiusut 25-at, pingasunngorneq 15. november 2006, nal. 10:00

Ullut ataatsimiiffiusut 25-at, pingasunngorneq 15. november 2006, nal. 10:00

 

 

Naqeqqaagaq (pdf-fil)

 

 

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

pkt. 143:

Naalakkersuisut katitigaanerisa allanngortinneqarnerat.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

 

 

Imm. 8:

Nunatta Karsiata 2005-imut naatsorsuutai il.il. pillugit aalajangiiffigisassatut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu allanut Naalakkersuisoq/)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 51:

Pisortat suliassaqarfiinik aaqqissuusseqqinnissamik Naalakkersuisut suliarinneqqinnissaat pillugu inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Naalakkersuisut Siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 111:

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaat )

Aappassaaneernera, pingajussaaneerneralu)

 

 

Imm. 42:

Ilisimatusarfik pillugu Inatsisartut inatsisaata allangortinneqarnissaanik Inatsisartut inatsisissaannut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 28:

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut siunnersuut.

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 4a:

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

 

 

(Matoqqasumik ataatsimiinneq)

 

 

Imm. 4b:

Siunnersuisoqatigiinnut nævninullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat