Samling

20120913 09:26:07
24. mødedag, tirsdag den 14. november 2006, klokken 13.00

24. mødedag, tirsdag den 14. november 2006, kl. 13:00

 

 

 

Fortryk (pdf-fil)

 

 

pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen

(Landstingets Formandskab)

 

 

pkt. 6:

Ombudsmandens beretning for 2005.

(Landstingets Formandskab)

 

 

pkt. 44: 

Forslag til landstingsforordning om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene.

(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

(3. behandling)

 

 

pkt. 111:

Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

(Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg)

(1. behandling)

 

 

pkt. 11:

Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges senest til EM 2006, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig pension, hvorefter alders- og førtidspension skal bestå af et fast grundbeløb, der ikke kan reguleres, og et pensionstillæg, der reguleres i forhold til den skattepligtige indkomst.

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

(2. behandling)

 

 

pkt. 16:

Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at lave et pensionsforlig med Landstingets partier før udarbejdelse af Forslag til Landstingsfinanslov for 2007.

(Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

(2. behandling)

 

 

pkt. 10:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Råstoffer)

(3. behandling)

 

 

pkt. 57:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at sikre at rådgivnings- og tilsynsføreropgaven i forbindelse med offentlige anlægsopgaver til over 1 million kroner udliciteres.

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

pkt. 82:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde regler for mindre både, der anvendes erhvervsmæssigt, og  fritidsfartøjer, således det bliver lovpligtigt at medbringe sikkerhedsudstyr under sejlads.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

pkt. 107:

Beslutningsforslag til landstinget om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at kontrol med lokale virksomheder, aktieselskaber m.v. hjemtages, frem for at kontrol af disse fortsat varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som har hjemsted i Danmark.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

(2. behandling)

 

 

pkt. 83:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland således, at overtrædelser kan medføre foranstaltning og konfiskation af det anvendte våben.

(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

pkt. 139:

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af landstingsloven om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, således at der indføres hjemmel til at pålægge erhvervsdrivende at afgive oplysninger til brug for pris- og avanceundersøgelser i medfør af landstingslovens § 24, og således at den, der undlader at afgive de ønskede oplysninger, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan idømmes bøde.

(Landstingsmedlem Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

(2. behandling)

 

 

pkt. 24:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at drøfte muligheden for at lave en aftale om, at udvide frihandelsaftalen som Færøerne og Island har lavet (Hoyvíksaftalen) til også at omfatte Grønland.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

pkt. 25:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at aftale, at landene opretter konsulater i hinandens lande. Landene opfordres til, at danne fælles kontorfaciliteter omkring oprettelsen af konsulaterne.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

pkt. 54: 

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 3/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring bekæmpelsen af rygning. Landene opfordres i den henseende til at afholde en workshop eller en konference om emnet for vestnordisk sundhedspersonale.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

pkt. 60:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 4/2006 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering, at udarbejde en fælles vestnordisk turismestrategi for Vestnorden som region. Rådet henstiller til, at denne strategi blandt andet indeholder tiltag som vil styrke den fælles markedsføring af Vestnorden som turistmål. Vestnordisk Råd opfordrer ligeledes landenes regeringer til at udarbejde en plan for et øget samarbejde omkring turistuddannelse i Vestnorden.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

pkt. 100:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 5/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indføre undervisning i de vestnordiske nabolandes historie, samfundsforhold, kultur og sprog som fast bestanddel af undervisnings-planerne i folkeskolerne på forskellige og passende klassetrin. Landene opfordres til at lave fælles undervisningsmateriale på alle tre sprog for at tjene formålet.

(Delegationsformanden)

(2. behandling)

 

 

pkt. 34: 

Forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(3. behandling)

 

 

pkt. 35:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(3. behandling)

 

 

pkt. 53:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

(3. behandling)

 

 

pkt. 45:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(3. behandling)

 

 

pkt. 22:

Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan vi minimere forældres misrøgt af deres børn; samt hvordan kan vi lette børns tilbagevenden til forældrene efter anbringelse udenfor hjemmene.

(Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut)

Ullut ataatsimiiffiusut 24-at, marlunngorneq 14. november 2006, nal. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 24-at, marlunngorneq 14. november 2006, nal. 13:00

 

 

Naqeqqaagaq (pdf-fil)

 

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 6:

Inatsisartut Ombudsmandiata ukiumoortumik 2005-imut nalunaarutaa.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 44:

Aalisarnermik piniarnermik nunalerinermillu inuussutissarsiutillit inuussutissarsiornerannik siuarsaaneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersusoq)

(Pingajussaaneernera )

 

 

Imm. 111:

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Inatsisartut Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Ataatsimiititaliaat )

(Siullermeernera)

 

 

Imm. 11:

Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut Peqqussutaata nr. 9, 15. april 2003-imeersup allanngortinneqarnissaa pillugu, utoqqalinermi aamma siusinaartumik pensionisiat imaalersillugit, ¿pensionisiaq tunngaviusoq¿ aalajangersimasoq nikerartinneqarsinnaanngitsoq, aammalu ¿pensionisianut tapeq¿ isertitat naapertorlugit nikerartinneqarsinnaasoq pillugit kingusinnerpaamik Inatsisartut ukiakkut 2006-mi ataatsimiinnissaannut Naalakkersuisut allannguutissamik siunnersuuteqarnissamik peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Siumup Inatsisartunut ilaasortai)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 16:

2007-imut Inatsisartut aningaasanut inatsisissaannut tunngatillugu pensionisiat pillugit Inatsisartuni partiit ilaasortaatitalinnut Naalakkersuisut isumaqatiginninniuteqarnissaannut Inatsisartut Naalakkersuisunut peqqusinissaannut Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortat: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Atassut)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 10:

Nalunaarasuartaatitigut attaveqarneq sullissinerilu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 57:

Pisortat sanaartugassaat 1 millioner kr.-it sinnerlugit naleqartut pillugit siunnersuisussanik aammalu nakkutilliisoqarnissap suliariumannittussarsiuussisoqarnerani qulakkeerinninnissaq pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 82:

Umiatsiat minnerit inuussutissarsiornermut atorneqartartut aammalu sunngiffimmi angallatigineqartartut pillugit malittarisassiuunneqarnissaanik suliaqarnissaq, tamatumani angalanerni sillimaniarnissamut atortunik nassataqarnissamik piumasaqaateqartoqarlernissaa anguniarlugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 107:

Kalaallit Nunatsinni suliffeqarfiit ingerlatseqatigiiffiit il.il. Inuussutissarsiutit piginneqatigiillunilu ingerlatsiviit aqutsisoqarfiani (Erhvervs- og Selskabsstyrelse) Danmark-imi angerlarsimaffeqartumit nakkutigineqarnerisa, Kalaallit Nunatsinniik nammineerluta nakkutiginnilernissarput pillugu Naalakkersuisut peqquneqarnissaannik inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 83:

Inunnik najugaqarfigineqartuni aallaasersornerit Kalaallit Nunaani pinerluttulerinermik inatsisip ataani inissisimalersinneqarnissaat, tamatumani inatsisit unioqqutinneqarnerini pineqaatissiisalernissat aammalu aallasersornermi aallaasit atorneqartut arsaarinnissutigineqartalernissaanik Naalakkersuisut Danmarkip Naalagaaffianik isumaqatiginninniarnissamik aallarniinissaat Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 139:

Siunnersuutigaara inatsisartut aalajangissagaat Naalakkersuisut peqquneqassasut, Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisooqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaanik, tassuunakkut inatsisartut inatsisaani § 24 malillugu niuertut nalunaaruteqartarnissaanik peqquneqartalernissaanik akit- iluanaaruteqartaernerlu pillugit misissuisarnissanut atugassanik nalunaaruteqartussaatitaanerannik, sumiginnaasullu imaluuniit eqqunngitsunik nalunaaruteqartut akiliisinneqartalernissaanik imaqartumik.

(Inatsisartunut ilaasortaq Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 24:

Nunat avannarliit killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni kiisalu Kalaallit Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput isumaqatigiissusiornissamik periarfissanik eqqartueqqulluugit, Savalimmiut Island-illu killeqanngitsumik niueqatigiinnissamik isumaqatigiissutigisimasaat (Hoyvík-imi isumaqatigiissut) annertusarneqaqqqullugu taamaalilluni aamma Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 25:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput nunani pineqartuni sinniisoqarfinnik pilersitseqqullugit. Sinniisoqarfiit pilersinneqarnerannut atatillugu nunat ataatsimoorussamik allaffeqarfimmik pilersitsinissamut kaammattuinissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 54:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, pujortartarnerup akiorniarneqarnerani suleqatigiinnertik paasissutissanillu ingerlatitseqqittarnertik annertusillugulu patajaallisassagaat. Tassunga tunngassuteqartumik nunani avannarlerni killerni peqqinnissaqarfinni sulisunut sammisaqartitsinermik isumasioqatigiinnermilluunniit ingerlatseqqullugit nunat kaammattorneqarnissaannik Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 3/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 60:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut innersuussuteqarput, sumiiffittut Nunanut avannarlernut killernut ataatsimoorussamik nunat avannarliit killiit takornariaqarnermut periusissamik suliaqaqqullugit. Siunnersuisoqatigiit innersuussutigaat periuseq taanna Nunat avannarliit killiit takornariartunut ornittagassatut ataatsimoorussamik nittarsaanneqarneranut patajaallisaasumik suliniutinik ilaatigut imaqartinneqassasoq. Taamatuttaaq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa nunani naalakkersuisunut kaammattuutigaat Nunani avannarlerni killerni takornariartitsisartutut ilinniartitaanerup iluani annertunerusumik suleqatigiinnissammut pilersaarut pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 4/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 100:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, nunat avannarliit killiit sanilerisat oqaluttuarisaanerat, inuiaqatigiittut atugarisaat, kultureqarnerat oqaasiilu ilinniartitsis-sutigineqarnerat, meeqqat atuarfeqarfiini ilinniartitsissutissat pilersaarutaannut atuaqatigiiaanut assigiinngitsunut naleqqussakkamik aalajangersimasumik eqquteqqullugit. Siunertaq iluaquserniarlugu oqaatsit pingasut ilinniartitsissutiginissaannut ataatsimoorussamik atortussanik nunat sanassasut kaammattuutaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 5/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Aallartitat siulittaasuat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 34:

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersusoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 35:

Inunnut annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinnissaanik siunnersuut pillugu.

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersusoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 53:

Peqqinnissaqarfiup sullissineri il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanut Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Peqqissutsimut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 45:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutissaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkerssoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 22:

Kalaallit nunatsinni angajoqqaarpassuit meeqqaminnik sumiginnaasartut qanoq iliuuseqarnikkut sumiginnaanerup minnerpaaffilernissaa aqqutissiuussinnaavarput, kiisalu angerlarsimaffiup avataanut meerarpassuit inissinneqarsimasut qanoq iliornitsigut ilaqutariittut inuuleqqinnissaat piaartumik isumannaatsumilli aqqutissiuussinnaavarput.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Tommy Marø, Siumut)