Samling

20120913 09:26:07
20. mødedag, torsdag den 26. oktober 2006, klokken 10.00

20. mødedag, torsdag den 26. oktober 2006, kl. 10:00

 

 

 

Fortryk (pdf-fil)

 

 

 

pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen

(Landstingets formandskab)

 

 

pkt. 113:  

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at arbejde for tilladelse til fuldstændig åbning af hellefiskefiskeriet på visse hellefiskeområder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 122:

Spørgsmål til Landsstyret: Påtænker Landsstyret at tage initiativ til beskyttelse af hellefiskeområder samt at tage initiativ til bæredygtighed i hellefiskebestande på bestemte hellefiskeområder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 150: 

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret tanker om at tildele bolig til unge forældre under 18 år?

(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

pkt. 73: 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. pensionisters mulighed for omlægning af lån i BSU-huse, således at forrentning og afdrag tilpasses pensionistens økonomiske situation?

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

pkt. 70:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvem driver landingsbanen i Miki Fjord i Østgrønland, og hvad er formålet med driften?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

pkt. 116:

Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret arbejde for, at der etableres vand- og kloakfaciliteter i første omgang i de største bygder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 135:

Spørgsmål til Landsstyret: Foregår der aktuelt uranefterforskning med henblik på egentlig udvinding? eller hvilke planer har Landsstyret med hensyn til uran?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 119: 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret til at løse den alvorlige boligsituation i Ilulissat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 120: 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til mulighederne for byggeri af ungdomsboliger. som de unge selv med årene kan overtage som ejerboliger?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 125: 

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for iværksættelse af retningslinier for at sikre, at uhæmmet udførsel af Grønlands ikke levende ressourcer ophører, og hvilke kontrolforanstaltninger for retningsliniernes overholdelse kan forudses, således at udførsel kommer landet til større gavn?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 112:

Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret overvejelser om at tidsangivelse for fuglejagt af visse fugle bliver ændret?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 124: 

Spørgsmål til Landsstyret: Påtænker Landsstyret at arbejde for, at der anlægges en sti fra Ilulissat by mod Ilulissat fjorden (mod Sermermiut)?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 93:

Spørgsmål til Landstyret : Om der er tiltag til tilpasning af den nugældende forbrugerlov, sådan så den gøres mere nutidig.

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer)

 

 

pkt. 106:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag påtænker Landsstyret med henblik på at optimere bestræbelser på oplysning og udvikling af turismen og turismeerhvervet i bygderne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 134:

Spørgsmål til Landsstyret: Er der i forbindelse med etablering af vandkraftværk på Qorlortorsuaq blevet indgået aftale med den tidligere ejer eller ejeren af ørreddambruget?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 127:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag er foretaget hidtil for at bedre forholdene for autistiske børn og unge? og hvilke planer har Landsstyret for at servicere autister i fremtiden?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 79:  

Spørgsmål til Landsstyret: om borgernes restancer til det offentlige?

(Landstingsmedlem Esmar Berg-strøm, Demokraterne)

 

 

pkt. 123:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder ser Landsstyret for at afhjælpe den betrængte økonomiske situation for borgere og kommunekassen i Qaanaap kommunia?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 96:

Spørgsmål til Landsstyret: Samtidig med, at der bliver færre og færre rejefabrikker i Grønland, stilles hermed et spørgsmål til Landsstyret om, hvorvidt der vil blive foretaget tiltag i kvotering af rejer.

(Atassut´s Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)

 

 

pkt. 98:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret i fremtiden at forhøje kvoten for moskusokser i Qasigiannguitområdet, Naternaq? Mener Landsstyret, at kun de tre bevilgende kommuner; Qasigiannguit Kommuneat, Aasiaat Kommuneat og Kangaatsiap Kommunea, får tildelt moskusoksekvoter? Endvidere forespørges Landsstyret om, hvorvidt der planlægges optælling af moskusoksebestanden?

(Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut)

 

 

pkt. 126:  

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret med hensyn til fiskernes, rejefiskernes og torskefiskernes indhandlingsmuligheder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 129:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået med informationskampagnen om fisker- og fangerhvervet i Grønland samt med informationskampagne om den grønlandske fangererhvervs betydning for den grønlandske kultur til omverdenen? og hvad er køreplanerne for kampagnerne?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 130:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke forestillinger har Landsstyret til at Grønland selv fører kontrol med besøg udefra samt at vi selv overtager fiskerikontrollen af vest- og østgrønland?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 133:  

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har man foretaget af tiltag vedrørende sælskind? hvad har man gjort for at give håndsrækning til de fyrede indhandlingsmedarbejdere? Hvad er det der foregår? Hvad har Landsstyret i sinde af gøre?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 115:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til at arbejde for, at der udover den almindelige kanal til distribution af udsendelser i radio- og tv bliver etableret en anden kanal?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 59:

Spørgsmål til Landsstyret vedr. bedre nyhedsformidling for døve?

(Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne)

 

 

pkt. 109:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag planlægger Landsstyret med henblik på bevarelse af grønlandsk kultur specielt hvad angår gamle fangstmetoder?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 128:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke planer har Landsstyret for at afværge, at unge uddannelsessøgende der rejser til en anden by oplever ikke at have et sted at bo og at uddannelses byen i nogle tilfælde endda ikke ved at den uddannelsessøgende er nået frem og lever nærmest som husvild eller er Landsstyret klar over, at sådanne forhold eksisterer ?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 142:

Spørgsmål til Landsstyret vedrørende, hvilke planer planer der er lagt for det internationale polarår 2007 - 2008?

(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

pkt. 144:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag påtænker Landsstyret at foretage for at undgå, at de uddannelsessøgendes deltagelse i Grønlandsmesterskaber påvirker bedømmelsen af studieaktiviten?

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

pkt. 145:

Spørgsmål til Landsstyret om mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen?

(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

pkt. 118:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes forholder Landsstyret sig til at tage initiativ til at undervisning af guider etableres i Ilulissat?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 71:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status vedrørende privatiseringen af Garveriet ¿Great Greenland¿?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

pkt. 132:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad har Landsstyret i sinde at gøre? for at udligne vilkårene for borgerne i Danmark og Grønland? For hvis du bor i Danmark som grønlænder eller dansker med har folkeregisteradresse i Grønland, så kan du ikke gøre dig nogen forhåbninger om at gøre brug af tilbud og muligheder som gælder for borgerne i Danmark, bare fordi du altså har folkeregisteradresse i Grønland. Kan dette ikke betegnes som diskrimination?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

pkt. 69:

Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at tage initiativ til at kommunerne kan overtage PAARISAs opgaver ?

(Siumuts Landstingsmedlemmer)

 

 

pkt. 75:

Spørgsmål til Landsstyret vedr. model til forbedring af mulighed for ledsagelse af nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

pkt. 76: 

Spørgsmål til Landsstyret vedr. bekæmpelsen af tuberkulose.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

pkt. 77:  

Spørgsmål til Landsstyret vedr. udbredelsen af tuberkulose.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

pkt. 78:

Spørgsmål til Landsstyret vedr. tuberkulose overvågningen.

(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

 

 

pkt. 90:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan vurderer man om læge- og sygeplejerskevikarer der ansættes i kysten lever op til de jobmæssige krav der stilles?

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

 

 

pkt. 91:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er baggrunden for at man aflønner medicinforvalterne i bygderne efter indbyggertallet?

(Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer, Siumut)

 

 

pkt. 131:

Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke forestillinger har Landsstyret til at holde bestandene nede på måger, ravne og ræve som bare er vokset i antal? eller hvilke planer har Landsstyret for at holde bestandene nede på nævnte dyr og fugle?

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

Ullut ataatsimiiffiusut 20-at, sisamanngorneq 26. oktober 2006, nal. 10:00

Ullut ataatsimiiffiusut 20-at, sisamanngorneq 26. oktober 2006, nal. 10:00

 

 

 

Naqeqqaagaq (pdf-fil)

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 113:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaleraleqarfiit ilaanni qalerallerinerup tamakkiisumik ingerlanneqarnissaata akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut sulissutiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

 

 

Imm. 122:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaleraleqarfiit illersorneqarnissaat aamma qalerallit sumiiffinni aalajangersimasuni piujuaannartinneqarnissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?  

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 150:

Naalakkersuisunut apeqqut: Angajoqqaat suli 18-nik ukioqaleratik meerartaarnikut initaarsinnaanissaannut periarfissanik Naalakkersuisut isumaliuuteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 73:

Ernialersuineq akilersuinerlu utoqqalinersiaqartup aningaasaqarnikkut atugaanut naapertuuttunngoqqullugu utoqqalinersiallit BSU aqqutigalugu illuliornermi attartugaasa allanngortinneqarsinnaanerannut periarfissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 70:

Naalakkersuisunut apeqqut: Tunumi Miki Fjord-ip nunataani timmisartunut mittarfimmik kikkut ingerlatsissuuppat, qanorlu siunertaqartumik ingertasisoqarpa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 116:

Naalakkersuisunut apeqqut: Aallaqqaammut nunaqarfinni anginerusuni imermut eqqakkanullu kuuffeqalernissaa Naalakkersuisut sulissutiginiarpaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 135:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatsinni Uran-isiorsinnaaneq pillugu misissuisoqarpaa? imaluunniit uran pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 119:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat, Nuup, Sisimiut Qaqortullu  kommuniini inissaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 120:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttunut inissianik, inuusuttut namminneq ukiut ingerlaneranni pigilersinnaasaannik sanaartorsinnaanermut periarfissat Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 125:

Naalakkersuisunut apeqqut: Pisuussutit uumaatsut nunatsinniit killeqanngitsumik annissuunneqarnerat unitsinneqarsinnaaqqullugu maleruagassanik pilersitsinissamut Naalakkersut qanoq pilersaaruteqarpat aammalu annissuineq nunatsinnut iluaqutaanerusinnaaqqullugu maleruagassat eqquutsinneqarnissaannut nakkutilliinerit qanoq ittut takorloorneqarsinnaappat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 112:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit nunatsinni timmissat ilaasa piniagaasarnerisa allanngortinneqarnissaa Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 124:

Naalakkersuisunut apeqqut: Ilulissat illoqarfianiit Ilulissat Kangerluata tungaanut, (Sermermiut tungaannut) pisuinnaat aqqussiornissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm 93:

Naalakkersuisunut apeqqut: Pisisartut inatsisitigut illersugaanerat pitsanngorsarniarlugu, inatsisit ullutsinni atorneqartut Naalakkersuisut naleqqussarneqarnissaannik suliniuteqalersaarnersut pillugu apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

 

 

Imm.106:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni takornariartitsineq takornariartitsinermillu inuussutissarsiuteqarneq pillugit qaammarsaaneq siuarsaanerlu annertunerulersinnaaqqullugit iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

 

 

Imm. 134:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qorlortorsuarmi erngup nukinganik nukissiuuteqalernissamut atatillugu, qorlortorsuarmi eqalunnut tukertitsiviuteqarsimasoq, imaluunniit tukertitsiviutilik arlaatigut Naalakkersuisunit isumaqatigiissuteqarfigineqarsimavaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm.127:

Naalakkersuisunut apeqqut: Meeqqat inuusuttullu autist-imi nappaatillit maannamut qanoq sullinneqarpat? aamma siunissami autist-mimik nappaatilinnut sullissineq qanoq ittoq Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 79:

Naalakkersuisunut apeqqut: innuttaasut pisortanut akiligassaat pillugit?

(Inatsisartunut ilaasortaq Esmar Bergstrøm, Demokratiit)

 

 

Imm. 123:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaanaap kommuniani innuttaasut kommunillu karsiata aningaasakilliornerat qanoq ikiorsiivigineqarsinnaasutut Naalakkersuisunit isigineqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 96:

Naalakkersuisunut apeqqut: Siunissami nunatsinni raajanut suliffissuit ikiliartuinnartillugit raajartassanut pisassiisarnermut tunngatillugu Naalakkersuisut qanoq isiuuseqassamaarnersut matumuuna apeqquteqaatigaarput.

(Atassut-ip Inatsisartunut ilaasortaatitai: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen) 

 

 

Imm. 98:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qasigiannguit eqqaani naternami umimmaat pisarineqartartussat amerlineqarnissaat siunissami Naalakkersuisut eqqarsaatigivaat? Naalakkersuisullu isumaqarpat Kommunet pingasut umimmaliinermi aningaasaliisut Qasigian-nguit, Aasiaat, Kangaatsiarlu kisimik umimmannik pisassinneqartassasut? Aammalu umimmaat qanoq amerlatigineri paasiniarlugit kisitsisoqarnissaa siunissami pilersaaruteqarfigineqarpaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kristian Jeremiassen, Atassut)

 

 

Imm. 126:

Naalakkersuisunut apeqqut: Aalisartut, rejer-niat aammalu saarullinniat tunitsiveqartinneqarnerannut tunngatillugu Naalakkersuisuit qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 129:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit Nunatsinni aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup, minnerunngitsumillu kalaallit kultur-itsinni, piniarnermik inuussutissaarsiuteqarnerup kalaallinut pingaaruteqassusianik nunarsuarmioqatitsinnut paasisitsiniaaneq sumut killippa? aamma qanoq ingerlanneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 130:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunatta avataaniit orningarneqarnerata aammalu aalisarnikkut kitaani tunumilu nakkutigineqarnerata kalaallinik nammineq nakkutigineqalersinnaanera Naalakkersuisunit qanoq takorloorneqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 133:

Naalakkersuisunut apeqqut: Puisit amii pillugit qanoq iliortoqarpa? qanoq pilersaaruteqartoqarpa? amernik tigooraasut ilaat soraarsinneqartut qanoq iliuuseqarfigineqarpat? susoqartoq-una? Naalakkersuisut suniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 115:

Naalakkersuisunut apeqqut: Radio-kut tv-kulluunniit aallakaatitsissummik nalinginnaasumik aallakaatitsissutip saniatigut pilersitsisoqarnissaa sulissutigissallugu Naalakkersuisut qanoq isummerniarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm.59:

Tusilartunut nutaarsiassalerinerup pitsaanersumik ingerlanneqarlernissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqqut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Palle Christiansen, Demokraatit)

 

 

Imm. 109:

Naalakkersuisunut apeqqut: Kalaallit kultur-itta, pingaartumik piniariaasitoqqat allanngutsaalineqarnissaasa illersorneqarnissaat siunertaralugu iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 128:

Naalakkersuisunut apeqqut: Inuusuttut ilinniariarlutik illoqarfinnut allanut angalatinneqartartut ilaasa inissaqartinneqaratik, allaallu ilaatigut illoqarfimmut najungarilingassaminnut tikinnerminniluunniit ilisimaneqaratik sumi tamaani utaqqisariaqartarnerat naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarniarpa, imaluunniit taamaattoqartarnera Naalakkersuisunit ilisimaneqarpaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 142:

Issittoq pillugu ukiut immikkut ilisimatusarfiusussat 2007 ¿ 2008-lu pillugit Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarnerannik apeqquteqaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 144:

Naalakkersuisunut apeqqut : Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat ilinniartut Kalaallit Nunaanni unammersuarnerni peqataasarnermikkut ilinniarnerannut akornutaanngitsumik?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Heeningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 145:

Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliineq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut?

(Inatsisartunut ilaasortaq Juliane Heeningsen, Inuit Ataqatigiit)

 

 

Imm. 118:

Naalakkersuisunut apeqqut: Takornarianut angallassisartussanik ilinniartitsinermik Ilulissani pilersitsinissap suliniutigineqarnissaa Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 71:

Naalakkersuisunut apeqqut: Qaqortumi ammeriviup ¿Great Greenland¿-ip namminersortunngortinnissaa pillugu suliaq sumut killippa?

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 132:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naalakkersuisut qanoq iliuuseqarsinnaappat? Danmark-imi Kalaallillu Nunatsinni innuttaasunut periarfissarititaasut assigiinnerulersinniarlugit? Tassami Danmark-imiikkuit, kalaaliunguit imaluunniit dansk-iunguit Kalaallit Nunaanili inuit allattorsimaffiani nalunaarsungaallutit, taava neqeroorutit periarfissarpassuillu assigiinngitsut innuttaasunut dansk-inut atortinneqartut, Kalaallit Nunaanni adresseqarneq pissutigalugu Danmark-imi atortinneqarsinnaanngillat. Tamanna inunnik assigiinngisitsinerunngilaa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 69:

Naalakkersuisunut apeqqut: PAARISA-p suliassaqarfiisa kommuninut isumagisassan-ngortinneqarsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?  

(Siumup Inatsisartunut ilaasortaatitai)

 

 

Imm. 75:

Ilaquttap qanigisap sivisuumik napparsimanerani katsorsarneqarneranut atatillugu kommuunerisap avataani napparsimasup katsorsarneqarnerani angalaqataanissaata periarfissaasa pitsanngorsaavigineqarnissaanik ilusilersuinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 76:

Tuberkulosep akiorniarneqarnissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 77:

Tuberkulosep tunillaassuunnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 78:

Tuberkulosep misissuiffigineqarnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

(Inatsisartunut ilaasortaq Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

 

 

Imm. 90:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nakorsat niviarsiallu sinerissamut paarlattaajartortartut sulinermut naleqquttuunersut qanoq nalilliiffigineqartarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

 

 

Imm. 91:

Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni nakorsaatinik nakkutilliisut akissaasersornerini nunaqarfiup inuttussusianik aallaaveqartarneq sumik tunngaveqarpa?

(Inatsisartunut ilaasortaq Jens Lars Fleischer, Siumut)

 

 

Imm. 131:

Naalakkersuisunut apeqqut: Naajat tulukkat, teriannissallu amerlingaluttuinnartut qanoq ilillugit amerlassutsimikku killilersimaarneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit takorloorneqarpa? imaluunniit Naalakkersuisut uumasut taakku pillugit qanoq pilersaaruteqarpat?

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

 

 

Imm. 48:

Naalakkersuisunut apeqqut Naalakkersuisooqatigiinneq nalorninartoq pillugu.

(Demokraatit Inatsisartuni gruppeat)