Samling

20120913 09:26:07
18. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2006, klokken 13.00

18. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2006, kl. 13:00

 

 

Fortryk (pdf-fil)

 

 

 

pkt. 2:

Redegørelse for dagsordenen

(Landstingets formandskab)

 

 

pkt. 87:

Beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges at ændre lovgivningen således, at værdiansættelsen af Hjemmestyrets ejendomme, hvor der i dag ved frasalg tages udgangspunkt i en teknisk¿ økonomisk vurdering ændres således, at salgsprisen fastsættes med udgangspunkt i boligens markedsværdi. Markedsprisen kan findes ved at anmode to af hinanden uafhængige ejendomsmæglere om en markedsvurdering. Gennemsnittet af disse to vurderinger antages som markedsprisen.

(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne)

(2. behandling)

 

 

pkt. 41:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

(2. behandling)

 

 

pkt. 7:

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og hjemmeundervisning m.v.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demokraterne)

(3. behandling)

 

 

pkt. 36:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

(Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen)

(2. behandling)

 

 

pkt. 46:

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

(Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer)

(2. behandling)

 

 

pkt. 29:

Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 30:

Forslag til landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 32:  

Forslag til landstingslov om ændring af visse landstingslove om afgifter m.v.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 31:

Forslag til landstingslov om børneopsparing.

(Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 9:

Forslag til landstingslov om arbejdsmarkedsafgift.

(Landsstyrmedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender)

(3. behandling)

 

 

pkt. 117:

Beslutningsforslag til landstinget om, at Landsstyret pålægges tage initiativ til, at ældre mennesker og unge sportsfolk samt andre mindrebemidlede sikres mulighed for transport ad søvejen. Særlig med hensyn til vore sportsfolk pålægges Landsstyret at afsætte yderligere midler til sporten på Finansloven for 2007.

(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat)

(2. behandling)

 

 

pkt. 65:

Forslag til Landstingsbeslutning om at man hvert år i Finansloven afsætter 2 mio. kr. til folkoplysningsarbejde startende fra og med 2007.

(Siumuts, Inuit Ataqatigiits og Kattusseqatigiit Partiiats Landstingsgrupper)

(2. behandling)

 

 

pkt. 24:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at drøfte muligheden for at lave en aftale om, at udvide frihandelsaftalen som Færøerne og Island har lavet (Hoyvíksaftalen) til også at omfatte Grønland.

(Delegationsformanden)

(1. og 2. behandling)

 

 

pkt. 25:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 2/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at aftale, at landene opretter konsulater i hinandens lande. Landene opfordres til, at danne fælles kontorfaciliteter omkring oprettelsen af konsulaterne.

(Delegationsformanden)

(1. og 2. behandling)

 

 

pkt. 60:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 4/2006 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering, at udarbejde en fælles vestnordisk turismestrategi for Vestnorden som region. Rådet henstiller til, at denne strategi blandt andet indeholder tiltag som vil styrke den fælles markedsføring af Vestnorden som turistmål. Vestnordisk Råd opfordrer ligeledes landenes regeringer til at udarbejde en plan for et øget samarbejde omkring turistuddannelse i Vestnorden.

(Delegationsformanden)

(1. og 2. behandling)

 

 

pkt. 100:

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 5/2006 om at opfordre regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indføre undervisning i de vestnordiske nabolandes historie, samfundsforhold, kultur og sprog som fast bestanddel af undervisnings-planerne i folkeskolerne på forskellige og passende klassetrin. Landene opfordres til at lave fælles undervisningsmateriale på alle tre sprog for at tjene formålet.

(Delegationsformanden)

(1. og 2. behandling)

 

 

pkt. 102:

Forslag til forespørgselsdebat om problemer omkring arbejdsløsheden og manglen på lærepladser i Grønland med ønske om at Landsstyret giver en forklaring om hvilke tiltag de har igangsat, inden for disse områder.

(Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut)

 

 

pkt. 4a:

Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets stående udvalg og repræsentationer.

(Landstingets Formandskab)

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq pingajuat, marlunngorneq 24. oktober 2006, nal. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut arfersaneq pingajuat, marlunngorneq 24. oktober 2006, nal. 13:00

 

 

Naqeqqaagaq (pdf-fil)

 

 

Imm. 2:

Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)

 

 

Imm. 87:

Namminersornerullutik Oqartussat illuutaanik illuutit nalilersorneqartarneri pillugit inatsisit atorneqartut allannguivigineqarnissaat, ullumikkut illut tunineqarnerani teknikkikkut aningaasaqarnikkullu naliliinerit tunngavigalugit nalilersuisarnerit illuutit tunineqarnerini naleqarnissaanik missingersuutigineqartut aallaavigalugit allannguutissat allaaveqarnissaat, illu tunineqarnissaani illunik tuniniaasartut arlaannaanulluunnit attuumassuteqanngitsut marluk illu tunineqarnerani nalinganik missingersuusiornerisa agguaqatigiisinneqarnerinik illu tunineqarnissaani naliliisanernissamik Naalakkersuisut peqquneqarnissaat pillugu Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Lene Knüppel, Demokraatit)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 41:

Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaanik inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 7:

Tunngaviusumik atuarfiit namminersortitat angerlarsimaffimmilu atuartitaaneq il.il. pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinnissaanut Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortaq Per Berthelsen, Demokraatit)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 36:

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanut allannguutissatut siunnersuut pillugu.

(Ilaqutariinnermut, Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersusoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 46:

Ikuallannaveersaartitsineq qatserinerlu pillugit Inatsisartut peqqussutissaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutissaattut siunnersuut.

(Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermut Aatsitassanullu Naalakkerssoq)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 29:

Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 30:

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 32:

Inatsisartut akitsuutit il.il. pillugit inatsisaasa ilaasa allanngortinnissaat pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut, nunanullu allanut naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 31:

Meeqqanut ileqqaarutit pillugit Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut, nunanullu allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm. 9:

Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut.

(Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq)

(Pingajussaaneernera)

 

 

Imm.117:

Utoqqaat, inuusuttullu timersortartut allallu inuiaqatigiinni pissakinnerusut imaatigut angallannikkut qulakkeerunneqarnissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqaqqullugit peqquneqarnissaannik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut. Minnerunngitsumik timersortartut eqqarsaatigalugit 2007-imi aningaasanut inatsimmi aningaasanik amerlanerusunik timersornermut immikkoortitsinissamik Naalakkersuisut peqquneqarneqarput.

(Inatsisartunut ilaasortaq Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Patiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 65:

Innuttaasunik paasisitsiniaasarnermut atorneqartussanik 2007-imit aallartittumik Aningaasanut Inatsimmi ukiumut 2 mio. kr.-nik aningaasaliissuteqartalernissamik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Inatsisartunut ilaasortat, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Kattusseqatigiit partiiat)

(Aappassaaneernera)

 

 

Imm. 24:

Nunat avannarliit killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni kiisalu Kalaallit Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput isumaqatigiissusiornissamik periarfissanik eqqartueqqulluugit, Savalimmiut Island-illu killeqanngitsumik niueqatigiinnissamik isumaqatigiissutigisimasaat (Hoyvík-imi isumaqatigiissut) annertusarneqaqqqullugu taamaalilluni aamma Kalaallit Nunaannut atuutilersinneqarnissaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 1/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Siulleremeernera aappassaaneerneralu)

 

 

Imm. 25:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput nunani pineqartuni sinniisoqarfinnik pilersitseqqullugit. Sinniisoqarfiit pilersinneqarnerannut atatillugu nunat ataatsimoorussamik allaffeqarfimmik pilersitsinissamut kaammattuinissaq pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 2/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Siulleremeernera aappassaaneerneralu)

 

 

Imm. 60:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut innersuussuteqarput, sumiiffittut Nunanut avannarlernut killernut ataatsimoorussamik nunat avannarliit killiit takornariaqarnermut periusissamik suliaqaqqullugit. Siunnersuisoqatigiit innersuussutigaat periuseq taanna Nunat avannarliit killiit takornariartunut ornittagassatut ataatsimoorussamik nittarsaanneqarneranut patajaallisaasumik suliniutinik ilaatigut imaqartinneqassasoq. Taamatuttaaq Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa nunani naalakkersuisunut kaammattuutigaat Nunani avannarlerni killerni takornariartitsisartutut ilinniartitaanerup iluani annertunerusumik suleqatigiinnissammut pilersaarut pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 4/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.

(Aallartitat siulittaasuat)

(Siulleremeernera aappassaaneerneralu)

 

 

Imm. 100:

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi Island-imi, Savalimmiuni Kalaallillu Nunaanni naalakkersuisunut kaammattuipput, nunat avannarliit killiit sanilerisat oqaluttuarisaanerat, inuiaqatigiittut atugarisaat, kultureqarnerat oqaasiilu ilinniartitsis-sutigineqarnerat, meeqqat atuarfeqarfiini ilinniartitsissutissat pilersaarutaannut atuaqatigiiaanut assigiinngitsunut naleqqussakkamik aalajangersimasumik eqquteqqullugit. Siunertaq iluaquserniarlugu oqaatsit pingasut ilinniartitsissutiginissaannut ataatsimoorussamik atortussanik nunat sanassasut kaammattuutaa pillugu Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata aalajangersagaata nr. 5/2006-p Inatsisartunit taperserneqarnissaanik Inatsisartut aalajangiiffigisassaattut siunnersuut.  

(Aallartitat siulittaasuat)

(Siulleremeernera aappassaaneerneralu)

 

 

Imm. 102:

Kalaallit Nunatsinni suliffissaaleqinerup, ilinniarfissaaleqinerullu ajornartorsiutaanera aaqqiiviginiarlugu Naalakkersuisut tassunga tunngasumik qanoq iliuuseqarniarnerlutik nassuiaateqarnissaat pillugu apeqquteqaat aallaavigalugu oqaluuseritikkumasaq.

(Inatsisartunut ilaasortaq, Ruth Heilmann)

 

 

Imm. 4a:

Inatsisartut ataatsimiititaliaannut ataavartunut sinniisoqarfinnullu ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.

(Inatsisartut Siulittaasoqarfiat)