Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 95-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

13. mødedag, mandag den 21. maj, 2001

 

Punkt 95.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at der udarbejdes et ændringsforslag til Landstings forordningen nr. 9. af 30. oktober 1992 vedrørende hjælp til børn og unge, således at al hjælp der kan ydes med hjemmel i forordningen hviler på et behovsprincip i stedet for det nuværende såkaldte "mindsteindgrebsprincip".

(Asii Chemnitz Narup)

(2. behandling)

 

Under 1.behandlingen blev sagen henvist til behandling i Landstingets Socialudvalg, som har afgivet en betænkning her til 2.behandlingen, hvorfor der har været et flertal for forslaget under 1.behandlingen.

Jeg vil anmode de, der går ind for forslaget i dets nuværende form om at rejse sig.

"27"

Jeg skal spørge om der er nogen, der har noget i mod forslagets vedtagelse. Det er der ikke. Således har alle tilstedeværende gået ind for forslaget til Landstingsbeslutning her under 2.behandlingen, således er vi også færdige med punktet.