Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 53-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, torsdag den 26. april 2001

 

Punkt 53

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 3/1999 om forbedring af vilkårene for kvinde- og kønsrelateret forskning.

(1. behandling).

 

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller med baggrund af redegørelsen til Landstinget at tilslutte sig rekommendationen.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Landsstyret kan fuldt ud tilslutte sig Vestnordisk Råds rekommendation om forbedring af vilkårene for kvinde- og kønsrelateret forskning.

Lidt over halvdelen af dimittenderne fra vore gymnasiale og videregående uddannelser har i mange år været kvinder.

Men dette har imidlertid ikke medført en tilsvarende udvikling i retning af, at samfundets ledende poster i samme omfang besættes med kvalificerede kvinder.

Som i mange andre lande, så gælder det også i Grønland, at kvinder med den fornødne uddannelsesbaggrund er meget underrepræsenteret mht. ledende stillinger i de private og offentlige erhvervsliv, som oppositionsdannere i medierne og ved besættelse af poster i diverse udvalg og nævn m.m.

Det er derfor meget væsentligt, at der etableres et Vestnordisk dokumentation- og forskningsforum, som bl.a. kan anvendes som et redskab til at rette op på kvindernes skæve repræsentation i samfundets ledelse.

Landsstyret skal derfor foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe med de opdrag, at udarbejde forslag til projekter vedrørende rekommendationens realisering. Det må imidlertid anføres, at en implementering af rekommendationen vil have økonomiske konsekvenser, som vil skulle indarbejdes i finansloven og ansøgning af eksterne midler fra eksempelvis fonde.

Med dissse bemærkninger skal Landsstyret indstille, at Landstinget godkender rekommendationen.Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Vedrørende delegationsformanden i vores repræsentation i Vestnordisk Råd har fremlagt et forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation om forbedring af vilkårene for kvinde- og kønsrelateret forskning.

Dette er vi fuldt ud enig fra Siumuts side. Siumut mener, at der er behov for øget kvinde- og kønsrelateret forskning og hvorfor vi går ind for, at man gør mulighederne lettere for en sådan forskning og vil fuldt ud støtte enhver initiativ, der kan relatere dette, hvorfor vi overfor Landsstyret vil henstille, at det finder det nødvendige midler hertil.

Vi har et fælles ansvar, uanset om vi er mand eller kvinde. Vi har et fælles ansvar i lighed, hvor der ikke er nogen, der skal være over eller under hinanden. Vi er ens, uanset om vi er kvinde eller mand.

Det fremgår af undersøgelser, at f.eks. i medierne, at man primært næsten kun interviewer mandlige, fordi man på den anden side - for så vidt angår kvinder, at det kun er kvinder, der spørges i forbindelse med kvinder og kvinderelaterede spørgsmål i medierne.

Der er således også et behov for ligestilling på medieområdet. Fra Siumut vi ligesom Landsstyret af den opfattelse, at der skal rettes op på kvindernes skæve repræsentation i samfundets ledelse, og at den nye informationsteknologi og nye muligheder, at man er åben overfor den mulighed overfor den mulighed, der lægger heri i forbindelse med f.eks. oprettelse af en database.

Med disse bemærkninger tager Siumut rekommendationen til efterretning og går ind for, at Landsstyret arbejder videre med sagen, og at forslaget overgår til 2.behandling i den foreliggende form.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

For så vidt angår delegationens indstilling til Landsstyret om, at man forbedrer vilkårene for kvinder og kønsrelateret forskning, så er det også sådan, at det f.eks. på museer og biblioteker er sådan, at man ikke kan søge for så vidt angår ud fra kriterier, der er kvinder og kønsrelaterede og der er behov for, at man har sådanne forhold.

Atassut er vidende om og har bemærket sig, at der i de sidste par år har været store fokus og øgning af forskningsaktiviteten i samfundet og det er vi glade for, men vi mener, at der er stadigvæk andre områder, hvor der er behov for øget forskning, hvorfor Atassut går ind for Landsstyrets forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe og glæder sig til at arbejde videre.

Ganske kort, så er vi således enige i, at vi går videre med rekommendationen.

Paninnguaq Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vestnordisk Råds rekommendation til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre samt Islands regering om, at forbedre vilkårene for kvinder og kønsrelateret forskning samt at man søger belyst hvilken adgang kvinder har til medierne og om hvordan medierne påvirker opfattelsen af kønsrollerne, så tager vi fra IA rekommendation til efterretning.

Det fremgår af forslaget, at Vestnordisk Råd ønsker oprettelse af en database, hvilket vil have økonomiske konsekvenser. IA har ikke noget imod rekommendationens principielle indhold, dog tilslutter vi os fra Inuit Ataqatigiits side, at der udarbejdes et forslag inden der tages beslutning om at tilslutte sig Landsstyrets forslag om, at IT-rådet samt Ilisimatusarfik får til opgave, at udarbejde forslag til projekter vedrørende rekommendationen.Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet finder vi også rekommendationen nødvendig, da vi mener, at f.eks. ligestillingsrådet m.m. mangler en database, hvor de kan hente de nødvendige oplysning og vi går således ind for nærende forslag, således at man forbedrer vilkårene for kvinder og kønsrelateret forskning.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Nærværende redegørelse kan siges at være lidt uklar, selvom man har prøvet at præcisere, at bl.a. via databaser f.eks. i offentlige biblioteker m.m. kan kunne indhente oplysninger vedrørende kvinder og kønsrelaterede emner.

Det primære baggrund for forslaget, har været, at man på en database registrerede Vestnordiske kvinder med de nødvendige emner, således at man f.eks. i forbindelse med nedsættelse af nævn, råd m.m. kunne hente oplysninger om egnede kvinder i disse databaser.

I redegørelsen til rekommendationen nævnes det, at der i de sidste par år i forbindelse med, at der er sket en stor øgning i den kvinde- og kønsrelaterede forskning. Og med forståelse for forslaget, så må vi støtte nærværende forslag om, at der oprettes en Vestnordisk Råd database for så vidt angår kvinde- og kønsrelateret forskning.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Til partiers, Kandidatforbunds og løsgængers støtte, så siger jeg tak for de faldne bemærkninger, ligesom man er glad for, at flertallet går ind for, at der nedsættes en arbejdsgruppe med de opdrag, at der udarbejdes forslag til projekter vedrørende kvinde- og kønsrelateret forskning.

Tak til de faldne bemærkninger.

Anders Andreassen, Siumut.

Tak. Jeg er glad for, at de fem første forslag, der vedrører kvinders forhold har fået deres fulde principielle tilslutning fra Landstingets side. De fem første forslag vedrører kvinders forhold i dag og baggrunden for forslagene har deres udgangspunkt i den Vestnordiske Kvindekonference, som blev afholdt i 1999, som Vestnordisk Råds delegation nu bringer videre over for de pågældende parlamenter.

Man har indgået rekommendationerne i Vestnordisk Råd og jeg skal udtale, at vores, det Færøske og Islandske regeringer, alle har tilsluttet sig nærværende rekommendationer, og jeg håber også, at det samme vil være tilfældet her i Landstinget, således at vi også ved 2.behandlingen går ind for nærværende rekommendation.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet i forbindelse med punkt 53, således er behandlingen af punkt 53 færdig. Forslaget overgår så til 2.behandling i den foreliggende form.