Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag tirsdag den 8. maj 2001

 

Punkt 10.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

1. behandling.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Forslaget er tredje og sidste del af Landsstyrets lovpakke om privatisering af KNI Pisiffik A/S.

Forslaget gør det muligt for detailhandelskæder og grossister at købe ejerandele i Pisiffik. Den nuværende lovgivning kræver en dispensation hvis en virksomhed som selv forhandler alkohol samtidig skal være medejer af et andet selskab, som også sælger alkoholholdige drikke. Ændringsforslaget fremsættes således for at sikre, at reglerne om salg af alkohol ikke hindrer mulighederne for en hel eller delvist privatisering af offentlig virksomhed.

Desuden indeholder forslaget på foranledning af Landstingets Ombudsmand visse tekniske rettelser af formuleringer i den nugældende lov.

Jeg skal i øvrigt henvise til Landsstyrets forelæggelse af Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om KNI A/S.

Så går vi over til partiernes ordførere. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

På Siumuts vegne har vi følgende bemærkninger til Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Forslaget gør det muligt for private detailhandelskæder og grossister ud over deres egen butik, at købe ejerandele i Pisiffik A/S uden først skulle indhente en dispensation ikke hindres i salg af alkohol eller behøver at indhente denne dispensation.

Vi skal fra Siumut meddele, at vi er enige i forslaget, og indstiller, at den sendes videre til behandling i Markedsudvalget inden Tingets 2. behandling.

Så er det Jakob Sivertsen, Atassut.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Atassut er indforstået med ovennævnte forslag, og tilslutter os derfor Landsstyret her fremsatte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Ændringen af Landstingsforordningen vedrørende KNI A/S kan bl.a. også medføre, at udstedelse af bevillinger vedrørende salg og udskænkning af alkoholholdige drikke også skal blive ændret.

Da forslagets formål er, at man vil ændre loven omkring fri konkurrence indenfor detailhandelskæder og grossister samt kommende ejere af KNI Pisiffik A/S, så der skal ikke komme skævheder i disse virksomheder vil Atassut støtte forslaget fuldt ud. Med disse korte bemærkninger tilslutter vi os fra Atassut derfor fuldt ud ændringsforslaget til landstingsloven om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Så er det Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Fra Inuit vil vi m.h.t. til vores bemærkninger vedrørende Landstingsforordningen omkring KNI A/S i forbindelse med nærværende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke meddele, at 2. behandlingen sker under Landstingets efterårssamling.

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Som forrige dagsordenspunkt har vi ingen yderligere bemærkninger, men henviser blot til vores tidligere bemærkninger i forbindelse med KNI, hvorfor vi går ind for nærværende lovforslag, således at man sikre, at reglerne omkring salg af alkohol ikke hindre mulighederne for hel eller delvist privatisering af offentlig virksomhed, hvorfor vi går ind for nærværende lovforslag.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Under forangående punkter har jeg allerede præciseret, at jeg har betænkeligheder overfor, hvem der eventuelt vil investere i Pisiffik, hvor jeg er bange for, at hvis man sælger ud til primært udenlandske investorer, som blot vil tjene penge, og som bekendt er alkohol- og tobaksområdet en del, hvor der er store penge at hente, og jeg har derfor betænkeligheder her.

Jeg mener, at KNI faktisk burde have styrket deres monopol på området, hvor KNI fortsat alene driver .. området. Privatisering kan også ske her, hvis udhandlingen af alkohol uden at ændre kravene i dag, en sådan lempelse af kravene vil .., så kan jeg ikke gå ind for nærværende forslag.

Så er det Landsstyreformanden med et svar til ordfører indlæggene.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg er også glad for, at et flertal støtter nærværende forslag, og skal blot henvise, at forslaget bliver givet videre til udvalgsbehandling.