Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 65-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 14. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 65

Landstingsmedlem Hans Enoksen forespørger, hvor langt man er nået med arbejdet i Oplysningsfonden?

 

Hans Enoksen, Siumut

 

Jeg vil gerne have oplyst, hvor langt man er nået i dette arbejde, og landsstyremedlemmet for Fangst, Fiskeri, Erhverv og Landbrug.

 

Landstinget har under denne efterårssamling drøftet forslag til landbaserede erhverv. Man har været inde på Oplysningsfonden, at Landsstyret ville være behjælpelige. Samfundet har givet dette tilbud til hjælp til erhvervene. Disse skal indgå i prioriteringen. Der bør i den forbindelse naturligt ske en løbende koordinering af de forskellige uddannelsesaktiviter som finansieres af offentlige midler. Det er derfor Landsstyrets holdning, at etablering af en oplysning- og Uddannelsesfond , som ønsket af KNAPK, i givet fald må etableres gennem frivillige aftale med fiskerierhvervets parter og igennem særskilte lovgivningsinitiativer, Landsstyret agter derfor ikke at fremsætte forslag om lovgivning til etablering af en Oplysnings- og Uddannelsesfond. Derimod vil Landsstyret gerne bistå KNAPK med råd og vejledning i forbindelse med organisationens videre arbejde med sagen.

 

Anders Andreassen, Landstingets formand:

 

Og det er Anthon Frederiksen, der fremkommer med sin forespørgsel.