Råstofudvalg


Udvalgssekretær

Kasper Juul-Nielsen
+299 34 61 21
juul@inatsisartut.gl

Tolk

Gerda Kreutzmann
+299 34 53 51
gerda@inatsisartut.gl

Råstofudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Råstofudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.