Erhvervsudvalg


Udvalgssekretær

David Jensen
+299 34 61 27
dje@inatsisartut.gl

Tolk

Gerda Kreutzmann
+299 34 53 51
gerda@inatsisartut.gl

Erhvervsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Erhvervsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.