Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi pillugit


Aaqqissuussaaneq

Siunnersuisoqatigiit 18-inik ilaasortaqarput. Nunani ataasiakkaani inatsisatuni partiit nukittussusaat naapertorlugu nunamit ataatsimit ilaasortat arfinillit nunat inatsisartuinit toqqarneqartarput. Nunat ataasiakkaat aallartitaasa aallartitatut siulittaasussartik toqqartarpaat tamatumalu kingorna taanna Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa Siulittaasoqarfianut ilannguttarpoq. Taamaalilluni Siulittaasoqarfik pingasunik ilaasortaqarpoq - nunanit tanmanit ilaasortaq ataaseq. Siulittaasoqarfimmi siulittaasuuneq nunat taakku pingasut akornanni paarlakaajaalluni pisarpoq, taamaalilluni ukiut pingasut ingerlanerini nunat tamarmik ukiumik ataatsimik siulittaasuuffeqartarlutik. Kalaallit Nunaanni Inatsisartunut Siulittaasoq aallartitat siulittaasussaattut toqqarneqartarnera ileqquuvoq.

 

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiiffiata anguniagai

Nunani Avannarliit Killiit soqutigisaat suleqetigiissutigissallugit.

Peqatigiilluni Atlantikup Avannaani uumassusilinnik uumaatsunillu isumal­luutigisat kulturillu paarissallugit, naalagaaffiillu nunallu naalakkersuisui aqqutigalugit Nunat Avannarliit Killiit soqutigisaasa ineriartortinneqarnissaan­nut ikiuutissalluni, minnerunngitsumik isumalluutinik aqutsinermut, mingutsit­sinermut il.il. tunngassutilimmik annertuumik ajornartorsiortoqarnerani.

Naalagaaffiit nunallu naalakkersuisuisa nunanut avannarlernut killernut tunngatillugu suleqatigiinneri malitseqartittassallugit.

Nunat Avannarliit Siunnersuisoqatigiivi suleqatigissallugit, nunanilu avannar­lerni suleqatigiiffinni nunat avannarliit killiit soqutigisaannut tunngatillugu akunnermiliuttutut atuutissalluni.

Nunat avannarliit killiit suleqatigiiffiisa aamma inuiaat allat nunallu tamalaat akornanni tassungalu ilanngullugu issittumi inatsisartoqarnikkut suleqati­giinnermi suleqatigiiffiit allat akornanni inatsisartoqarnikkut akunnermiliuttutut atuutissalluni.

 

Ataatsimiinnerit

Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivi ukiumut marloriarlutik aalajangersimasumik ataatsimiittarput. Tamanna naliginnaasumik junimi aggustimilu pisarpoq, Siunnersuisooqatigiit immikkut qulequtaqarlutik isumasioqatigiinnerannut ukiumoortumillu ataatsimiinnerit ingerlanneqarnerannut atatillugu. Ukiumoortumik ataatsimiinneq quleqataqarlunilu isumasioqatigiinnerit nunat taakku pingasut akornanni paarlakaajaalluni pisarpoq, taamaalilluni nunat pingasuusut tamarmik ukiut pingasut ingerlanerini ukiumoortumik ataatsimeersuarnermik kiisalu qulequtaqarluni isumasioqatigiinernik ingerlatsisarlutik.

 

Ukiumoortumik ataatsimiinneq Siunnersuisoqatigiinni oqartussaaffiit qullersaraat ataatsimeersuarnertullu isigineqarsinnaalluni. Ukiumoortumik atatsimiinnermi Siunnersuisoqatigiit ilaatigut inassuteqaatinik akuersissuteqarsinnaapput taakkulu tamatuma kingorna nunat pingasuusut inatsisartuinut saqqummiunneqartarluitik. Inassuteqaatit ima ilusilersugaapput inassuteqaatit naammassineqarnissaannut nunat naalakkersuisui inatsisartunit piumaffigineqartarlutik.

 

Tamatuma saniatigut Siunnersuisoqatigiit ulluinnarni suliaasa isumagineqarnissaat pillugu ukiup ingerlanerani Siunnersuisoqatigiit siulittaasoqarfiat ilaatigut napittarpoq. Nunat Avannarliit Killiit Siunnersuisoqatigiivisa aallartitaat Inatsisartut Allattoqarfianniit aallartitat allattaannit sullinneqarput. Tamatuma saniatigut Siunnersuisoqatigiit nammineerlutik allattoqarfeqarput allattaanermik (generalsekretær) inuttalerneqarsimasumik. Allattoqarfik Reykjavikimi Islandimiittumi inissisimavoq.

 

Nunani Avannarlerni Killerni siunnersuisoqatigiinni oqaatsit atorneqartut tassaapput nunani avannarlerni oqaatsit atorneqartut (danskisut/svenskisut/norskisut).

 

www.vestnordisk.is