Vestnordisk Råd


Udvalgssekretær

Elly Hauge Pedersen
+299 34 53 54
ehp@ina.alla.gl

Formål

Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejdsorgan mellem Grønland, Island og Færøerne. Samarbejdet er formaliseret ved vedtagelsen af et charter, hvor regler for samarbejdet er fastsat.

VNR Charta