Politiklagenævnet


Politiklagenævnet blev nedsat i medfør af § 25 i lov nr. 905 af 16. december 1998 om behandling af klager og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

 

Politiklagenævnet behandler klager, anmeldelser og kriminalsager vedrørende politipersonale i forbindelse med tjeneste i Grønland.

 

Politiklagenævnet består af en advokat som formand, der udpeges af Justitsministeren efter indstilling fra advokatrådet, og 2 lægmænd, der udpeges af Justitsministeren efter indstilling fra Inatsisartut.

 

Lægmændene kan ikke samtidig med hvervet som medlem af Politiklagenævnet være medlem af en kommunalbestyrelse, Inatsisartut, eller af Folketinget. Udelukket som lægmænd i Politiklagenævnet er endvidere ministre, medlemmer af Naalakkersuisut, advokater og advokatfuldmægtige samt hjemmestyrets centraladministrations, domstolenes, rigsombudets, politiets og kriminal-forsorgens tjenestemænd og øvrige personale.

 

Personer kan ikke udpeges, såfremt de fylder 65 år i udpegningsperioden.

 

Alle Politiklagenævnets medlemmer skal have bopæl i Grønland. Genudpegning til Politi- klagenævnet kan finde sted èn gang.

 

Inatsisartut skal indstille 6 personer, hvoraf 3 kvinder og 3 mænd. De indstillede personer skal opfulde ovennævnte kriterier. 

 

Af de af Inatsisartut indstillede personer udpeger Justitsministeren 2 lægmænd samt 2 suppleanter. 

 

Valgperiode

Politiklagenævnets medlemmer udpeges for 4 år.

 

Inatsisartut indstillede senest 6 personer for udpegningsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

 

Der er kutyme for, at Justitsministeriet retter henvendelse til Inatsisartut omkring Inatsisartuts indstillinger. Inatsisartuts indstillinger skal meddeles Justitsministeriet.

 

Til EM 2021 skal Inatsisartut næste gang indstille personer til Politiklagenævnet. Dette for udpegningsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

 

 

Henvendelse:

Politiklagenævnet i Grønland, Postbox 510, 3900 Nuuk, Tlf. 31 30 84. E-mail : jp@alg.gl