Råd og nævn


Abortankenævnet

Domsmænd til Grønlands Landsret

Ekspropriations- kommissionen for Grønland

Erstatningsnævnet for ofre for forbrydelser

Klageudvalget vedrørende miljøbeskyttelse

Den Grønlandske Fond

Lønningsrådet

Lønningsrådet for Grønlands Selvstyres tjenestemænd i Danmark

NunaFonden

Politiklagenævnet

Tilsynsrådet for De Grønlandske Kommuner

Valgbarhedsnævnet