Udvalg til Valgs Prøvelse


Udvalgssekretær

Elly Hauge Pedersen
+299 34 53 54
ehp@ina.alla.gl

Tolk

Ole Heinrich
+299 34 61 36
olhein@inatsisartut.gl

Foreløbigt udvalg til valgs prøvelse 

I forbindelse med nyvalg nedsættes et foreløbigt udvalg til valgs prøvelse, bestående af aldersformanden og 4 andre af ham udpegede medlemmer, jvf. Forretningsorden for Inatsisartut §1, stk. 2.

 

Udvalget afgiver indstilling om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. Forretningsorden for Inatsisatrtut § 1, stk. 3 og §6, stk. 2.

 

Udvalget til valgs prøvelse

Udvalget til valgs prøvelse nedsættes efter Forretningsordenens § 7, stk. 1, på den konstituerende samling og ved Inatsisartuårets begyndelse.

 

Udvalget afgiver indstilling til Inatsisartut omkring forhold, der i almindeligt omdømme kunne gøre et medlem uværdigt til at være medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut, jvf. Forretningsordenens § 2 og 6, stk. 1-2.

 

Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørelse efter Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut § 25, om Formændene for Inatsisartut og Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersuisut, som mulige bevarelse af hverv og erhverv i offentlige eller private virksomheder, som vedkommende måtte ønske fortsat at varetage.