Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Udvalgssekretær

Louise Bro Davidsen
+299 34 62 98
lobd@ina.alla.gl

Tolk

Jan Berthelsen
+299 34 61 17
jaber@ina.alla.gl

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.