Udvalg for Forretningsordenen


Udvalgssekretær

Elly Hauge Pedersen
+299 34 53 54
ehp@inatsisartut.gl

Tolk

Naja Rosing Ludvigsen
+299 34 61 16
nrj@inatsisartut.gl

Inatsisartuts formandskab udgør sammen med en af Inatsisartut valgt repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, Inatsisartuts Udvalg for forretningsordenen. Inatsisartut vælger samtidig personlige suppleanter for hver repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, såfremt dette er muligt.

 

Udvalget har det øverste ansvar for godkendelse af Formandskabets forslag til Inatsisartuts budget.