Fagområder


Udenrigs- og sikkerhedspolitik:

Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål der er af betydning for Grønland, herunder Arktisk Kommando og forholdet til de militære anlæg i Grønland.

U-landshjælp.

 

Forsvarsaftalen:

Den aftalemæssige ramme om den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland er Forsvarsaftalen fra 1951.

 

Arktisk Råd:

Miljømæssige beskyttelse samt bæredygtig udviklingsaftaler i de Arktiske områder.

 

EU:

Forholdet omkring fiskeriaftaler,oltordninger samt rigsfællesskabets samarbejde med EU i det hele taget.

 

FN:

FN's arbejde med menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, klima, mm.